Popielec


Środą Popielcową (17 lutego) rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Jest to czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W środę przyjmiemy na swoje głowy popiół, który jest znakiem podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Pan Bóg mówi do nas przez proroka Joela: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli" (Jl 2, 12-13). Słowa te przypominają nie tylko o potrzebie nawrócenia, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia. Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła i jest początkiem nawrócenia.

W środę Msze św. o godz. 8:00 i 18:00 w Pokoju oraz o godz. 16:30 w Krogulnej. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Rozpoczynamy również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach.

Zachęcam bardzo serdecznie do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o 17:15 oraz Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 14:30. Tematem rozważań pasyjnych będzie Eucharystia zgodnie z programem duszpasterskim na bieżący rok liturgiczny: Zjednoczeni na Świętej Wieczerzy.


ks. KR, 16 II 2021 r.

Adoracja„Łacińskie słowo oznaczające adorację, to adoratio – pocałunek, uścisk, a więc miłość. Poddanie staje się jednością, ponieważ Ten, któremu się podporządkowujemy jest Miłością.” Taką prostą, a zarazem niezwykle subtelną, definicję adoracji ukazał papież Benedykt XVI. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii napisał: "Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Adoracja jest aktem miłości."
Dzięki adoracji każdy może odpłacać „miłością za miłość”.

Zapraszam do Adoracji Najświętszego Sakramentu w dzisiejszą niedzielę od godz. 12:00 do godz. 18:00.

Plan Adoracji:

12:00 do 13:00 - ulice: Opolska, Winna Góra, Kościelna, Podleśna, Brzeska, Skośna;
13:00 do 14:00 - ulice: Namysłowska, Nowy Świat, Krasickiego, Krzywa, Kolejowa;
14:00 do 15:00 - ulice: Sienkiewicza, Mariacka, Żeromskiego, Rataja, 1 Maja, Reja;
15:00 - Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16:00 do 17:00 - mieszkańcy Zieleńca, Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
17:00 do 18:00 - ulice: Średnia, Krótka, Wojska Polskiego, Wolności;
18:00 - Nabożeństwo i zakończenie adoracji.


ks. KR, 06 II 2021 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego

Jednym ze starszych świąt w Kościele jest święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. W jerozolimskiej świątyni starzec Symeon rozpoznał w Dzieciątku Zbawiciela i nazwał Go „światłem dla oświecenia pogan”.


W Święto Ofiarowania Pańskiego Msze św. będą sprawowane
w Pokoju rano o godz. 8:00 oraz wieczorem o godz. 18:00.
Msza św. w Krogulnej o godz. 17:00

W czasie każdej Mszy św. poświecenie gromnic.
Kolekta przeznaczona na klasztory klauzurowe.
Błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

Na Mszę św. na godz. 18:00 zapraszam dzieci komunijne wraz z opiekunami (poświęcenie świec).

Modlitwa do Matki Boskiej Gromnicznej – Patronki dobrej śmierci:

Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinie naszego konania, wyjednaj nam żal doskonały, szczerą skruchę, odpuszczenie naszych grzechów i godne przyjęcie świętego wiatyku, umocnienie sakramentem chorych, abyśmy z ufnością mogli stanąć przed sprawiedliwym, ale i miłosiernym Sędzią, naszym Bogiem i Zbawicielem Amen.ks. KR, 31 I 2021 r.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2021


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18 – 25 I 2021 r.
„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”
(por. J 15, 5-9)


Przeżywamy po raz kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tegorocznego tygodnia zostało zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana. Jest to zachęta Chrystusa do trwania w Jego ciągle uobecniającej się miłości. Odnosi się ona najpierw do każdego Jego ucznia, potem do Kościoła, do całej wspólnoty chrześcijan, jak również do wszystkich narodów świata i całego stworzenia.

W naszym kościele Msza św. o jedność chrześcijan w niedzielę 24 stycznia o godz. 15:00.


ks. KR, 16 I 2021 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego

ks. Jan Twardowski, Chrzest w Jordanie

Ilu ludzi przybiegło do rzeki, ilu się razem kąpało!
Czy tylko chcieli umyć uszy, ręce, dwie nogi, ciało?
Czy tylko chcieli umyć plecy, włosy, szyje, zęby?
Czy tylko wszyscy wołali: — Święty Janie, umyj nam gęby,
podbródki, chudszym wystające żebra, wodą błyszczącą w słońcu,
jakby była ze srebra!?
Tylu ludzi zbiegło się do rzeki, podchodzili tak jak do wody.
Może chcieli bez szamponu, bo taniej, na święta umyć brody.
Tym, co teraz powiem, wszystkich wzruszę:
chcieli umyć nie tylko ciało, ale także zaniedbane dusze.
Nagle Jezus w rzece przystanął wśród brudasów jasny jak anioł.
Kiedy przyjdzie kąpać się w rzece, miednicy, łazience, jeziorze,
Ty, który mówisz wprost z nieba, obmyj nam serca, Boże.


ks. KR, 09 I 2021 r.

Spotkania kolędowe


W tym roku duszpasterskie odwiedziny kolędowe w zwyczajowej formie nie są możliwe. Zamiast odwiedzin w domach, zapraszam Was bardzo serdecznie do kościoła, na Mszę św., która będzie sprawowana w Waszej intencji. By zachować reżim sanitarny z każdego domu-rodziny zapraszam po 1-2 osoby.

Mszę św. przeżyjemy uroczycie z kazaniem podsumowującym duszpastersko i ekonomicznie życie naszej parafii. Ponadto, podczas Eucharystii poświęcimy wodę (którą należy przynieść we własnym naczyniu), odmówimy modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi. Będą także przygotowane do zabrania modlitwy do odmówienia w domu. Zachęcam by po powrocie do swoich mieszkań wraz z innymi domownikami odprawić „liturgię rodzinną”, odmawiając modlitwę oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

Tradycyjnie również w czasie spotkania kolędowego, będzie można materialne wesprzeć naszą wspólnotę parafialną. Uczynimy to zachowując stary śląski zwyczaj obchodzenia ołtarza głównego na tzw. ofiarowanie.

Plan spotkań:

Poniedziałek 28 grudnia
-17:15 - ul. Kościelna, Brzeska, Podleśna;
-18:30 - ul. Namysłowska, Skośna;
Wtorek 29 grudnia
-17:15 - ul. 1 Maja - lewa (poczta), Reja, Mariacka;
-18:30 - ul. 1 Maja - prawa, Sienkiewicza;
Środa 30 grudnia
-17:15 - ul. Krzywa, Kolejowa, Nowy Świat, Krasickiego;
-18:30 - ul. Średnia, Krótka;
Sobota 02 stycznia
-17:15 - ul. Żeromskiego, Rataja;
-18:30 - ul. Wojska Polskiego;
Niedziela 03 stycznia
-15:00 - ul. Wolności;
Poniedziałek 04 stycznia
-17:15 - Zieleniec (prawa Orlen);
-18:30 - Zieleniec (lewa);
Wtorek 05 stycznia
-17:15 - ul. Opolska, Winna Góra, Siedlice, K. Góra;
-18:30 - Krogulna;
Środa 06 stycznia
-15:00 - pozostali, którzy nie mogli uczestniczyć w wyznaczonym terminie;


Serdecznie zapraszam!


ks. KR, 28 XII 2020 r.

Boże Narodzenie 2020


Orygenes powtarzał:
„Jakie miałoby znaczenie, że Chrystus kiedyś przyszedł na ziemię, gdyby nie przyszedł do twej duszy?”.
To samo powtórzył Angelus Silesius, czyli Anioł Ślązak w znanym dwuwierszu, który Adam Mickiewicz przetłumaczył następująco:
"Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie".


Życzmy sobie by czas Świąt Bożego Narodzenia był nie tylko zewnętrznym przeżyciem i poddaniem się chwilowemu nastrojowi i urokowi. Chrystus ma się narodzić w każdym z nas i stać się Zbawcą.
Wtedy możemy powiedzieć, czym tak naprawdę jest Boże Narodzenie.


W Wigilię Bożego Narodzenia (czwartek) Msza rano o godz. 7:00.

Pasterka w Zieleńcu o godz. 22:00.
Pasterka w Pokoju o godz. 24:00.

W Boże Narodzenie (piątek), w święto św. Szczepana (sobota) i w niedzielę Św. Rodziny porządek Mszy św.: godz. 7:30, 11:00, 15:00 i w Krogulnej o 9:15.

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 20 XII 2020 r.

Remont organów


Dobiegły końca prace remontowe zabytkowych organów firmy Rieger Opus 2239, naszego parafialnego kościoła. Dzięki przeprowadzonej inwestycji instrument poddany został gruntownej renowacji.

Zakres prac obejmował m.in.: wymianę membran, konserwację i czyszczenie piszczałek, naprawę uszkodzonych części, wymianę dmuchawy oraz remont kontuaru. Zastosowano także impregnację struktur drewnianych elementów przeciwdziałającą szkodliwym działaniom robaków drzewnych.

Obecnie instrument poddany strojeniu i intonacji będzie w pełni wykazywał swoje walory i spełniał należyci swoje funkcje.

Prace renowacyjne wykonała firma Organomistrzostwo Henryka Hobera z Olesna. Wartość uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 100 000 zł.ks. KR, 29 XI 2020 r.

I Niedziela Adwentuks. KR, 29 XI 2020 r.

Adwent 2020


Każdy człowiek marzy o świecie bardziej sprawiedliwym i solidarnym, w którym godne warunki życia i pokojowe współistnienie przyczyniałyby się do kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy ludźmi i narodami. Często bywa jednak inaczej. Przeszkody, konflikty i trudności różnej natury często pojawiają się w naszym życiu, a niekiedy niemal je wypełniają. Siły i odwaga potrzebne do zaangażowania się w to, co dobre, mogą ustąpić złu, niekiedy bowiem zdaje się, że zdobywa ono przewagę. W takich właśnie chwilach przychodzi nam z pomocą nadzieja.

Tajemnica Bożego Narodzenia, którą przeżyjemy na nowo, daje nam pewność, że Bóg jest Emmanuelem - Bogiem z nami. Dlatego nigdy nie powinniśmy czuć się osamotnieni. On jest nam bliski, stał się jednym z nas, przyjmując ciało w dziewiczym łonie Maryi. Dzieląc nasz pielgrzymi los na tej ziemi, sprawił, że możemy osiągnąć radość i pokój, których pragniemy w głębi naszego serca.

św. papież Jan Paweł II


Cuda nad cudami - Roraty 2020

Roraty 2020 z Małym Gościem Niedzielnym, przybliżą nam tajemnicę Mszy św. Podczas rorat nauczymy się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć.
Dowiemy się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa.
Poznamy ludzi dla których Msza św. była najważniejszą chwila każdego dnia i największą świętością.


Rorarty od wtorku.
Dorosłych zapraszam na Msze św. na godz. 17:00, natomiast dzieci (z opiekunami) i młodzież na godz. 18:00 (może uczestniczyć po 50. osób oprócz służby liturgicznej).
Zachęcam bardzo serdecznie tych którzy, z różnych powodów nie będą mogli przyjść do świątyni, aby modlili się w domach korzystając z bezpośredniej transmisji z naszego kościoła.


ks. KR, 25 XI 2020 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36