Adoracja Najświętszego Sakramentu
Dla św. Jana Pawła II, którego całe życie przeniknięte było głębokim zjednoczeniem z Bogiem na modlitwie, najważniejsze miejsce zajmowała Eucharystia, a także związana z nią adoracja Najświętszego Sakramentu. Papież za św. Alfonsem Marią Liguorim uważał, że: "Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas. Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski" (Ecclesia de Eucharistia, 25). W encyklice o Eucharystii znajdziemy bardzo osobiste i wzruszające wyznanie: "Pięknie jest zatrzymać się z Nim [Chrystusem] i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. (...) Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie" (Ecclesia de Eucharistia, 25). Możemy być wdzięczni św. Janowi Pawłowi II, że zostawił nam to świadectwo, bo dzięki niemu dowiadujemy się, że właśnie z adoracji Najświętszego Sakramentu czerpał on moc do przezwyciężania trudności. Także i nam Bóg udzieli w niej "siły, pociechy i wsparcia".

Plan adoracji 07 lutego (sobota)


7:30 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu;
8:00 – 9:00 – ulice: Opolska, Winna Góra, Kościelna, Podleśna, Brzeska, Skośna;
9:00 – 10:00 – ulice: Namysłowska, Nowy Świat, Krasickiego; Krzywa, Kolejowa;
10:00 – 11:00 – ulice: Sienkiewicza, Mariacka; Żeromskiego, Rataja;
11:00 – 12:00 – ulice: 1 Maja, Reja;
12:00 – 13:00 – ulice: Średnia, Krótka, Wojska Polskiego;
13:00 – 14:00 – ulica Wolności;
14:00 – 15:00 – Róże Różańcowe;
15:00 – 16:00 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:00 – 17:00 – mieszkańcy Zieleńca;
17:00 – 18:00 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.);
18:00 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 04 II 2015 r.

Tydzień Ekumeniczny


Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać.


Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”. Jest to fragment z Ewangelii św. Jana, a dokładnie z historii rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni, kiedy Chrystus mówi: „Daj mi pić” (J 4, 7).
W kościołach różnych wyznań w całej Polsce od 18 do 25 stycznia będą miały miejsce nabożeństwa i inne spotkania ekumeniczne. Zwyczajem stało się, że na nabożeństwach następuje gościnna wymiana kaznodziei – w kościele jednego wyznania kazanie wygłasza duchowny innego.

Szczególnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie podpisanie wspólnego listu o świętowaniu niedzieli, którego pomysł zrodził się już w 2010 roku. Podpiszą go przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Są to: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Wydarzenie będzie miało miejsce we wtorek, 20 stycznia, o godz. 11.00 w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego dokument podpisze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 15:00.
Kazanie wygłosi ks. Eneasz Kowalski z parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju.
W nabożeństwie będzie uczestniczyć z repertuarem kolęd Zespół Chóralny „Uśmiech” z Jasienicy Dolnej.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 15 I 2015 r.

Boże Narodzenie 2014


Niech radość i pokój płynące z ubogiej stajenki zapanują w naszych sercach, abyśmy otwarci na działanie łaski Bożej na co dzień doświadczali obecności Boga, zwłaszcza poznając go po łamaniu chleba (Łk 24,35) i abyśmy dzięki temu budowali wspólnotę Kościoła.

Życzę aby radość płynąca
z Betlejemskiej Groty
opromieniała całe
Wasze życie,
a Boża Dziecina niech
błogosławi każdym
Waszym poczynaniom.W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Pasterka w Krogulnej o godz. 22:00 i w Pokoju o godz. 24:00. Kolekta z pasterki zasila Fundusz Obrony Życia.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego i w drugi dzień świąt porządek Mszy św. niedzielny. W czwartek nabożeństwo kolędowe o godz. 15:00, w piątek kolekta na potrzeby KUL. W piątek dyspensa od pokarmów mięsnych.

W sobotę święto św. Jana Apostoła i ewangelisty. Msza św. rano o godz. 8:00. Na zakończenie Mszy św. bł. wina ku czci św. Jana.

Od soboty rozpoczęcie odwiedzin kolędowych według planu. Kolęda to czas wspólnej modlitwy, „niesienia” Bożego błogosławieństwa do naszych domów, rozmowy. Plan kolędy zamieszczony jest w gablotce, na stronie internetowej. Proszę aby w miarę możliwości na kolędzie byli obecni wszyscy domownicy. Dzieci proszę o przygotowanie zeszytów z religii oraz książeczek uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych, a młodzież gimnazjum zeszytów oraz indeksów do bierzmowania. Ofiara z kolędy przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

W czasie odwiedzin kolędowych podejmiemy temat Róż Różańcowych działających w naszej parafii, kwestie Różańca rodziców w intencji dzieci i planowanych pielgrzymek na rok 2015: do Fatimy (10 dni) albo Ziemi św. (8 dni) oraz Medjugorje (5 dni). Koszt pierwszej ok. 3500 zł, a drugiej około 1100 zł.

Zdjęcia tegorocznej szopki w galerii.


ks. KR, 24 XII 2014 r.

Plan odwiedzin kolędowych


1. 27 12 14 sobota g. 11: 00 Krogulna (od p. Szewczyk do p. Chmielniaka);
2. 28 12 24 niedziela g. 14:00 Krogulna (od. p. Zelek do p. Wizemberg);
3. 29 12 14 poniedz. g. 14:00 Zieleniec (od p. Koziak do p. Zbroszczyk);
4. 30 12 14 wtorek g. 14:00 Zieleniec (od. p. Tomczyk do p. Zuzel);
5. 31 12 14 środa g. 11:00 Krzywa Góra (od p. Hadyna);
6. 02 01 15 piątek g. 14:00 Siedlice (od p. Polańskich);
7. 03 01 15 sobota g. 11:00 Zieleniec (od p. Jonek do p. Socha);
8. 04 01 15 niedziela g. 14:00 Zieleniec (od. Kelmel do p. Relich);
9. 05 01 15 poniedz. g. 15:00 Zieleniec (od. p. Domańskich do p. Leśniańskiego)
10. 07 01 15 środa g. 15:00 ul. Średnia (od ul. Mariackiej), ul. Krótka;
11. 08 01 15 czwartek g. 15:00 ul. Wolności (od ronda do p. Durlak);
12. 09 01 15 piątek g. 15:00 ul. Wolności (bloki od nr 38), ul. Rataja (od ul. Wolności);
13. 10 01 15 sobota g. 11:00 ul. Wojska Polskiego (od ronda);
14. 11 01 15 niedziela g. 14:00 ul. 1 Maja - lewa (od ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
15. 12 01 15 poniedz. g. 15:00 ul. Nowy Świat (od ul. Namysłowskiej), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat); ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej),
16. 13 01 15 wtorek g. 15:00 ul. 1 Maja - prawa (od p. Wyrwał);
17. 14 01 15 środa g. 15:00 ul. Skośna (od ul. Brzeskiej), ul. Sienkiewicza (od ul. Namysłowskiej); ul. Mariacka (od ul. 1 Maja),
18. 15 01 15 czwartek g. 1500 ul. Żeromskiego (od ul. Wolności);
19. 16 01 15 piątek g. 15:00 ul. Namysłowska (od ronda);
20. 17 01 15 sobota g. 11:00 ul. Podleśna (od ul. Brzeskiej); ul. Kościelna (od ul. Podleśnej); ul. Brzeska (od ronda);
21. 18 01 15 niedziela g. 14:00 ul. Winna Góra (od ul. Opolskiej), ul. Opolska (od ronda);
oraz kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.


ks. KR, 24 XII 2014 r.

Adwent 2014
Kiermasz Adwentowy i Szkolne Koło Caritas

W przyszłą niedzielę Caritas naszej parafii zorganizuje adwentowy kiermasz. Do nabycia będą: opłatki wigilijne, pierniki, oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Gościć będziemy również młodzież Szkolnego Koła Caritas, która będzie uczestniczyć we Mszach św., prowadzić śpiew.
Po Mszach św. będzie można złożyć ofiarę na dzieła, które podejmują gimnazjaliści. W tym roku organizują paczki dla osób samotnych i chorych z naszych parafii oraz paczki dla potrzebujących uczniów z Gimnazjum.

Kalendarz parafialny

Od przyszłej niedzieli będzie do nabycia kalendarz parafialny na 2015 rok. Znajdą się w nim zdjęcia z naszego kościoła, najważniejsze informacje z życia naszej wspólnoty oraz czekających nas wydarzeń w roku 2015. Zachęcam do nabycia.

Rok życia konsekrowanego

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.


ks. KR , 02 XII 2014 r.

Roraty 2014


Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia.

W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Ta Msza św. nazywa się w naszym kraju tradycyjnie Mszą św. roratnią lub po prostu roratami.

Roraty w naszej parafii: wtorek, środa, czwartek i piątek
o godz. 18:00Celem naszych tegorocznych rozważań będzie lepsze poznanie i zrozumienie Mszy świętej, stąd temat rozważań: „GOGLE WIARY". Same te słowa mogą być kojarzone z wyszukiwarką internetową, która pozwala znaleźć i wyjaśnić pewne pojęcia związane zarówno z przestrzenią życia sakralnego jak i duchowego. Drugie skojarzenie związane z tematem to specjalne OKULARY. My, kiedy wchodzimy w świat duchowy, musimy skorzystać z okularów wiary, aby dostrzec wielkie tajemnice, które dzieją się podczas Mszy świętej.

Okulary wiary pozwalają na odkrycie, iż w małej, delikatnej Hostii obecny jest prawdziwie Bóg. Zanim jednak dojdziemy do tego odkrycia, musimy przejść przez pewne oczyszczenie, a często nawet nawrócenie, które dokonuje się dzięki wierze, a ta z kolei rodzi się ze słuchania. Stąd musimy wsłuchiwać się w Głos Boga, zawarty w kartach Pisma Świętego.

Przewodnikiem tegorocznych kazań będzie kanonizowany Jan Paweł II, ponieważ on od najmłodszych lat, dzięki wielu osobom, które mu przekazywały „GOGLE WIARY”, odkrywał tajemnice. To odkrycie doprowadziło go do świętości, ponieważ:
„Z kim przestajesz, takim się stajesz”.


ks. KR, 28 XI 2014 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny


1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarze i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Nie mogą oni wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

W sobotę i niedzielę Msze św. w Pokoju
o godz. 7:30 i 11:00, a w Krogulnej o godz. 9:15.

Nabożeństwa na cmentarzach:
Wszystkich Świętych w Pokoju o godz. 14:30 i w Zieleńcu o 15:30.

Dzień Zaduszny w Krzywej Górze o godz. 14:30 i nabożeństwo różańcowe z wypominkami w kościele parafialnym o godz. 15:30.


ks. KR, 27 X 2014 r.

Październikowa pielgrzymkaŚwięty Dom w Loreto, który według starej tradycji, przechowuje dom nazaretański Matki Bożej, jest jednym z najważniejszych w Europie miejsc kultu maryjnego. To święte miejsce zawsze przyciągało tłumy wiernych. Jednym z tych, którzy odwiedzili Loreto był hrabia Jerzy III Oppersdorf. Człowiek ten własnoręcznie wykonał rysunki i pomiary, a po powrocie kazał wykonać wierną kopię w Głogówku. Był to rok 1630. Domek został zbudowany jako odrębna kaplica obok kościoła franciszkanów. Jednak w 1636 r. hrabia Oppersdorff przedłużył świątynię, a domek loretański obudował wielką kaplicą, przylegającą do nawy od północy. Obecnie pieczę nad tym świętym miejscem sprawują ojcowie franciszkanie konwentualni.

Klasztor paulinów w Mochowie – Paulinach koło Głogówka związany jest z Jasną Górą i jej dzie-jami. To z Częstochowy została przekazana pierwsza kopia Obrazu Jasnogórskiego i umiesz-czona w kościele św. Trójcy w Mochowie. Kościół stał się miejscem szczególnej modlitwy, nie tylko zakonników ale i wiernych, którzy przybywali tutaj i doznawali cudownej opieki Bogarodzicy. Podczas najazdu szwedzkiego w 1655 r. na Polskę, król Jan Kazimierz znalazł schronienie na zamku w Głogówku u księcia Oppersdorffa. Król polski przebywał wtedy także w klasztorze paulińskim w Mochowie gdzie modlił się przed kopią wizerunku Jasnogórskiego oraz doradzał jasnogórskim paulinom, aby Obraz z Jasnej Góry ukryć na tym miejscu przed Szwedami.

Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie jest miejscem szczególnym nie tylko ze względów religijnych, historycznych ale także krajoznawczych. Jest to miejsce tym bardziej wyjątkowe, że właśnie tu w niewielkim, otoczonym lasem, klasztorze franciszkanów był więziony w latach 50. XX w. kardynał Stefan Wyszyński. Tu również zrodziła się myśl Prymasa, aby odnowić śluby złożone Ojczyźnie w XVII w. przez polskiego króla Jana Kazimierza chroniącego się w niedale-kim Głogówku przed potopem szwedzkim. Ważną datą kościoła jest 8 marca 1996 roku, kiedy to bp Nossol nadał kościołowi rangę Sanktuarium Św. Józefa diecezji opolskiej. Dnia 05 października br. został zainaugurowany Prudnicki Rok Prymasowski związany z 60 rocznicą uwięzienia prymasa.

Pielgrzymka odbędzie się dnia 25 października (sobota).
Wyjazd o godz. 8:00.
Koszt 25 zł. Zapisy w kancelarii i zakrystii po Mszach św.
Serdecznie zapraszam do pielgrzymowania


ks. KR, 14 X 2014 r.

Pielgrzymka do Medjugorje
Już trzeciego dnia objawień Matka Boża przekazuje orędzie widzącej Mariji:
„Pokój, pokój, pokój – i tylko pokój!”. „Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi”.


W Medjugorje są trzy miejsca, w których gromadzą się pielgrzymi.

1) Góra Objawień. Tak się dzisiaj nazywa wzniesienie Podbrdo we wsi Bijakovici, gdzie wizjonerzy widzieli Maryję na początku objawień. Miało to miejsce pod koniec czerwca 1981 roku. Od tego momentu gromadzą się tutaj pielgrzymi i odmawiają różaniec. Na szlaku różańcowym są ustawione płaskorzeźby przedstawiające Tajemnice Różańca.

2) Kriżevac. To góra nad Medjugorje. Na pamiątkę 1900 rocznicy śmierci Jezusa mieszkańcy Medjugorje wybudowali w 1934 roku ośmiometrowy krzyż z betonu. Pojedynczy wierni i całe grupy w tym miejscu dają wyraz swojej pobożności idąc od stacji do stacji Drogi Krzyżowej.

3) Kościół parafialny i przestrzeń wokół niego. Jako miejsce życia sakramentalnego i Eucharystii. Stary kościół parafialny, wybudowany pod koniec ubiegłego wieku, zniszczyło trzęsienie ziemi. Budowa nowego kościoła została zakończona w 1969 roku. Kościół, podobnie jak cała parafia, jest poświęcony św. Jakubowi starszemu, apostołowi i patronowi pielgrzymów. W 1991 roku został wybudowany ołtarz za kościołem, przeznaczony do odprawiania nabożeństw na wolnym powietrzu, a także konfesjonały.

W Medjugorje gromadzi się codziennie Kościół pielgrzymujący - jeden, święty, katolicki i apostolski. Kościół wszystkich narodów i grup językowych, by czcić tajemnicę zbawienia w Duchu Świętym. Czczenie tajemnicy zbawienia jest w centrum tego zgromadzenia. Maryja, Matka Pana, zaprasza na tę uroczystość i jest na niej obecna tako troskliwa matka i doświadczona wychowawczyni. Ona taktownie wzywa i dziękuje, ale równocześnie stawia wymagania. Ona, Matka Światła, oferuje nam swojego syna, Słońce Sprawiedliwości. Słońce, które rozjaśnia każdego człowieka i umożliwia mu stanie się światłością świata.


Zdjęcia z naszej pielgrzymki w galerii.


ks. KR, 14 X 2014 r.

Różańcowy miesiąc październik


W bardzo wielu objawieniach Matka Boża zachęcała do odmawiania Różańca św. Poniższe prośby pochodzą z objawień w Medjugorje. Kościół ogłosił Medjugorie miejscem kultu i formalnie zezwolił na pielgrzymki do tego miejsca, jednak dopóki objawienia w Medjugorie będą trwały, nie będzie mógł wydać ostatecznego orzeczenia.

„Różaniec nie jest ozdobą domu, a często ludzie traktują go tylko jako ozdobę. Powiedz wszystkim, aby się na nim modlili” (do Mirjany 18 marca 1985)...

„Proszę was, abyście wszystkich wezwali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszystkie trudności, którymi szatan chce wyrządzić krzywdę Kościołowi katolickiemu. Kapłani, wszyscy odmawiajcie różaniec ! Nie żałujcie czasu na modlitwę różańcową !”... (8 sierpnia 1985)...

„Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc... Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiały różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się” (12 czerwca 1986)...

„Pragnę tylko, aby różaniec stał się dla was życiem” (4 sierpnia 1986)...

„Wszystkie wasze modlitwy bardzo Mnie poruszają, zwłaszcza wasz codzienny różaniec” (1987).

Różaniec w naszej wspólnocie parafialej od środy 01 października.


ks. KR, 23 IX 2014 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36