Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny


1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarze i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Nie mogą oni wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

W sobotę i niedzielę Msze św. w Pokoju
o godz. 7:30 i 11:00, a w Krogulnej o godz. 9:15.

Nabożeństwa na cmentarzach:
Wszystkich Świętych w Pokoju o godz. 14:30 i w Zieleńcu o 15:30.

Dzień Zaduszny w Krzywej Górze o godz. 14:30 i nabożeństwo różańcowe z wypominkami w kościele parafialnym o godz. 15:30.


ks. KR, 27 X 2014 r.

Październikowa pielgrzymkaŚwięty Dom w Loreto, który według starej tradycji, przechowuje dom nazaretański Matki Bożej, jest jednym z najważniejszych w Europie miejsc kultu maryjnego. To święte miejsce zawsze przyciągało tłumy wiernych. Jednym z tych, którzy odwiedzili Loreto był hrabia Jerzy III Oppersdorf. Człowiek ten własnoręcznie wykonał rysunki i pomiary, a po powrocie kazał wykonać wierną kopię w Głogówku. Był to rok 1630. Domek został zbudowany jako odrębna kaplica obok kościoła franciszkanów. Jednak w 1636 r. hrabia Oppersdorff przedłużył świątynię, a domek loretański obudował wielką kaplicą, przylegającą do nawy od północy. Obecnie pieczę nad tym świętym miejscem sprawują ojcowie franciszkanie konwentualni.

Klasztor paulinów w Mochowie – Paulinach koło Głogówka związany jest z Jasną Górą i jej dzie-jami. To z Częstochowy została przekazana pierwsza kopia Obrazu Jasnogórskiego i umiesz-czona w kościele św. Trójcy w Mochowie. Kościół stał się miejscem szczególnej modlitwy, nie tylko zakonników ale i wiernych, którzy przybywali tutaj i doznawali cudownej opieki Bogarodzicy. Podczas najazdu szwedzkiego w 1655 r. na Polskę, król Jan Kazimierz znalazł schronienie na zamku w Głogówku u księcia Oppersdorffa. Król polski przebywał wtedy także w klasztorze paulińskim w Mochowie gdzie modlił się przed kopią wizerunku Jasnogórskiego oraz doradzał jasnogórskim paulinom, aby Obraz z Jasnej Góry ukryć na tym miejscu przed Szwedami.

Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie jest miejscem szczególnym nie tylko ze względów religijnych, historycznych ale także krajoznawczych. Jest to miejsce tym bardziej wyjątkowe, że właśnie tu w niewielkim, otoczonym lasem, klasztorze franciszkanów był więziony w latach 50. XX w. kardynał Stefan Wyszyński. Tu również zrodziła się myśl Prymasa, aby odnowić śluby złożone Ojczyźnie w XVII w. przez polskiego króla Jana Kazimierza chroniącego się w niedale-kim Głogówku przed potopem szwedzkim. Ważną datą kościoła jest 8 marca 1996 roku, kiedy to bp Nossol nadał kościołowi rangę Sanktuarium Św. Józefa diecezji opolskiej. Dnia 05 października br. został zainaugurowany Prudnicki Rok Prymasowski związany z 60 rocznicą uwięzienia prymasa.

Pielgrzymka odbędzie się dnia 25 października (sobota).
Wyjazd o godz. 8:00.
Koszt 25 zł. Zapisy w kancelarii i zakrystii po Mszach św.
Serdecznie zapraszam do pielgrzymowania


ks. KR, 14 X 2014 r.

Pielgrzymka do Medjugorje
Już trzeciego dnia objawień Matka Boża przekazuje orędzie widzącej Mariji:
„Pokój, pokój, pokój – i tylko pokój!”. „Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi”.


W Medjugorje są trzy miejsca, w których gromadzą się pielgrzymi.

1) Góra Objawień. Tak się dzisiaj nazywa wzniesienie Podbrdo we wsi Bijakovici, gdzie wizjonerzy widzieli Maryję na początku objawień. Miało to miejsce pod koniec czerwca 1981 roku. Od tego momentu gromadzą się tutaj pielgrzymi i odmawiają różaniec. Na szlaku różańcowym są ustawione płaskorzeźby przedstawiające Tajemnice Różańca.

2) Kriżevac. To góra nad Medjugorje. Na pamiątkę 1900 rocznicy śmierci Jezusa mieszkańcy Medjugorje wybudowali w 1934 roku ośmiometrowy krzyż z betonu. Pojedynczy wierni i całe grupy w tym miejscu dają wyraz swojej pobożności idąc od stacji do stacji Drogi Krzyżowej.

3) Kościół parafialny i przestrzeń wokół niego. Jako miejsce życia sakramentalnego i Eucharystii. Stary kościół parafialny, wybudowany pod koniec ubiegłego wieku, zniszczyło trzęsienie ziemi. Budowa nowego kościoła została zakończona w 1969 roku. Kościół, podobnie jak cała parafia, jest poświęcony św. Jakubowi starszemu, apostołowi i patronowi pielgrzymów. W 1991 roku został wybudowany ołtarz za kościołem, przeznaczony do odprawiania nabożeństw na wolnym powietrzu, a także konfesjonały.

W Medjugorje gromadzi się codziennie Kościół pielgrzymujący - jeden, święty, katolicki i apostolski. Kościół wszystkich narodów i grup językowych, by czcić tajemnicę zbawienia w Duchu Świętym. Czczenie tajemnicy zbawienia jest w centrum tego zgromadzenia. Maryja, Matka Pana, zaprasza na tę uroczystość i jest na niej obecna tako troskliwa matka i doświadczona wychowawczyni. Ona taktownie wzywa i dziękuje, ale równocześnie stawia wymagania. Ona, Matka Światła, oferuje nam swojego syna, Słońce Sprawiedliwości. Słońce, które rozjaśnia każdego człowieka i umożliwia mu stanie się światłością świata.


Zdjęcia z naszej pielgrzymki w galerii.


ks. KR, 14 X 2014 r.

Różańcowy miesiąc październik


W bardzo wielu objawieniach Matka Boża zachęcała do odmawiania Różańca św. Poniższe prośby pochodzą z objawień w Medjugorje. Kościół ogłosił Medjugorie miejscem kultu i formalnie zezwolił na pielgrzymki do tego miejsca, jednak dopóki objawienia w Medjugorie będą trwały, nie będzie mógł wydać ostatecznego orzeczenia.

„Różaniec nie jest ozdobą domu, a często ludzie traktują go tylko jako ozdobę. Powiedz wszystkim, aby się na nim modlili” (do Mirjany 18 marca 1985)...

„Proszę was, abyście wszystkich wezwali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszystkie trudności, którymi szatan chce wyrządzić krzywdę Kościołowi katolickiemu. Kapłani, wszyscy odmawiajcie różaniec ! Nie żałujcie czasu na modlitwę różańcową !”... (8 sierpnia 1985)...

„Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc... Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiały różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się” (12 czerwca 1986)...

„Pragnę tylko, aby różaniec stał się dla was życiem” (4 sierpnia 1986)...

„Wszystkie wasze modlitwy bardzo Mnie poruszają, zwłaszcza wasz codzienny różaniec” (1987).

Różaniec w naszej wspólnocie parafialej od środy 01 października.


ks. KR, 23 IX 2014 r.

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża św. - 14 września.


Cześć, jaką świat chrześcijański otaczał osobę Jezusa Chrystusa, dotyczyła również tego wszystkiego, co miało z Nim styczność. Szczególną czcią otaczano zawsze Krzyż, na którym Pan Jezus oddał swoje życie dla rodzaju ludzkiego. Według starożytnego podania miała go odnaleźć w 326 roku św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. W miejscu znalezienia Krzyża św. na górze Kalwarii cesarz wybudował ku czci św. Krzyża Bazylikę. Obok niej powstała Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 13 września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obu Bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość "Podwyższenia Krzyża świętego". Później przeniesiono to święto na 14 września. Na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego obchodzić zaczęto osobne święto w Kościele Zachodnim dnia 3 maja (w Polsce przeniesione na 4 maja). Reforma liturgiczna z roku 1969 święto owo połączyła w jedno ze świętem Podwyższenia Krzyża świętego obchodzonego 14 września.

Na zdjęciu odnowiony krzyż w Zieleńcu.


W tym roku odpust parafialny przypada ipsa die Święta Podwyższenia Krzyża św. czyli 14 września. Gościć będziemy o. Mirosława Lipowicza, redemptorystę z Krakowa.

Uroczysta suma odpustowa o godz. 11:00.
Serdecznie zapraszamy.


ks. KR, 02 IX 2014 r.

Odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w Krogulnej


Religijna i duchowa twierdza narodu - tak wielokrotnie, przy różnych okazjach nazywano Jasną Górę. Polacy znajdowali w niej oparcie zawsze, kiedy historia stawiała ich w obliczu próby. Źródłem tej siły jest od ponad 600 lat Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Wiele napisano o niezwykłej mocy tego Wizerunku i o cudach, jakie się dokonały za jego przyczyną, lecz nadal pozostaje on wielką tajemnicą, która przyciąga miliony wiernych. Tradycja głosi, że namalowany został przez św. Łukasza Ewangelistę, który sporządził dwa egzemplarze obrazu - oba na desce stołu należącego do Najświętszej Rodziny. Jeden obraz ma znajdować się dziś we Włoszech. Drugi poprzez Konstantynopol trafił na Ruś. Do Polski obraz został przywieziony z Bełzu (dzisiejsza Ukraina) w 1382 r. przez księcia Władysława Opolczyka. Przed Cudownym Obrazem klękali królowie, wodzowie oraz prosty lud, prosząc Matkę Bożą o opiekę lub dziękując za zwycięstwo. Szczególną czcią darzył Matkę Bożą Jasnogórską Prymas Tysiąclecia - Stefan Kardynał Wyszyński. Podobnie kardynał Karol Wojtyła, który już jako Ojciec Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem pielgrzymującym do Częstochowy. Tym zaszczytnym tytułem Matki Bożej Częstochowskiej został obdarowany nasz kościół filialny w Krogulnej, którego budowy podjął ks. Jan Chwaliński pod koniec swojej pracy w naszej parafii.

Z historii parafii Podwyższenia Krzyża św. w Pokoju, s. 66-67.


Odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w Krogulnej w niedzielę 24 sierpnia o godz. 11:00. Sumie odpustowej będzie przewodniczył ks. Paweł Brudek.
Wieczorem o 21:00 zapraszamy bardzo serdecznie na modlitwę Apelu Jasnogórskiego.

Obecnie kościół w Krogulnej przygotowuje się do 20 rocznicy dedykacji kościoła, która miała miejsce w październiku 1995 roku. Trwają prace przy wymianie dachu. W dalszej perspektywie planowana jest wymiana okien i malowanie elewacji zewnętrznej.


Zdjęcia prac w galerii.


ks. KR, 19 VIII 2014 r.

Rok Rodziny


Obchodzimy w naszej Metropolii Górnośląskiej Rok Rodziny. Przeżywany pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka potrwa do 28 grudnia 2014 r. Patronem tego Roku jest święta Rodzina z Nazaretu, która stanowi wzór życia każdej rodziny chrześcijańskiej.

W sobotę i niedzielę (19/20 lipca)
będziemy gościć w naszej wspólnocie siostrę Bognę
ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.


Głównym charyzmatem zgromadzenia jest troska o rodziny. Prowadzą szkoły, domy samotnej matki, świetlice. Poza tym bardzo ważna jest dla Zgromadzenia praca z młodzieżą. Istnieje i prężnie działa Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej, które przez cały rok organizuje różne spotkania, rekolekcje i skupienia. Bierze w nich udział również młodzież z naszej parafii, w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas.
.ks. KR , 10 VII 2014 r.

Uroczystość Bożego Ciała 2014Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci.
A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej została wprowadzona przez biskupa Roberta w 1246 roku w diecezji Liége w dzisiejszej Belgii. W Polsce wprowadził tę uroczystość w 1320 r. w diecezji krakowskiej biskup Nanker. Organizowana w tym dniu uroczysta procesja staje się publicznym wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, uwielbieniem Go, podziękowaniem Mu za otrzymane łaski, przebłaganiem za zniewagi.

Porządek Mszy św. w Boże Ciało:

7:30 - Krogulna;
9:15 - Pokój i po Mszy św. procesja;
około 11:00 - Msza św. po procesji;

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich parafian.


ks. KR, 12 VI 2014 r.

Pielgrzymka do Chorwacji i Medjugorje


Trasa: Marija Bistrica – Split – Trogir – Medugorje – Wodospady Kravica – Mostar – Dubrownik – Plitvickie Jeziora


Termin: 27 wrzesień - 04 października 2014r.

Dzień 1: Wyjazd ok. godz. 2:00, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji. Nawiedzenie Sanktuarium Marija Bistrica (Chorwacka Częstochowa - wizerunek Matki Boskiej Bystrzyckiej, Msza Św.). Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Trogiru nad Morzem Śródziemnym, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie Trogiru (miasto dwóch Janów: Bramy Miejskie, Katedra św. Laurencjusza, Ratusz) oraz Splitu (miasto św. Dujama): Pałac Dioklecjana (jednego z największych prześladowców Chrześcijan): Wieża, Katedra św. Dujama w byłym mauzoleum Dioklecjana – miejsce, które odwiedził Jan Paweł II w 1998 r., Bramy Miejskie, czas wolny. Po południu powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do Bośni i Hercegowiny (ok. 200km), po drodze Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Vepric (Chorwackie Lourdes) na Riwierze Makarskiej. Po południu przyjazd do Medugorje, zakwaterowanie w Pensjonacie, odpoczynek, obiadokolacja, przejście na nabożeństwo i wieczorną Modlitwę Różańcową. Nocleg.

Dzień 4: Po śniadaniu wejście na Górę Objawień – Podbrdo (Brdo Ukazanja). Czas wolny w Medugorje. Msza Św. w Kaplicy. Po południu przejazd i zwiedzanie Wodospadów Kravica. Wieczorem powrót, obiadokolacja i przejście na nabożeństwo i wieczorną Modlitwę Różańcową. Nocleg.

Dzień 5: Po śniadaniu wyjście na Drogę Krzyżową na Górę Kriżevac. Msza Św. i po południu przejazd na wycieczkę do Mostaru (Stary Most, Meczet, Dom Turecki). Wieczorem powrót, obiadokolacja i przejście na nabożeństwo i wieczorną Modlitwę Różańcową. Nocleg.

Dzień 6: Po śniadaniu wyjazd do Dubrownika (perła Adriatyku, miasto św. Błażeja) – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, czas wolny, Msza Św. W godzinach popołudniowych przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7: Po śniadaniu przejazd na Plitvickie Jeziora i zwiedzanie. Po zwiedzaniu obiad w restauracji i wyjazd w drogę powrotną.

Dzień 8: Przyjazd na miejsce w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, WC, DVD, cafe-bar, 6 noclegów (pokoje 2, 3 - osobowe z łazienkami) 6 śniadań i 7 obiadokolacji opieka pilota w czasie całej pielgrzymki, ubezpieczenie KL, NNW, bilety wstępów, przewodnicy. Kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot. Należy zabrać małe radio UKF ze słuchawkami.

NA PIELGRZYMKĘ NIE JEST WYMAGANY PASZPORT
Koszt:1850 zł


ks. KR , 30 IV 2014 r.

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII


Msza św. kanonizacyjna rozpocznie się o godz. 10.00. Ponieważ tego dnia przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, liturgię poprzedzi odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zostaną także odczytane teksty autorstwa obu kanonizowanych tego dnia papieży.

Mszę koncelebrować będzie z papieżem Franciszkiem około tysiąc kapłanów, głównie kardynałów i biskupów. Niewykluczone, że weźmie w niej udział papież senior Benedykt XVI.

Transmisja w TVP:
godz. 8:30 specjalne wydanie programu "Między niebem a ziemią";
godz. 10:00 początek transmisji z placu św. Piotra;

W związku z kanonizacją nastąpi zmiana porządki Mszy św. w naszej parafii. Eucharystie będą sprawowane w Pokoju o godz. 7:00 i 9:00. W Krogulnej o godz. 8:00.

Po południu zapraszam na dziękczynne nabożeństwo za dar kanonizacji na godz. 15:00.


ks. KR, 23 IV 2014 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35