Śp. ks. Józef Bałabuch


Dnia 24 stycznia br. zmarł ks. radca Józef Bałabuch, lat 77, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

Eksportacja odbędzie się w niedzielę 27 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach;
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

Ks. Józef Bałabuch urodził się 22 września 1935 r. w Wierzbowcu, powiat Trembowla w województwie tarnopolskim na dawnych Kresach Wschodnich. Po zakończeniu wojny wraz z całą rodziną przeniósł się na Śląsk i zamieszkał w Dobiercicach w powiecie kluczborskim. Po ukończeniu w 1953 r. Niższego Seminarium w Gliwicach rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 listopada 1958 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został najpierw wikariuszem w parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim (1958-1961), a następnie kontynuował posługę wikariuszowską w parafiach: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu (1961-1962), pw. Trójcy Świętej w Bytomiu (1962-1964), Krzywiźnie (1964-1967), Racławicach Śląskich oraz Bojkowie (1967-1969). W 1969 r. został najpierw wikariuszem ekonomem, a następnie w 1970 r. proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. Posługę tę pełnił nieprzerwanie aż do 2005 r., kiedy ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. W latach 1983-1988 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zagwiździe. Został odznaczony przez biskupa opolskiego w 1982 r. tytułem dziekana honorowego, zaś w 1992 r. radcy duchownego. Odszedł do Domu Ojca po ciężkiej chorobie 24 stycznia 2013 r.


ks. KR , 24 I 2013 r.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan


Słowa, zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?", będą hasłem najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zaproponowali je chrześcijanie z Indii, inspirując się walką członków najniższych kast w tym kraju, o swoje prawa.

"Zechciejmy więc otworzyć szeroko nasze serca na objawioną nam przez Chrystusa tajemnicę Jego miłości, aby upowszechniała się przez nas „wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6). Niech ten szczególny czas dorocznej, wzmożonej modlitwy chrześcijan o jedność i wspólnej modlitwy chrześcijan z wyznawcami wielkich religii monoteistycznych będzie okazją do umocnienia w naszych sercach żywej wiary i jej dojrzałego owocowania we wszelkich wymiarach życia".

z listu biskupa opolskiego na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013.


Nabożeństwo ekumeniczne w naszej miejscowości w niedzielę 20 stycznia o godz. 15:00 w kościele ewangelickim Zofii. Przewodniczy: ks. Eneasz Kowalski z parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju.ks. KR, 15 I 2013 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego


Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi.W niedzielę 06 stycznia o godzinie 15:00 w naszym kościele odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Loss of Gray, działającym przy Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy.


ks. KR, 02 I 2013 r.

Boże Narodzenie 2012


Pomódlmy się w Noc Betlejemską
Noc szczęśliwego rozwiązania,
By wszystko nam się rozplątało;
Węzły, konflikty, powikłania.


Aby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.


I aby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwne świeczki.


Aby wątpiący się rozpłakał,
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Jak ciepły pled, wzięła na ręce.Wszystkim parafianom życzymy błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia


ks. KR, 23 XII 2012 r.

Odwiedziny kolędowe 2012/2013


1. 27 12 2012, czwartek g. 14:00 - Zieleniec od p. Jakubik do p. M. Janik
2. 28 12 2012, piątek g. 14:00 - Zieleniec od p. Woźniak do p. Socha
3. 29 12 2012, sobota g. 11:00 - Zieleniec od p. Dawid do p. Dudik
4. 30 12 2012, niedziela g. 14:00 - Zieleniec od p.Grzegorek do p. Leśniańskich
5. 31 12 2012, poniedziałek g. 12:00 - Krzywa Góra od p. Goldner
6. 02 01 2013, środa g. 15:00 - Krogulna od p. Szewczyk
7. 03 01 2013, czwartek g. 15:00 - Krogulna od p. Zelek
8. 04 01 2013, piątek g. 14:30 - Siedlice od p. Chmielewskiej
9. 05 01 2013, sobota g. 11:00 - ul. Opolska (od ronda) i ul. Winna Góra (od Opolskiej),
10. 08 01 2013, wtorek g. 15:00 - ul. Brzeska (od ronda), ul. Podleśna (od Brzeskiej), ul. Kościelna (od Podleśnej),
11. 09 01 2013, środa g. 15:00 - ul. Skośna (od Brzeskiej), ul. Namysłowska (od ronda),
12. 10 01 2013, czwartek g. 15:00 - ul. Nowy Świat (od Namysłowskiej), ul. Krasickiego (od Nowy Świat), ul. Kolejowa (od Krasickiego),
13. 11 01 2013, piątek g. 15:00 - ul. 1 Maja (od p. Wyrwał),
14. 12 01 2013, sobota g. 11:00 - ul. 1 Maja (od ronda), ul. Krzywa iul. Reja (od 1 Maja),
15. 13 01 2013, niedziela - g. 14:00 ul. Średnia (od Mariackiej), ul. Krótka,
16. 15 01 2013, wtorek - g. 15:00 ul. Żeromskiego (od ul. Wojska Polskiego),
17. 16 01 2013, środa - g. 15:00 ul. Wojska Polskiego (od ronda),
18. 17 01 2013, czwartek - g. 15:00 ul. Sienkiewicza (od Namysłowskiej), ul. Mariacka (od 1 Maja),
19. 18 01 2013, piątek - g. 15:00 ul. Rataja (od Wolności), ul. Wolności (od nr 38 - blok),
20. 19 01 2013, sobota - g. 11:00 ul. Wolności (od ronda), oraz kolęda dodatkowa dla rodzin które nie mogły przyjąć odwiedzin w wyznaczonym terminie.


ks. KR , 18 XII 2012 r.

III Niedziela Adwentu


Ani Jezus, ani Jan Chrzciciel nie mieli nic wspólnego z rewolucyjnym podejściem do rzeczywistości. Obaj przebywali pośród zwyczajnych ludzi. Niektórzy pytają: “Dlaczego Bóg nie zmienił świata na tyle, aby nie byli w nim już potrzebni żołnierze, aby raz na zawsze zniknęły z powierzchni ziemi wojny, głód i ludzkie łzy? Dlatego, że podarował ludziom wolność i nigdy w żadnym momencie historii zbawienia tej wolności im nie odebrał.

Ewangelia to nic innego jak reakcja Pana Boga na naszą nieumiejętność zagospodarowania wolności. Opisuje ją, wyznacza granice. Opowiada też o konsekwencjach jej pomieszania, zatarcia granic. Przyjmując ją bądź odrzucając, stawiamy na szali całe swoje życie… Dlatego warto zaufać Panu... już dziś.


ks. KR, 18 XII 2012 r.

I Niedziela Adwentu


W "Roku Wiary” warto dać sobie i swoim bliskim szansę dobrego przeżycia czasu adwentowej zadumy. Dlatego Kościół zachęca nas w roratach do przeżywania Adwentu z Maryją. Ona zrobiła miejsce dla Jezusa, w swoich planach związanych z Józefem. Miłość Maryi daje początek najbardziej rodzinnym wydarzeniom w całej historii zbawienia. Bóg, który w zwiastowaniu zaprasza Maryję do współpracy w dziele zbawienia, zaprasza również każdego z nas.

To jest najważniejsze zadanie w przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Na czas adwentu sam Jezus podaje nam przepis na dobre i szczęśliwe święta: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli... stanąć przed Synem Człowieczym”.


ks. KR , 02 XII 2012 r.

Uroczystość Chrystusa Króla


Przeżywamy dziś ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Jest to zarazem uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 r., a następnie, po Soborze Watykańskim II, ustalono jej obchód na zakończenie roku liturgicznego.

W dzisiejszych czasach doświadczamy głodu prawdy. Wiele środowisk nieprzychylnych chrześcijaństwu chce prawdę o Bogu i człowieku po prostu zafałszować. Dlatego też trzeba ją światu pokazywać, bo Chrystus jest Królem Prawdy. W Roku Wiary starajmy się jeszcze bardziej poznać i pokochać Chrystusa, który był, który jest i który przyjdzie na końcu czasów jako zwycięski Król Wszechświata i Pan dziejów.


W Uroczystość Chrystusa Króla we wszystkich kościołach w Polsce będzie odczytany List Pasterski Episkopatu Polski „O królowaniu Jezusa Chrystusa”.ks. KR , 20 XI 2012 r.

Koncert Full Power Spirit


Zespół Full Power Spirit istnieje od 2001 roku. Od 11 lat pokazują, że miłość do Jezusa Chrystusa można „zarapować”. Ogromna energia na koncertach, świetny kontakt z publicznością – to ich znaki rozpoznawcze. Skoro rozruszali Światowe Dni Młodzieży w Niemczech, to z pewnością rozbujają i naszych gimnazjalistów.

Tworzą go raperzy: Miras, Picia i Dzyrooo, toruński Dj Ike (należący do czołówki Polskich Dj`i grających czarną muzykę), wokalistka Olga Szomańska, beat-boxer PRYK i saksofonista Tomek Busławski, a na co dzień wspomaga 4-osobowy zespół instrumentalistów.

Koncert dla młodzieży naszego dekanatu odbędzie się
dnia 24 listopada b.r. (sobota) w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej.

Rozpoczęcie koncertu o godz. 18:30.Full Power Spirit - Światło Życie Solidarność


ks. KR , 08 XI 2012 r.

Pielgrzymka do Gidel i Częstochowy


Trzynaście kilometrów od Radomska, nad Wartą, nieco w bok od szosy Piotrków Trybunalski – Częstochowa, leży wieś Gidle. Trochę przypomina ona miasteczko – ma rynek i aż trzy kościoły. Najwspanialszy z nich, to kościół dominikanów pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej. Jego budowę rozpoczęto w 1612 roku. Na tle tej małej miejscowości zadziwia swoją wielkością i bogactwem wyposażenia wnętrza. Jednak największym skarbem tej świątyni, skarbem, dla którego oprawy została wzniesiona, jest maleńka, zaledwie dziewieciocentymetrowa, kamienna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Krążą wśród wiernych opinie, że Matka Najświętsza z Jasnej Góry jest głównie lekarką dusz (nawrócenia), a z Gidel – lekarką ciał. Zachowało się bardzo wiele świadectw, pisanych i malowanych na tabliczkach wotywnych wieszanych wokół ołtarza, mówiących o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach.

Serdecznie zapraszam do parafialnego pielgrzymowania do sanktuariów Matki Bożej w Gidlach i Częstochowie.
Wyjazd w dniu 10 listopada o godz. 7:00, powrót ok. godz. 18:00.
Koszt pielgrzymki 40 zł.


ks. KR, 27 X 2012 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36