Jasełka w Krogulnej


Rada Sołecka wsi Krogulna zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Krogulna, Siedlice oraz Zieleńca na „spotkanie opłatkowe”, które odbędzie się w dnia
8 stycznia (sobota) 2011 roku o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Krogulnej.

W programie:
- Jasełka przygotowane przez mieszkańców wsi Krogulna i Siedlice;
- poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd;
- dla każdego prezent – niespodzianka;
- wspólna zabawa z zespołem "Poli Blue".

Organizatorzy serdecznie zapraszają!!!


ks. K.R., 02 I 2011 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego


W Uroczystość Trzech Króli w naszych kościołach święcimy: wodę, kadzidło i mirrę. Uczestnicząc we Mszy św. może zrodzić się w nas pytanie: jaki jest sens i symbolika kadzidła

Kadzidło jest przede wszystkim symbolem ofiary. Symbolem ofiary jest także spalająca się świeca. Ona wyraźniej ukazuje rzeczywistość „spalania się”. Kadzidło zaś uzmysławia nam niejako następstwo tego spalania. Ofiara człowieka zostaje „przeniesiona” w górę, do Boga. Pismo św. nazywa ją „miłą wonią”, tzn. miła dla Boga jest miłość ukryta w darze człowieka, nie sam fakt ofiary.

Kadzidło to symbol modlitwy: Dano mu wiele kadzideł, aby je dał w ofierze, jako modlitwy wszystkich świętych (...). I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych (Ap 8, 3-4). Słowa te nie wymagają większego komentarza. Ukazują wyraźnie głęboką symbolikę kadzidła. Jest ono także znakiem modlitwy człowieka.


ks. K.R., 02 I 2011 r.

Oktawa Bożego Narodzenia


W liturgii Kościoła pojęcie oktawa oznacza trwające przez osiem dni obchody jakiegoś święta. Liczba osiem wyraża pełnię i wejście w nowy wymiar czasu, którym jest wieczność.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma oktawę ułożoną w następujący sposób:
- w niedzielę w czasie oktawy święto Świętej Rodziny.
- 26 grudnia św. Szczepana, pierwszego męczennika.
- 27 grudnia św. Jana, apostoła i ewangelisty.
- 28 grudnia święto świętych Młodzianków.
- dni 29, 30 i 31 grudnia są dniami w czasie oktawy.
- 1 stycznia, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Szczególne znaczenie w oktawie Bożego Narodzenia posiada święto Świętej Rodziny, przypadające w pierwszą niedzielę po uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to święto stosunkowo nowe, ponieważ zrodziło się w XIX wieku. Święta Rodzina z Nazaretu powinna stać się wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Celem wprowadzenia święta była także obrona rodzin przed rozbiciem.

Świętując oktawę uroczystości Bożego Narodzenia należy pamiętać, że jest ona obchodzona jako jeden świąteczny dzień, uobecniający tajemnicę Wcielenia. Teksty biblijne i liturgiczne każdego dnia odnoszą się do tajemnicy przyjścia Boga w ludzkiej postaci. W Jezusie Chrystusie wypełniają się wszystkie proroctwa i obietnice Starego Testamentu. Tajemnica Narodzenia Pańskiego jest dla człowieka źródłem prawdziwej radości i nadziei.


ks. K.R., 24 XII 2010 r.

Życzenia


„Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie”

W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca, niech przyjdzie Pan i umocni Was swoim pokojem, byście Go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

ks. Krzysztof Rusinek


ks. K.R., 19 XII 2010 r.

Nowa Rada Duszpasterska


„Owocność apostolstwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystusem", to jest solidnej duchowości, ożywianej czynnym uczestnictwem w liturgii i wyrażanej w stylu ewangelicznych błogosławieństw. Skoro prawdą jest, że zostali oni indywidualnie wezwani do dawania swego osobistego świadectwa, szczególnie cennego tam, gdzie Kościół natrafia na trudności, wszelako Kościół kładzie nacisk na apostolstwo zorganizowane, niezbędne, aby odciskać piętno na zbiorowej mentalności, na warunkach społecznych i na instytucjach.
Bededykt XVI

Dziękuję bardzo serdecznie Radzie Duszpasterskiej poprzedniej kadencji za wszelkie zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. W wyniku wyborów w dniach: 14 i 21 listopada do nowej Rady Duszpasterskiej wybrano:

Z wyboru parafian: Pokój: Bartoń Marcin, Łytka Jan, Sygulka Gerard; Zieleniec: Orzeszyna Janusz, Sowa Jadwiga; Krogulna: Gryl Danuta;

Z nominacji proboszcza: Hejna Grzegorz, Kurowski Kazimierz, Grzegorczyk Jerzy.

W niedzielę 12 grudnia w ramach nabożeństwa popołudniowego o godz. 15:00 odbędzie się zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do udziału w nabożeństwie.


ks. K.R., 11 XII 2010 r.

Kiermasz adwentowy


Caritas naszej parafii bardzo serdecznie zaprasza w 3 Niedzielę Adwentu (12 grudnia) na "mini kiermasz adwentowy"

Do nabycia będą tradycyjne świece Caritas w cenie mała 5 zł i duża 12 zł. Jest to już 17 edycja tego dzieła. W tym roku dochód z Wigilijnego Dzieła przeznaczymy na wyposażenie diecezjalnego ośrodka formacyjno-wypoczynkowego w Głębinowie nad Jeziorem Nyskim. Ośrodek ten zostanie dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego uruchomienie nastąpi w II połowie 2011 roku.

Oporócz tego bedą do nabycia kalendarze parafialne na 2011r. Znajdują się w nich najważniejsze informacje o duszpasterskich wydarzeniach w naszej parafii (cena kalendarz 10 zł).

Będą także do nabycia opłatki na stół wigilijny. Nie zabraknie również pierników I pięknych stroików bożonarodzeniowych.

Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy. Kiermasz po każdej Mszy św.


ks. K.R., 11 XII 2010 r.

Adwent


Adwent od łac. adventus – przyjście, jest czterotygodniowym czasem oczekiwania i przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsze wzmianki o adwencie pochodzą z IV wieku. W średniowieczu okres adwentu rozpoczynano już w połowie listopada. Obecnie w całym Kościele powszechnym obchodzi się Adwent od niedzieli następującej po ostatniej niedzieli roku liturgicznego (Chrystusa Króla) i trwa on do 24 XII (Wigilii Bożego Narodzenia).

Niegdyś w Adwencie wieczorami odbywały się spotkania sąsiadek zwane prządkami lub szkubaczkami, na których wykonywano np. skubanie pierza lub inne prace ręczne. W całej Polsce wierzono, że w Adwencie ziemia musi odpoczywać i nie wolno jej było dotykać i niepokoić (orać, kopać, grabić itp).

Polski adwent bogaty jest w różnego rodzaju zwyczaje religijne. Od XIII wieku znana jest w Polsce adwentowa Msza św. ku czci Matki Bożej, zwana roratami (najpierw pojawiła się w Poznaniu, a później w Krakowie) Podczas tej Mszy zapala się dodatkową świecę, przybraną w białą wstążkę,  symbolizującą Matkę Bożą (tzw. roratka), a także zapalano świece na siedmioramienym świeczniku (symbolizował on króla i sześć stanów). Świece te zapalali przedstawiciele poszczególnych stanów wypowiadając słowa: jestem gotowy na sąd Boży.

Życzmy sobie, abyśmy dobrze przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Nie jest to łatwe w obliczu nacisków komercji, która zmieniła adwent w szaleństwo zakupów i rozrywki. Trzeba odrobione wysiłku, aby przez praktykowanie tych pięknych starych zwyczajów przezwyciężać ten komercjalizm i lepiej przeżywać dany nam czas adwentu.

Nasze tegoroczne roraty przeżyjemy pod hasłem: Będziesz czytał Biblię codziennie. Jest to zachęta po sięgnięcie w domu po Pismo Święte i wspólne jego czytanie w gronie rodzinnym.

Roraty w naszej parafii od wtorku do piątku wieczorem o godz. 17:30.
Serdecznie zapraszam.


ks. K.R., 27 XI 2010 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36