Wielki Czwartekks. KR, 09 IV 2020 r.

Wielka Środaks. KR, 07 IV 2020 r.

Wielki Wtorekks. KR, 07 IV 2020 r.

Triduum Paschalne


Nic nie może zastąpić Eucharystii w życiu katolika, a niedziela bez Mszy świętej jest niepełna... Tak często powtarzają gorliwi chrześcijanie. To fundamentalna prawda, o której nie wolno nam zapominać.

Pandemia koronawirusa spowodowała poważne ograniczenia w możliwości uczestnictwa w Mszy świętej i choć powinniśmy je zaakceptować, to nie ma powodów, by uznać je za normę.

Zawsze intencją Kościoła było danie pierwszeństwa żywej, indywidualnej bądź wspólnotowej modlitwie, w której transmisja ma jedynie pomóc. Nie ona jest bowiem celem samym w sobie, ale jest nim duchowe zjednoczenie z modlącym się Kościołem. Transmisja jest tylko środkiem, i to środkiem względnie koniecznym.

Należy pamiętać bowiem, że dokumenty Kościoła nie dają pierwszeństwa transmisjom w przeżywaniu niedzieli w sytuacji niemożności udziału we Mszy świętej. Kodeks prawa kanonicznego mówi, że gdy nie można uczestniczyć w liturgii, „zaleca się […] ażeby wierni poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin” (kan. 1248, § 2). Podobnie mówił św. Jan Paweł II, zachęcając do lektury czytań i modlitw z dnia.

zob. Akt żalu doskonałego

zob. Komunia duchowa


Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień... Najważniejszy dla chrześcijan tydzień w roku. W liturgii Triduum Paschalnego w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć zaledwie 5 osób... Na czas Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej zostaniemy w domach...

By umożliwić w tym trudnym czasie kontakt parafianom z naszym kościołem, podejmujemy działania w celu przeprowadzenia bezpośredniej transmisji obrzędów Triduum Paschalnego.

Szczegóły wkrótce.ks. KR, 07 IV 2020 r.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej


Ogłoszenia parafialne

Gazetka Parafialna PAX VOBIS do samodzielnego wydrukowania w zakładce: aktualności/intencje

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej. Msze św. w kościele parafialnym o 7:30 i o godz. 11:00. W Krogulnej o godz. 9:15. Uczestniczy tylko najbliższa rodzina (5 osób). Nie będzie Nabożeństwa Gorzkich Żali.

2. W poniedziałek Msza rano o godz. 7:00, we wtorek i środę Msze św. o godz. 17:30 i 18:00.

3. W dni Triduum Paschalnego nabożeństwa o godz. 18:00 – bez udziału wiernych(sine populo).

4. Z uwagi na ograniczone możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem jest w tym czasie akt żalu doskonałego. Przykład jak wzbudzić w sobie aktu żalu doskonałego w poradniku, który każda rodzina otrzymała w ubiegłym tygodniu do skrzynki pocztowej (s. 7-8). Spowiedź w konfesjonale należy odprawić w najbliższym możliwym czasie czyli po świętach (po zniesieniu ograniczeń).

5. Przez całą Wielką Sobotę możliwość Adoracji Krzyża (przez ukłon lub przyklęknięcie) i Adoracji przy Bożym Grobie (indywidualnie) – w kościele jednocześnie może przybywać 5 osób.

6. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego świecenia pokarmów. Błogosławieństwo pokarmów w domu zrobić samodzielnie w domu: wzór znajduje się w „Drodze do Nieba” (nr 77).

7. Ważne!!! Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (od 12 kwietnia) do odwołania, w obrzędach religijnych może brać udział nie więcej niż 50 osób równocześnie, wliczając w to celebransa i usługujących. W związku z tym by jak największa liczba wiernych mogła wsiąść udział w liturgii, Msze św. będą sprawowane: w Pokoju o godz. 7:00, 10:00 i 11:30, a w Krogulnej o godz. 8:30.

8. W Niedzielę Zmartwychwstania zapraszam na nieszpory o godz. 15:00.

9. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane: w Pokoju o godz. 7:00, 10:00 i 11:30 i w Krogulnej o godz. 8:30.

10. Uwaga!!! Warto pamiętać że obowiązuje do odwołania dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie.

11. Biskup Opolski zaleca proboszczom opublikowanie numeru parafialnego konta bankowego na stronie internetowej i w gazetce parafialnej, celem umożliwienia wiernym składania ofiar poprzez przelewy bankowe na bieżące utrzymanie parafii. Za materialne wsparcie, zrozumienie potrzeb, a przede wszystkim duchową troskę o naszą wspólnotę w tym trudnym czasie, składam serdeczne podziękowanie.

Bank Spółdzielczy Namysłów: 24 8890 1066 0001 2843 2004 0001


ks. KR, 04 IV 2020 r.

Transmisje nabożeństw


Przeżywając czas Wielkiego Postu, który w sposób szczególny został naznaczony pandemią koronawirusa, wyrażamy naszą solidarność i troskę wobec osób dotkniętych w jakikolwiek sposób tą chorobą.

W duchu odpowiedzialności za życie każdego człowieka, módlmy się o ustanie panującej pandemii na całym świecie, szczególnie w naszej Ojczyźnie.

Osoby przebywające w domach mogą za pośrednictwem telewizji, radia lub portali internetowych duchowo łączyć się z odprawianymi w świątyniach nabożeństwami

1. Transmisje Mszy św.
2. Droga Krzyżowa
2. Gorzkie Żale
4. Rekolekcje
5. Różaniec


Jednocześnie przypominam, że dekretem ks. biskupa Andrzeja Czai, aż do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie.ks. KR, 04 IV 2020 r.

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO


DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej


W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Dekretu w okresie COVID-19 II” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot. n. 353/97/L) oraz do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 566), pozostawiając w mocy przepisy mojego Dekretu z dnia 24 marca br. (nr 10/2020/A/KNC-K), jeśli tylko nie są sprzeczne z tym, co poniżej, w Wielkim Tygodniu i Oktawie Wielkanocy na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.


Dekret na stronie Diecezji Opolskiej
zobacz


ks. KR, 03 IV 2020 r.

V Niedziela Wielkiego Postu


1. Proszę o serdeczne przyjecie gazetki, która dotarła do naszych domów i mieszkań: Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza? Poradnik na czasy klęsk, zagrożeń i prześladowań. Zachęcam do lektury i konkretnych działań.

2. Msze św. w kościele parafialnym o 7:30 i o godz. 11:00. W Krogulnej o godz. 9:15. Uczestniczy tylko najbiższa rodzina (5 osób). Nie będzie dziś Nabożeństwa Gorzkich Żali.

3. W poniedziałek Msza św. rano o godz. 7:00, pozostałe dni wieczorem o godz. 17:30 i 18:00.

4. We wtorek nie będzie Mszy św. w szpitalu.

5. W piątek nie ma Drogi Krzyżowej. Nie będzie również odwiedzin chorych.
Nie ma spotkań dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz dla ministrantów.

6. Życzę sił, wiary i ufności w Bożą Opatrzność na kolejny tydzień.

Gazetka parafialna w PDF do samodzielnego wydrukowania w zakładce: aktualności/intencje.


ks. KR, 28 III 2020 r.

List Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu.ks. KR, 28 III 2020 r.

Nowy Dekret Biskupa Opolskiego


Opole, dnia 24 marca 2020 roku

Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.

3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.

7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.

9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.

11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.

13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.

14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.

15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.

16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.

18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.

19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

biskup opolski Andrzej Czaja


ks. KR, 24 III 2020 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36