Wielki Post 2016


Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym czasem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem.

Słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego, który pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje na Jego przybycie.

Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2016.

W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W tym dniu Msze św. rano o godz. 7:00 i po południu o godz. 16:30 w Krogulnej i o godz. 18:00 w Pokoju. W czasie każdej Mszy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem.

W Środę Popielcową wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w Wielkim Poście.

Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (najbliższy piątek godz. 17:30) i Gorzkich Żali (najbliższa niedziela godz. 15:00).


ks. KR, 09 II 2016 r.

Peregrynacja obrazu Jezu ufam Tobie


Otwórzcie drzwi Waszych domów

i przyjmijcie

w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia

wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego!


W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a zarazem w dniu inauguracji Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia rozpoczęliśmy w naszej parafii peregrynację obrazu Jezu ufam Tobie.

Nawiedzenie jest przyjęciem Jezusa Miłosiernego, który przychodzi, ażeby wskrzeszać miłość, wiarę, nadzieję i udzielać przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu i rodziny. Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki.

Do obrazu dołączony jest MODLITEWNIK NAWIEDZENIA (propozycje modlitw, czytań, śpiewów), a także różaniec z Ziemi Świętej, na którym modlą się wszystkie rodziny oraz księga pamiątkowa, w której wpisujemy nazwisko rodziny przyjmującej obraz
oraz datę nawiedzenia.

Obecnie peregrynacja przebiega na ulicy Namysłowskiej.
Następne ulice to Nowy Świat i Krasickiego.


ks. KR, 05 I 2016 r.

Odwiedziny Kolędowe 2015/2016


1. 29 12 15 wtorek, g. 14:00, ul. Wojska Polskiego (do ronda);
2. 30 12 15 środa, g. 14:00, ul. Rataja (od ul. Wolności); ul. Żeromskiego (do ul. Wojska Polskiego);
3. 31 12 15 czwartek, g. 11:00, Krzywa Góra (od p. Kuczera);
4. 02 01 16 sobota, g. 11:00, ul. 1 Maja - prawa (do ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
5. 03 01 16 niedziela, g. 14:00, ul. 1 Maja - lewa (do ronda);
6. 04 01 16 poniedziałek, g. 15:00, ul. Kościelna (do ronda); ul. Brzeska (od ronda); ul. Podleśna (od ul. Brzeskiej);
7. 05 01 16 wtorek, g. 15:00, ul. Winna Góra (od p. Kinur), ul. Opolska (do ronda);
8. 07 01 16 czwartek g. 15:00, ul. Mariacka (do ul. 1 Maja), ul. Sienkiewicza (od ul. 1 Maja); ul. Skośna (do ul. Brzeskiej);
9. 08 01 16 piątek g. 15:00, ul. Średnia (do ul. Mariackiej), ul. Krótka;
10. 09 01 16 sobota g. 11:00, ul. Namysłowska (do ronda);
11. 10 01 16 niedziela, g. 14:00, ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej), ul. Nowy Świat (od ul. 1 Maja), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat);
12. 11 01 16 poniedziałek, g. 15:00, ul. Wolności (od bloku 38 do ronda);
13. 12 01 16 wtorek, g. 15:00 Krogulna, (od. p. Chmielniaka do p. Szewczyk);
14. 13 01 16 środa, g. 15:00 Krogulna, (od. p. Wizemberg do p. Zelek);
15. 14 01 16 czwartek, g. 15:00 Zieleniec, (od p. Socha do p. Szramowskiej);
16. 15 01 16 piątek, g. 15:00 Zieleniec, (od. p. Zuzel do p. Tomczyk);
17. 16 01 16 sobota, g. 11:00 Zieleniec, (od. p. Zbroszczyk do p. Koziak);
18. 17 01 16 niedziela, g. 14:00 Zieleniec, (od. p. Leśniańskiego do p. Domańskich);
19. 18 01 16 poniedziałek, g. 15:00 Zieleniec, (od. p. Relich do p. Kelmel);
20. 19 01 16 wtorek, g. 15:00 Siedlice (od p. Polańskich); ul. Wolności (bloki 65 i 67); oraz kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.


ks. KR, 27 XII 2015 r.

Rok Bożego Miłosierdzia


Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Papież Franciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry.
Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.


ks. KR, 29 XI 2015 r.

Adwent - święty czas oczekiwania.


W Kościele Katolickim w pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny. Adwent, można podzielić na dwa okresy:

- od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

W okresie Adwentu w kościele odprawiane są roraty, czyli msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.

Roraty w naszym kościele: wtorek, czwartek, piątek - godz. 18:00 oraz środa godz. 17:00.


ks. KR, 29 XI 2015 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych


W niedzielę 1 listopada Kościół uroczyście wspomina Wszystkich Świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się ją nazywa - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.

2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

1 listopada porządek Mszy św. w naszym kościele jest niedzielny. Zapraszamy naszych Parafian i Gości na nabożeństwa na cmentarzach:

o godz. 14:30 w Pokoju;
o godz. 15:30 w Zieleńcu.


2 listopada Msze św. wieczorem: 17:00 w Krogulnej i o 18:00 w Pokoju.


ks. KR, 31 X 2015 r.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2015


Celem Balu Wszystkich Świętych jest ukazanie dzieciom świętości jako najważniejszego celu każdego chrześcijanina.
Ma pokazać, że chrześcijanin to człowiek radości, potrafiący cieszyć się swoją wiarą.

Zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę 31 października do kościoła do Krogulnej na godzinę 15:30, a następnie na salę wiejską.


ks. KR, 20 X 2015 r.

Wizytacja kanoniczna


W październiku i listopadzie nasza wspólnota parafialna przeżyje czas kanonicznej wizytacji biskupiej. Takie odwiedziny biskupie odbywają się co kilka lat. Poprzednim razem w 2009 r., gościliśmy ks. bp Paweł Stobrawę.

Tym razem będziemy gościć ks. biskupa Rudolfa Pierskałę. Uroczyste przywitanie nastąpi w piątek 23 października, kiedy to ks. bp. będzie sprawował Msze św. pontyfikalną o godz. 18:00. Szczegółowy plan wizytacji poniżej.

Czas wizytacji winien być dobrze wykorzystany w życiu parafii przez wiernych i duszpasterza. Trzeba o tym pamiętać, bowiem wizytacja kanoniczna ma za zadanie nie tylko kontrolę prawidłowości funkcjonowania kancelarii parafialnej, ksiąg – chrztu, małżeństwa etc., lecz pomóc podjąć refleksję odnośnie przeszłości i spojrzenia w przyszłość w aspekcie duszpasterskim.

Zapraszam i zachęcam do czynnego włączenia się w przebieg wizytacji. Polecajmy też w naszych modlitwach intencję jej błogosławionych owoców w życiu parafii.

23 października – piątek

godz. 18:00 Msza św. na rozpoczęcie wizytacji;
ok. godz. 19:00 spotkanie z Radą Duszpasterską;

24 października – sobota;

9:30 – odwiedziny chorych w szpitalu;
12:00 – wizytacja kancelarii parafialnej;
13:00 – wizytacja cmentarza;
14:00 – spotkanie z chorymi, błogosławieństwo lurdzkie;
15:00 – spotkanie z grupami parafialnymi;
16:00 – spotkanie z liturgiczną służbą ołtarza;
16:30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania;
18:00 – Msza św. w Krogulnej;

29 października – czwartek;

od 8:20 do 10:00 - lekcje religii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum;

03 listopada – wtorek;

godz. 15:00 – różaniec za zmarłych w Siedlicach;
godz. 17:00 – Msza św. w Krzywej Górze;


ks. KR, 20 X 2015 r.

Różaniec Święty


Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części: radosną, światła, bolesną i chwalebną.Różaniec w naszym kościele w miesiącu październiku odmawiamy w każdą niedzielę o godz. 15:00. Od poniedziałku do soboty o godz. 18:00, a w środy o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszam!!!


ks. KR, 02 X 2015 r.

Misje święte 2015 r.
PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 13 – 20 wrzesień 2015
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”...


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI - 13 września – NIEDZIELA.

Pokój
7.30 - Msza św. z nauką misyjną.
11.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18:00 - Nabożeństwo Fatimskie.
Krogulna:
9.15 - Msza św. z nauką misyjną.

MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA -14 września – PONIEDZIAŁEK.

Pokój
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla kobiet.
Krogulna:
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.

MISYJNE POJEDNANIE - 15 września – WTOREK.

Pokój
8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn.
Krogulna
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.

MISYJNA ODNOWIENIE WIARY W ŻYCIE WIECZNE - 16 września – ŚRODA.

8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9:30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

Spowiedź święta: środa – sobota
7:30-8:30; 17:30-18:00.


MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA - 17 września – CZWARTEK.

8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla rodziców dzieci i młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

MISYJNE OPOWIEDZENIE SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM - 18 września – PIĄTEK.

8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
Sakrament Namaszczenia chorych.
9.30 – Odwiedziny chorych.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.15 – Spotkanie dla młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH - 19 września – SOBOTA.
8.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauka misyjną.

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH - 20 września – NIEDZIELA – ODPUST PARAFIALNY.

7.30 - Msza św. z nauka misyjną.
11.00 - Msza św. z nauką misyjną. Poświęcenie krzyża misyjnego.
Krogulna:
9.15 – Msza święta z nauka misyjną.


ks. KR, 01 IX 2015 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35