Uroczystość I Komunii Świętej


.

Uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 10 maja 2015 roku o godz. 11:00.

Plan spotkań bezpośrednio przygotowujących do I Komunii św.

- wtorek godz. 17:15 pierwsza próba wraz z rodzicami;
- środa godz. 17:00 druga próba;
- piątek godz. 17:00 trzecia próba;
- sobota godz. 10:00 spowiedź święta i próba generalna;
- niedziela godz. 11:00 - uroczystość I Komunii św.;
- niedziela godz. 15:30 -nabożeństwo dziękczynne;


ks. KR, 05 V 2015 r.

Uroczystość Bierzmowania


We wtorek 28 kwietnia o godz. 17:OO
przeżyjemy w naszej wspólnocie uroczystość bierzmowania,
której będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja.
Sakrament Ducha Św. przyjmie młodzież
naszego dekanatu z parafii:
Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Murów, Pokój, Stare Budkowice, Zagwiździe i Zawiść.


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". KKK 1285


ks. KR, 23 IV 2015 r.

Niedziela Dobrego Pasterza


Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej pokazuje nam Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który zna swoje owce,
szuka ich, oddaje za nie życie.
Ewangelia pełna miłości - pokazuje, jak bardzo Bogu zależy na nas.
W tym dniu w naszej parafii gościć będziemy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.


Ewangelia wg. św. Jana 10,11-18:

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
ks. KR, 23 IV 2015 r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej


Ziemia Święta: 03 - 10 października 2015 r.

GALILEA – JAFFA - TABOR – KANA - KAFARNAUM - M.MARTWE – TYBERIADA - JEROZOLIMA – AIN KARIM – BETLEJEM – YAD VASHEM

CENA: 3000 zł + tzw. opłaty lokalne: 80 USD dla obsługi na miejscu

1 dzień - KATOWICE - TEL AVIV.
Zbiórka (Pokój) i przejazd autokarem na lotnisko do Katowic. Odprawa bagażowo - biletowa, wylot do Tel Avivu, transfer do Jaffy i nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Nocleg w Betlejem.
2 dzień - HEBRON -BETLEJEM.
Śniadania. Przejazd na Pole Pasterzy – miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszcza nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej. Popołudniu dzień w Hebronie. Wizyta w Synagodze, Grocie Patriarchów – miejscu gdzie pochowani są patriarchowie Abraham, Izaak, Jakub.
3 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster. Przejście na pole widokowe na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit miejsca gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym. Przejazd na Syjon Chrześcijański, gdzie mieści się Wieczernik, Synagoga, Grób Króla Dawida. Wizyta w kościele Zaparcia się Piotra. Kolacja i nocleg.
4 dzień JERYCHO - M. MARTWE.
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na kąpiel ok. 3 i 5 h). Kolacja i nocleg.
5 dzień - JAFFA – HAJFA - KANA - NAZARET.
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni Jakubowej. Przejazd do Nazaretu. Na koniec dnia wizyta w Kanie Galilejskiej – (odnowienie sakramentu małżeństwa). Nocleg w Nazarecie/ Tyberiadzie.
6 dzień - TABOR - TYBERIADA - JORDAN - GALILEA - KAFARNAUM.
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabgha – miejsce gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Przerwa na tradycyjny lunch ryba Świętego Piotra (około 18 USD). Przejazd na Górę Przemienienia Pańskiego. Nocleg w Betlejem.
7 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd do Kościoła Świętej Anny. Przejście Drogi Krzyżowej. Modlitwa i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście. Wizyta pod Ścianą Płaczu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
8 dzień - TEL AVIV – KATOWICE.
Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Katowic, transfer autokarem do Pokoju i koniec pielgrzymki.

CENA ZAWIERA:

- transport na lotnisko w Katowicach, przelot lotem czarterowym, transport autobusem na terenie Izraela;
- 7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3 osobowych, śniadania, obiadokolacje;
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, koszty zwiedzania według programu, przewodnik z języku polskim;

CENA NIE ZAWIERA:

- tzw. opłaty lokalne: 80 USD dla obsługi na miejscu;
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia od chorób przewlekłych;
UWAGI:
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie;
- przy wzroście ceny Euro powyżej 5 zł, cena pielgrzymi może wzrosnąć o około 100 zł;
- przy lotach czarterowych godziny przelotów mogą ulec zmianie;
- paszport ważny minimum 6 miesięcy;


ks. KR, 15 IV 2015 r.

Święte Triduum Paschalne


Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę jaką Chrystus spożywał w ostatnią noc przed męką.

Wielki Piątek, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Chrześcijanie zachowują post (jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Centralnym momentem jest Liturgia Męki Pańskiej.

W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła – rozpoczyna się wigilia – oczekiwanie.

Czwartek 18:30
Msza św. Wieczerzy Pańskiej (przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00);

Piątek 7:30
Ciemna Jutrznia i Droga Krzyżowa;
Piątek 18:30
Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 według planu);

Sobota 7:30
Ciemna Jutrznia (Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigilii Paschalnej według planu);
Sobota 19:30
Wigilia Paschalna.

Święcenie pokarmów: Pokój godz. 10:00 i 12:00, Krzywa Góra godz. 10:30, Siedlice godz. 11:00, Krogulna godz. 11:30;

Niedziela 6:00
Msza św. z procesją rezurekcyjną.

Adoracja w Ciemnicy i przy Bożym Grobie.


07:30 – 08:30 – Ciemna Jutrznia;
08:30 – 09:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska i Skośna;
09:30 – 10:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
10:30 – 11:30 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
11:30 – 12:30 – ul. Wolności;
12:30 – 13:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa i Kolejowa;
13:30 – 14:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego i Rataja;
14:30 – 15:30 – Róże Różańcowe;
15:30 – 16:30 – mieszkańcy Zieleńca;
16:30 – 17:30 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
17:30 – 18:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież;
sobota od 18:30 – adoracja indywidualna;


ks. KR, 31 III 2015 r.

Niedziela Palmowa


W piątek o godz. 17:00 zapraszam serdecznie na Drogę Krzyżową do Stawu Zofii, miejsca męczeńskiej śmierci s. Herais i mieszkańców Pokoju. W nabożeństwie uczestniczy młodzież Gimnazjum w ramach przygotowań do bierzmowania.

Zgodnie ze zwyczajem w ostatnich 2 tygodniach Wielkiego Postu do końca liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże.
W Niedzielę Palmową, błogosławieństwo palm i procesja do kościoła.
Sumę o godz. 11:00 rozpoczniemy na placu przed kościołem.

- godz. 15:00 ostatnie Gorzkie Żale;
- godz. 16:00 okazja do spowiedzi przedświątecznej;

- wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy naszym Gimnazjum, wzorem lat ubiegłych w Niedzielę Palmową odwiedzą z życzeniami i drobnym upominkiem seniorów naszej parafii; rozpoczęcie odwiedzin o godz. 13:00;

- Caritas będzie rozprowadzać Palmy Wielkanocne, świece, baranki, książeczki Droga do Nieba i śpiewniki Nasz Głos;

- Biskup Opolski zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które takiego stanu życia nie mogą uzdrowić, na modlitewne spotkanie, które odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.


ks. KR, 26 III 2015 r.

Rekolekcje Wielkopostne


Czwartek 19 marca – Niedziela 22 marca 2015r.
Kaznodzieja: ks. Marcin Kłosowski.


CZWARTEK 19 marca;

17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;

PIĄTEK 20 marca;

09:00 – (Pokój) Szkoła Podstawowa – nauka rekolekcyjna i Msza św.;
17:00 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:00 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:30 – (Pokój) Msza św. nauką rekolekcyjną;

SOBOTA 21 marca;

09:30 – (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych;
16:00 – (Krogulna) Spowiedź święta;
16:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:30 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
19:30 – (Pokój) Nabożeństwo dla młodzieży Gimnazjum i starszej;

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 22 marca;

7:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
9:15 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
11:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;

Serdecznie zapraszam do udziału.


ks. KR, 17 III 2015 r.

Nabożeństwa wielkopostne
Droga Krzyżowa to nabożeństwo podczas którego rozważana jest Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa. Początki tego nabożeństwa w Europie określane są na XIV/XV wiek. Do Polski Droga Krzyżowa dotarła w wieku XVI. W tradycji rzymskokatolickiej przyjęło się, że ma ona 14 stacji. Może ona przybierać różne formy: od rozważania w myśli Pasji Chrystusa obojętnie, gdzie się znajdujemy; poprzez procesję w kościele między stacjami przedstawionymi w formie rzeźb, czy obrazów; aż po Drogę Krzyżową odprawianą pomiędzy stacjami w formie kapliczek, które rozrzucone są na jakimś większym obszarze. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.


Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Gorzkie Żale rozpoczynają się Zachętą (lub inaczej Pobudką), później następuje wzbudzenie Intencji. Następnie śpiewa się Hymn i dwie pieśni:
- Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
- Rozmowa duszy z Matką Bolesną
Na koniec śpiewa się 3 razy:
"Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!"

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
- Pokój (dzieci) środa 17:00;
- Krogulna – piątek 16:45;
- Pokój – piątek 18:00;

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
- niedziela 15:00;


ks. KR, 04 III 2015 r.

Wielkopostna pielgrzymka do Krakowa


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Początkowo sanktuarium mieściło się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powstałym w 1891 roku. W okresie międzywojennym żyła i zmarła w nim s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), za pośrednictwem której Jezus przekazał światu orędzie o Bożym Miłosierdziu. Kult Miłosierdzia Bożego rozwinął się dynamicznie dzięki pielgrzymkom papieża Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Przy klasztorze została wzniesiona bazylika, którą 17 sierpnia 2002 r. konsekrował Jan Paweł II i w której zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu. W kaplicy klasztornej znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny.

Centrum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest najważniejszym w Polsce i na świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka. To duchowy kościół św. Jana Pawła II, wotum dziękczynne narodu polskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska była Osoba i dzieło Jana Pawła II bez względu na ich narodowość i wyznanie. Przekazana przez Papieża Polaka spuścizna myśli, postaw, wyborów, a zwłaszcza umiejętność jednoczenia ludzi wokół wspólnego dobra - stanowią bezcenną wartość nie tylko naszego pokolenia. Jego świadectwo mądrości i dojrzałości pomaga nam także dzisiaj zachowywać tożsamość i godność, umacniać jedność, strzec wiary i chrześcijańskiej kultury.

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 14 marca 2015r.
Koszt 55 zł – przejazd, muzeum, przewodnik.


ks. KR, 24 II 2015 r.

Wielki Post 2015
Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.
Fragment orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2015.


Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17:15
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15:00.


ks. KR, 18 II 2015 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36