Całodzienna Adoracja


W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13). (KKK 2096)

Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać „nicość stworzenia”, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja w „Magnificat” – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. (KKK 2097)

Plan Adoracji dnia 07 lutego.

♦ 8:00 – Msza św. na rozpoczęcie adoracji;
♦ 8:30 – 9:30 – ul. Wolności, ul. Rataja, ul. Opolska, ul. Winna G.;
♦ 9:30 – 10:30 – ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
♦ 10:30 – 11:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego,
♦ 11:30 – 12:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
♦ 12:30 – 13:30 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Radosna;
♦ 13:30 – 14:30 – ul. Wojska Polskiego, ul. Krasickiego; ul. Krzywa,
♦ 14:30 – 15:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Kolejowa;
♦ 15:30 – 16:30 – Zieleniec, Krogulna, Siedlice i K. Góra;
♦ 16:30 – 17:00 – adoracja w ciszy (okazja do spowiedzi św.)
♦ 17:00 – Msza św. na zakończenie adoracji;


ks. KR, 07 II 2024 r.

Tydzień ekumeniczny 2024


Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu.

Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

W tym roku rozważać będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza 10,25-37 „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” o Miłosiernym Samarytaninie.

Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele
dnia 21 stycznia o godz. 15:00.
Słowo Boże wygłosi ks. Eneasz Kowalski, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju.


ks. KR, 15 I 2024 r.

Boże Narodzenie 2023


Z okazji przeżywanych Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby Boża radość i Boży pokój towarzyszył Wam przez cały Nowy Rok.

⸙ W poniedziałek I Dzień Świąt - Msze św. w Pokoju o godz. 11:00 i w Krogulnej o godz. 9:15. Oktawa Bożego Narodzenie trwa do poniedziałku 01 stycznia.

⸙ We wtorek II Dzień świąt – św. Szczepana. Porządek Mszy świąteczny. Kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu.ks. KR, 25 XII 2023 r.

Odwiedziny kolędowe 2023/224
ks. KR, 20 XII 2023 r.

SKC


09 grudnia w Oazie odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu
z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
W przygotowanym programie artystycznym wolontariusze pokazali, że SKC to nie tylko zajęcia pozalekcyjne, kółko zainteresowań a sposób na życie, pasja, która daje możliwość rozwoju. To radość z bycia dobrym.
Wolontariusze otrzymali swoje legitymacje, złożyli ślubowanie i tym samym oficjalnie zostali włączenie w struktury wolontariatu Caritas.
Film przedstawia powstanie naszego Koła oraz trzy pierwsze miesiące jego funkcjonowania.ks. KR, 13 XII 2023 r.

Budujemy stajenkę dla Jezusa - Roraty 2023.


W tym roku na Roratach będziemy budowali w naszych sercach stajenkę dla Dzieciątka Jezus. Pomoże w tym św. Franciszek, który 800 lat temu pierwszy zbudował stajenkę w miejscowości Greccio we Włoszech.

W czasie kazań przedstawiana będzie postać budowniczego stajenki i najważniejsze epizody z jego życia. Dzieciom tworzącym w swoich sercach miejsce dla Jezusa będzie towarzyszyć Biedaczyna z Asyżu. Skorzystają z rad i wskazówek udzielanych przez św. Franciszka, podobnie jak robotnicy, stawiając jakąś budowlę, korzystają z projektu stworzonego przez architekta.

Roraty w naszej parafii w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (godz. 18:00) oraz środa (godz. 17:00).

ks. KR, 30 XI 2023 r.

Światowy Dzień Ubogich


W niedzielę 19 listopada będzie obchodzony
VII Światowy Dzień Ubogich.
To okazja do podjęcia dzieł modlitewnych i charytatywnych.
W odpowiedzi na apel naszego biskupa Szkolne Koło Caritas
organizuje zbiórkę darów dla ubogich.
Szczegóły na plakacie poniżej (odzież może być używana
ale musi być wyprana i nie uszkodzona)
.


ks. KR, 14 XI 2023 r.

1-2 listopada - Wszystkich Świętych i Zaduszki


1 listopada Kościół wspomina Wszystkich Świętych nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

2 listopada obchodzony jest dzień Wspominania Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, ale przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, by mogli dostąpić zbawienia.

W środę w naszej parafii porządek Mszy św. niedzielny.

Nabożeństwa na cmentarzu:
w Pokoju o godz. 15:00 i w Zieleńcu również o godz.15:00.
Po zakończonym nabożeństwie możliwość poświęcenia pomnika.

W czwartek Msze św. w Pokoju o godz. 7:00 i 18:00 (poprzedzona różańcem za zmarłych) i w Krogulnej o 16:30 (poprzedzona różańcem za zmarłych) oraz różaniec za zmarłych na cmentarzu
w K. Górze o godz. 15:00.ks. KR, 31 X 2023 r.

Bal Wszystkich Świętych


W poniedziałek 30 października zapraszamy bardzo serdecznie dzieci naszej parafii na
Bal
Wszystkich
Świętych.

Rozpoczęcie o godz. 16:00 w kościele w Krogulnej i następnie przejście na salę wiejską.


Bal Wszystkich Świętych w naszej parafii organizowany jest przez Szkolne Koło Caritas, przed dniem Wszystkich Świętych, jako alternatywa dla Halloween.

Ideą balu jest promowanie świętości oraz wychowywanie dzieci w duchu wiary, prawdy i piękna.

Serdecznie zapraszamy.


ks. KR, 27 X 2023 r.

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU 2023

Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza do udziału w modlitewnej kampanii “Milion dzieci modli się na różańcu”. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im wówczas towarzyszyły, doświadczyło głębokiej obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: “Kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia”.

I o to właśnie chodzi w tej kampanii – o wiarę w moc modlitwy dzieci. Sam Jezus uczy nas: “Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).

Zapraszamy w naszej parafii dzieci i młodzież do ogólnoświatowej akcji „Milion dzieci modli się na różańcu". Spotkajmy się na nabożeństwie różańcowym w środę 18 października o godz. 17:00 w naszym kościele.ks. KR, 14 X 2023 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36