Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu


Kiedy ogarnie nas zniechęcenie i zwątpienie, pamiętajmy o mądrości zawartej w słowach Jana Pawła II: "Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu".

Plan całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu
w dniu 07 lutego (wtorek)


7:00 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu;
7:30 – 8:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
8:30 – 9:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul. Kolejowa;
9:30 – 10:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
10:30 – 11:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
11:30 – 12:30 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
12:30 – 13:30 – ul. Wolności;
13:30 – 14:30 – Róże Różańcowe;
14:30 – 15:30 – mieszkańcy Zieleńca;
15:30 – 16:30 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:30 – 17:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.)
17:30 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 06 II 2012 r.

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan


Dzisiejszy świętem Nawrócenia św. Pawła kończyny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przebiegał on pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian: "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa" (por. 15,51-58). Materiały duszpasterskie do modlitw ekumenicznych przygotowali tym razem, po raz pierwszy w historii, chrześcijanie z Polski.

W naszym kościele w niedziele 22 stycznia o godz. 15:00 odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Słowo Boże wygłosił duszpasterz z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Pokoju ks. Eneasz Kowalski. Po nabożeństwie odbyło się braterskie spotkanie przy stole przedstawicieli naszych wspólnot.

Bardzo serdecznie dziękuję za liczny udział w nabożeństwie, parafianom z kościoła ewangelickiego jak i katolickiego. Dziękujemy również chórowi
Laudate Dominum z Opola, pod kierunkiem pani Ludmiły Wocial-Zawadzkiej, za piękny koncert kolęd.


Zdjęcia z nabożeństwa w galerii


ks. KR , 25 I 2012 r.

Nabożeństwo ekumeniczne


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia 2012 r.
Hasło tegorocznego tygodnia:
Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58


Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan.
Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia.
Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich i ich tradycji religijnych.

W przyszłą niedzielę 22 stycznia o godz. 15:00 w naszym kościele,
w ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan,
odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne.
Słowo Bożego wygłosi duszpasterz parafii ewangelickiej ks. Eneasz Kowalski.

Nabożeństwo będzie połączone z koncertem kolęd w wykonaniu
chóru Laudate Dominum z Opola, pod kierunkiem pani Ludmiły Wocial-Zawadzkiej.

Zapraszam serdecznie na nabożeństwo i koncert !!!


ka. KR, 15 I 2012 r.

ks. bp. Jan Kopiec, biskupem gliwickim.


29 grudnia 2011r., Ojciec Święty Benedykt XVI mianował pasterzem diecezji gliwickiej biskupa Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej diecezji.


Biskup Jan Kopiec przez całe swoje życie jest związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie–Opolu, 30 kwietnia 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest wykładowcą i profesorem w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a od momentu powstania Uniwersytetu Opolskiego również na Wydziale Teologicznym. Oprócz tego pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Pasją biskupa Jana Kopca jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko profesora zwyczajnego.

5 grudnia 1992 roku ks. Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Święcenia biskupie przyjął w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uroczysty ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku.


ks. KR, 04 I 2012 r.

Boże Narodzenie 2011


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę
ogromnej radości, gdyż Bóg na świat przychodzi.
Niech Bóg błogosławi mądrością i pokojem Niech obdarzy Cię Miłością.
A przede wszystkim, życzę by, w te święta Jezus narodził
się w Twoim sercu.

A na Nowy 2012 Rok życzę wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie, miłości, której nie braknie.
ks. KR


Pasterka o 22:00 w Krogulnej i o 24:00 w Pokoju.
Jutro i w poniedziałek Msze św. o 7:30 i 11:00 w Pokoju i o 9:15 w Krogulnej.

We wtorek rozpoczęcie odwiedzin kolędowych:

27 12 11 wtorek g. 14:00 Zieleniec, od p. Leśniańskich do p. Grzegorek
28 12 11 środa g. 14:00 Zieleniec, od p. Dudik do p. Dawid
29 12 11 czwartek g. 14:00 Zieleniec, od. p. Socha do p. Woźniak
30 12 11 piątek g. 14:00 Zieleniec, p. Janik do p. Łakomskich
31 12 12 sobota g. 11:00 Siedlice (od nr 38)

W środę święto św. Młodzianków Męczenników. O godz. 10:00 Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z błogosławieństwem. Serdecznie zapraszam.


Zdjęcia z dekoracji bożonarodzeniowej w galerii.


ks. KR , 24 XII 2011 r.

Ustanowienie ministrantów


"Bycie ministrantem zobowiązuje przede wszystkim do bycia świadkiem Pana Jezusa w swoim środowisku. Ministrant to sługa, który jest bardzo blisko Pana Boga i ołtarza, który pomaga swoją służbą innym w przeżywaniu liturgii, który jako lektor użycza Panu swoich ust i głosu. Bycie ministrantem to wyróżnienie, które zobowiązanie..."

W niedzielę 11 grudnia na sumie o godz. 11:00 odbyła się uroczystość ustanowienia nowych ministrantów i aspirantów. Grupa naszej Liturgicznej Służby Ołtarza powiększyła się o kolejnych ministrantów.


Do grona ministrantów włączeni zostali:

Kamil Kelmel
Kacper Kruszelnicki
Łukasz Orzeszyna
Jakub Piechura
Filip Zbroszczyk
Emilia Duraj

Natomiast aspirantami zostali:

Kamil Kucharski
Filip Ciurla
Karol Ilich
Michał Kossak
Tomasz Duraj
Wiktor Wuczkowski

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie nowych ministrantów
dla dobra naszej parafialnej wspólnoty.


Zobacz zdjęcia w galerii.


ks. KR, 13 XII 2011 r.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom


Po raz 18. Caritas Diecezji Opolskiej organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód Caritas przeznaczy na turnusy wypoczynkowo-formacyjne dla dzieci z ubogich rodzin oraz wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Uczestnicy wspólnych turnusów mają być przygotowani do praktykowania samopomocy oraz służenia osobom najsłabszym w środowisku szkolnym.

Caritas Diecezji Opolskiej przygotowała 70 tysięcy małych świec i 20 tysięcy dużych. Ofiara za małą świecę wynosi 5 złotych, a za dużą 12 złotych. W diecezji opolskiej wigilijne świece rozprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem parafii.


Świece w naszej parafii będzie rozprowadzać Caritas od II Niedzieli Adwentu.
Do nabycia także opłatki, pierniki oraz kalendarze parafialne.


ks. KR, 29 XI 2011 r.

Adwent 2011


Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.


Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.

Roraty w naszej parafii we wtorek, czwartek i piątek o godz. 17:30 i w środę o godz. 7:30.
Zapraszam do udziału.
W zakrystii są do nabycia
lampiony roratnie w cenie: 15, 17 i 20 zł.


Tegoroczne Roraty przeżyjemy razem z błogosławionym Janem Pawłem II. Poprzez spotkania adwentowe dzieci będą poznawały osobę Ojca Świętego, którego życie i pontyfikat jest już dla nich historią. Chcemy, by uczestnicy Rorat spotkali przede wszystkim człowieka wielkiej wiary, który chciał być święty.


ks. KR, 26 XI 2011 r.

Dekanalne Spotkanie Młodzieży w Zagwiździu - 18 listopada 2011


Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism.
Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo: zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia wg Bożych przykazań. Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, broniąc swojej czystości. W 1987 r. Jan Paweł II w Tarnowie beatyfikował Karolinę. Jest ona patronką dzieci i młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc.

Diecezja opolska przygotowuje się do peregrynacji relikwii błogosławionej. W ramach tego przygotowania, organizowane są dekanalne spotkania młodzieży.
Młodzież naszego dekanatu spotyka się
18 listopada (piątek) w Zagwiździu o godz. 19:00.
Serdecznie zapraszamy!ks. KR. , 16 XI 2011 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych.


„I do dziś mam taką szkolną trwogę:
Bóg mnie wyrwie - a stanę bez słowa!
Panie Boże! Odpowiadać nie mogę,
Ja... wymawiam się, mnie boli głowa...
Trudna lekcja. Nie mogłem od razu.
Lecz nauczę się... po pewnym czasie...
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie
Jak na drugi rok w tej samej klasie”.

(J. Tuwim, Nauka)W Uroczystość Wszystkich Świętych czcimy zarówno tych, których Kościół wyniósł na ołtarze, jak i tych, którzy nie zostali beatyfikowani czy kanonizowani, a osiągnęli już wieczne zbawienie. Ich wstawiennictwo wyprasza nam u Boga łaski, tak potrzebne w naszej pielgrzymce do nieba. W Dniu Zadusznym odwiedzamy nasze cmentarze i pogrążamy się w modlitwie za zmarłych. Staramy się w ten sposób przyjść z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym, aby jak najszybciej dostąpiły one radości przebywania z Bogiem. Zapalamy świeczki, kładziemy kwiaty, wieńce, oddajemy się zadumie, modlitwie i wspominamy tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.

Nabożeństwa Różańcowe z wypominkami za zmarłych w kościele parafialnym do niedzieli włącznie. W Krogulnej nabożeństwo w środę o godz. 16:15. Serdecznie zapraszam do udziału. Wypominki składamy do skrzynki wystawionej przy wejściu do kościoła.

W uroczystość Wszystkich Świętych, porządek Mszy św. niedzielny. Procesje na cmentarzu: w Pokoju o godz. 14:30, w Zieleńcu o 15:30.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze św. rano o 7:30 (szkolna), po południu w Krogulnej o 16:45 i Pokoju o 18:00. Nabożeństwo na cmentarzu w Krzywej Górze o godz. 15:00.

Po zakończonej procesji na cmentarzu będzie okazja do poświęcenia nowych pomników. Poświęcenia pomnika można dokonać zawsze po zakończonych uroczystościach pogrzebowych.


ks. KR, 28 X 2011 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35