Bierzmowanie


W sakramencie bierzmowania ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Przez dar Ducha Św. wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości.

Miejscem sprawowania sakramentu z zasady jest własna parafia lub jedna z parafii dekanatu. Bierzmowania udziela się młodzieży w III klasie gimnazjum. Na rodzicach spoczywa główny obowiązek wychowania dzieci w duchu wiary i przygotowania ich do owocnego przyjęcia sakramentów: wcześniej chrztu i Eucharystii, a teraz bierzmowania. W wypełnianiu tego obowiązku pomaga rodzicom wspólnota parafialna.

Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła (niedzielna Eucharystia, spowiedź, nabożeństwa), nauczaniu religii w szkole i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu.

W naszej parafii spotkania z „bierzmowańcami” mają miejsce raz w miesiącu, po uprzednim zapowiedzeniu w ogłoszeniach parafialnych i gazetce parafialnej.
Przy bierzmowaniu zaleca się pozostawienie imienia patrona z chrztu dla podkreślenia kontynuacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kandydat może przybrać sobie nowe imię wtedy, gdy imię chrzcielne nie figuruje wśród świętych i błogosławionych Kościoła.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata. Jeśli jest to niemożliwe - również inny wierzący katolik, bierzmowany i prakty­kujący. W ostateczności świadkami mogą być także rodzice dziecka. Podczas bie­rzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w jego chrześcijańskim życiu.

Kandydat do bierzmowania powinien znajdować się w stanie łaski uświęcają­cej, a więc być po spowiedzi. Również rodziny kandydatów, zwłaszcza rodzice i świadkowie, powinni uczest­niczyć w naukach i nabożeństwach przygotowawczych i w dniu bierzmowania przystąpić do Komunii świętej. Bierzmowania udziela biskup lub upoważniony do tego kapłan w czasie uroczystej Mszy św.

Bierzmowanie w roku 2020 odbędzie się 05 maja w Starych Budkowicach.