Duszpasterze


Kapłani pracujący w naszej wspólnocie od roku 1796:

Po wybudowaniu kościoła w Pokoju i poświęceniu go 08 lipca 1796r., pierwszym katolickim duszpasterzem tej miejscowości został ks. Jakub Strohalm, noszący tytuł localista.
Przez następne półwiecze w lokali pracowało aż 10 kapłanów. Ich nazwiska zostały zapisane w dokumencie umieszczonym w głowicy nowo wybudowanej wieży w 1845r.

Są nimi:

ks. Georg Zimmerman, 1802 -1808;
ks. Pawelek, 1808 - 1809;
ks. Lorenc Kias, 1809 - 1818;
ks. Michał Psiarz, 1819 - 1824;
ks. Antoni Braschke, 1824 - 1831;
ks. Józef Janski, 1831 -1833;
ks. Kindler, 1833 – 1834;
ks. Rinke, 1835;
ks. Jan Funke, 1835 - 1838;
ks. Franciszek Jarelin, 1838 - 1840;
ks. Józef Wodarz, 1840 - 1850;


Ks. Józef Wodarz po 10 letniej posłudze w naszej parafii został mianowany administratorem, a następnie proboszczem w Groszowicach w dekanacie Opole.

Kolejnym kapłanem w pokojowskiej lokali jest ks. Józef Rasim, pochodzący z Łazisk, urodzony 17 sierpnia 1818r., a na kapłana wyświęcony 27 lipca 1846r. Po dwuletnim pobycie, ks. Józef został mianowany administratorem, a następnie 12 lutego 1857 proboszczem w Pawłowicach, w dekanacie Żory.

Najdłużej urzędującym duszpasterzem był ks. Franciszek Krause urodzony 11 października 1822r., a pochodzący z Opola. Po święceniach kapłańskich 17 czerwca 1848r., przez 4 lata pracował jako wikary w parafii Gościęcin. W Pokoju obowiązki lokalisty objął 26 marca 1852r. i pełnił je aż do roku 1896, kiedy to nowym zarządcą został mianowany ks. Wiktor Repecki, urodzony w Gliwicach 22 grudnia 1867r.

W roku 1887 pojawia się nowe określenie pokojowskiego duszpasterza - kuratus, który zarządzał kuratią pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. Ks. Repecki po święceniach 15 czerwca 1892r., rozpoczyna czteroletnią posługę duszpasterską w Rybniku w dekanacie Żory, którą kontynuuje przez rok, od maja 1895r. jako administrator w parafii Wołczyn dekanat Bogacica, by zostać administratorem kuracji w Pokoju dnia 06 lipca 1896r.

W roku 1898 spotykamy się z vacatem kuratusa w Pokoju, a przy. ks. Repeckim pojawia się określenie administrator. Obowiązki swoje ks. Franciszek wypełniał 3 lata, do 23 czerwca 1898r. Jego następcą jako administrator mianowany został ks. Maxymilan Raczek urodzony 11 września 1870r. w Eisenach, a święcenia przyjął 11 czerwca 1894r. Proboszczem zostaje mianowany 23 czerwca 1903r.

Ks. Raczek umiera w 1936r. i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym. 26 maja 1936 roku proboszczem zostaje ks. Harald Weinert, a 24 maja 1938 roku ks. Helmut Ruprich.

Kapłani pracujący w parafii po 1945 roku:

proboszczowie:

ks. Helmut Ruprich 1938 - 1958;
ks. Jan Chwaliński, 1958 - 1995;
ks. Kazimierz Balak, 1995 - 2010;
ks. Mariusz Budziarek, 2010;
ks. Krzysztof Rusinek, 2010 - nadal;

wikariusze:

ks. Rudolf Hoffmann,
ks. Józef Zwarycz,
ks. Jerzy Panicz,
ks. Jacek Polek,
ks. Szymon Suda,