Chrzest


Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św.” Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa - do Kościoła.

Chrzest dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu (najlepiej w ciągu miesiąca). Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice dziecko przynoszą do świątyni parafialnej, aby przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym.

Miejscem właściwym udzielania sakramentu chrztu św. dzieciom jest parafia zamieszkania rodziców. Na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców.

Po urodzeniu dziecka, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Celem sporządzenia zapisu w księgach metrykalnych, rodzice dostarczają w kancelarii:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- przedstawiają wybranych chrzestnych (nazwiska i imiona, adres zamieszkania);

Oprócz tego zobowiązują się wziąć udział w nauce przedchrzcielnej oraz jeśli mają sakrament małżeństwa przystąpić do sakramentu pokuty, a podczas Mszy św. chrzcielnej przyjąć Komunię św.

Rodzice wcześniej powinni wybrać imię lub imiona dziecku, pamiętając by przynajmniej jedno z nich świadczyło o przynależności do Kościoła, to znaczy by było to imię świętego lub błogosławionego, który będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w I niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11:00 oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Obowiązkowe katechezy przedchrzcielne w 2019 roku odbędą się po Mszy św. wieczornej w piątki następujących miesięcy: - 15 marca, 14 czerwca, 13 września, 13 grudnia.

Osoby które planują sakrament chrztu św. lub mogą być poproszeni do bycia rodzicem chrzestnym, mają obowiązek odbyć taką naukę.

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. Rodzicami chrzestni mogą być osoby które:
- odznaczają się wystarczającą dojrzałością do wypełniania obowiązków (ukończone16 lat).
- są religijne tzn. przyjęły sakrament bierzmowania, przystępują do sakramentów, a jeśli są małżonkami żyją w sakramentalnym związku małżeńskim (pobierają w swojej parafii specjalne zaświadczenie o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi).

Rodzice chrzestni mają obowiązek wysłuchania przed chrztem dziecka nauki przedchrzcielnej; mogą to uczynić we własnej parafii. Rodzice chrzestni zobowiązują się przystąpić do sakramentu spowiedzi i Komunii św.

Godny polecenia jest zwyczaj uroczystego obchodzenia pierwszej rocznicy chrztu, tzw. „roczek”. We Mszy św. biorą udział rodzice, dzieci i chrzestni. Przed błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem podchodzą do ołtarza. Kapłan odmawia błogosławieństwo, a następnie kropi dzieci wodą święconą.

Błogosławieństwo rocznych dzieci odbywa się w naszej parafii zawsze w I niedzielę miesiąca o godz. 11:00.