Historia Parafii


Zarys historii parafii
Podwyższnia Krzyża św. w Pokoju.


Początki miejscowości Pokój sięgają połowy XVIII stulecia, kiedy to w roku 1749 wybudowano pierwszy zamek. Śląsk w tym czasie był już pod panowaniem pruskim, na czele Kościoła stał papież Benedykt XIV, a biskupem we Wrocławiu był Filip Gotard Schaffgotsch.

Pierwsi mieszkańcy Pokoju, ewangelicy i katolicy, musieli na nabożeństwa udawać się do odległych miejscowości, odpowiednio do Mąkoszyc i Bąkowic. Wraz z rozwojem miejscowości (w roku 1787 Pokój liczył 551 mieszkańców, a w 1798 już 952) budowa kościołów stała się koniecznością. Jako pierwsza powstała świątynia ewangelicka imieniem księżnej Zofii, wypudowana w latach 1765 - 1775.

Katolicy swoją światynię otrzymali dwadzieścia lat później. Inicjatorem jej budowy był zarządca huty w Krogulnej pan Baumann. To on zwrócił się w imieniu ludności katolickiej z prośbą o budowę kościoła. Księże Eugeniusz Henryk von Würtmeberg na prośbę odpowiedział pozytywanie i ofiarował część domu kawalerskiego (pomiędzy dzisiejszymi ulicami Wolności i Opolskiej) oraz materiały budowalne. Dnia 8 lipca 1796 roku kościół został poświęcony. Pierwszym duszpasterzem w Pokoju został ks. Jakub Strohalm.

Stale powiększająca się liczba wiernych powodowała, że kościół zrobił się za ciasny. Problem miała rozwiązać budowa wieży w 1845 roku, która połączona z nawą główną, znacznie poszerzała świątynię. To wystarczyło na kolejne 50 lat, bo wraz z dalszym wzrostem liczby wiernych, zaczęto myśleć o budowie większego kościoła.

Zadanie to jak się okazało poźniej, spadło na barki ks. Maximiliana Raczka, który do Pokoju przybył w roku 1898 jako administrator, by po erygowaniu parafii w 1903 roku, zostać pierwszym poroboszczem. Duszpasterze w Pokoju do tej pory określani byli jako lokaliści, a później kuratusi, a wspólnota jako lokalia i kuracja, czyli mająca kościół, duszpasterza ale nie będąca parafią.

Budowę nowego kościoła w stylu barokowym rozpoczęto w 1907r., według projektu architekta Ludwika Schneidera z Wrocławia. Nowy kościół nosił tytuł: Podwyższenia Krzyża Świętego. Ołtarz główny wykonany został według projektu artysty malarza Georga Poppe. Uroczysta konsekracja nowej świątyni miała miejsce 18 lipca 1908.

Budowniczy kościoła ksiądz Raczek zmarł w Pokoju w roku 1936 i został pochowany na cmentarzu parafialnym. Jego bezpośrednim następcą przez dwa lata był ks. Harald Weinert, a od roku 1938 proboszczem został mianowany ks. Helmut Ruprich. Od roku 1958 przez 38 lat proboszczem był ks. Jan Chwaliński.