Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Nabożeństwo Ekumeniczne w naszym kościele
w niedzielę 20 stycznia o godz. 15:00


Słowo Boże wygłosi pastor ewangelicki ks. Eneasz Kowalski.


W ramach nabożeństwa wystąpią chóry Schola Cantorum Opoliensis i Pueri Cantores Opolienses”, działające przy Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu.
Dyrygenci: Anna Sikora i Tadeusz Eckert.Zapraszamy również serdecznie w sobotę 26 stycznia na godz. 18:00 na jasełka po góralsku w wykonaniu zespołu „Dąbróweczki” ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.ks. KR, 07 I 2019 r.

Boże Narodzenie 2018„Nigdy człowiek
nie ma tak wielkiej
świadomości siebie,
swojej istoty,
swego życia
jak w Boże Narodzenie.
Jest to czas
ludzkiej szczerości...”

(bł. papież Paweł VI)Pasterka w naszej parafii:
w Krogulnej o godz. 22:00
w Pokoju o godz. 24:00.
Kolekta z pasterki zasila Fundusz Obrony Życia.

We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Msze św. 7:30 i 11:00 Pokój oraz 9:15 Krogulna.
Nabożeństwo kolędowe o godz. 15:00.

W środę święto św. Szczepana.
Msze św. 7:30 i 11:00 Pokój oraz 9:15 Krogulna.
Kolekta na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu.

W czwartek święto św. Jana Ewangelisty (poświęcenie wina), Msza św. o godz. 8:00.

W piątek święto Świętych Młodzianków.
Msza św. z błogosławieństwem dzieci i młodzieży o godz. 10:00.


ks. KR, 24 XII 2018 r.

Odwiedziny kolędowe 2018/20191. 27 12 2018, czwartek, g. 14:00, Zieleniec (od p. Koziak do p. Zbroszczyk);
2. 28 12 2018, piątek, g. 14:00, Zieleniec (od. p. Tomczyk do p. Zuzel);
3. 29 12 2018, sobota, g. 11:00, Zieleniec (od p. Jonek do p. Socha);
4. 30 12 2018, niedziela, g. 14:00, Zieleniec (od. Kelmel do p. Relich);
5. 31 12 2018, poniedziałek, g. 11:00, Krzywa Góra (od p. Hadyna);
6. 02 01 2019, środa, g. 15:00, Zieleniec (od. p. Domańskich do p. Nawrockich);
7. 03 01 2019, czwartek, g. 15:00, Krogulna (od. p. Zelek do p. Wizemberg);
8. 04 01 2019, piątek, g. 15:00, Krogulna (od p. Szewczyk do p. Chmielniaka);
9. 05 01 2019, sobota, g. 11:00, ul. Namysłowska (od ronda);
10. 08 01 2019, wtorek, g. 15:00, ul. Podleśna (od ul. Brzeskiej); ul. Kościelna (od ul. Podleśnej); ul. Brzeska (od ronda);
11. 09 01 2019, środa g. 15:00, ul. Nowy Świat (od ul. Namysłowskiej), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat); ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej);
12. 10 01 2019, czwartek, g. 15:00, ul. Skośna (od ul. Brzeskiej), ul. Sienkiewicza (od ul. Namysłowskiej); ul. Mariacka (od ul. 1 Maja);
13. 11 01 2019, piątek, g. 15:00, ul. Średnia (od ul. Mariackiej), ul. Krótka;
14. 12 01 2019, sobota, g. 11:00, ul. 1 Maja - lewa (od ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
15. 13 01 2019, niedziela, g. 14:00, ul. Żeromskiego (od ul. Wolności);
16. 15 01 2019, wtorek, g. 15:00, ul. 1 Maja - prawa (od ronda);
17. 16 01 2019, środa, g. 15:00, ul. Wolności (od ronda i blok nr 38);
18. 17 01 2019, czwartek, g. 15:00, ul. Wolności (bloki nr 65 i 67); ul. Rataja (od ul. Wolności), Siedlice (od p. Polańskich);
19. 18 01 2019, piątek, g. 15:00, ul. Winna Góra (od ul. Opolskiej), ul. Opolska (od ronda);
20. 19 01 2019, sobota, g. 11:00, ul. Wojska Polskiego (od ronda) i kolęda dodatkowa dla tych rodzin, które nie mogą przyjąć kolędę w wyznaczonym czasie;


ks. KR, 24 XII 2018 r.

Adwent 2018
Roraty przeżyjemy z Małych Gościem Niedzielnym pod hasłem:
Z duchem Twoim.

Roraty: wtorek, czwartek, piątek - godz. 18:00
oraz środa godz. 17:00. Serdecznie zapraszam.


ks. KR, 30 XI 2018 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych
Niebo wybieramy nie po to, aby odpocząć po trudach życia, lecz aby kochać... Kto żyje tu, na ziemi, miłością nadprzyrodzoną, jedną nogą jest w niebie. Miłość jest tą rzeczywistością nieba, której możemy zakosztować już tu, na ziemi.

W uroczystość Wszystkich Świętych czytamy w liturgii fragment Kazania na górze, w którym Jezus mówi, że jeśli będziemy realizować miłość w swoim życiu, to chociaż teraz cierpimy, to tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi, bo czeka nas niebo. Ono przychodzi przez działanie. Przeglądając biografie świętych, przekonujemy się, że nie byli oni sennymi marzycielami, tylko ludźmi czynu. Prowadzeni przez Ducha Świętego z miłości do Boga dawali siebie innym i w taki sposób doświadczali prawdziwej radości i szczęścia.

Razem ze wszystkimi świętymi wychwalam, Boże, Twoją dobroć i miłość. Obym doszedł kiedyś do wiecznej radości w niebie.

W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych.
Porządek Mszy św. niedzielny.
Nabożeństwo na cmentarzu: w Pokoju o godz. 14:30 i w Zieleńcu o godz. 15:30.

W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msza św. w Pokoju o godz. 7:00 i 18:00, a w Krogulnej o 16:30.
Nabożeństwo na cmentarzu w Krzywej Górze o godz. 15:00.


ks. KR, 29 X 2018 r.

Bal Wszystkich Świętych


Bal Wszystkich Świętych - to o nim kiedyś śpiewała Budka Suflera.

Wszyscy święci balują w niebie,
Złoty sypie się kurz,
A ja włóczę się znów bez Ciebie
I do piekła mam tuż.


Teraz nazwa ta nabrała zupełnie nowego znaczenia.

Mowa tu o Balu Wszystkich Świętych, który zorganizują niektóre szkoły, przedszkola i parafie.

Bale mają promować świętość i odrywać dzieci i młodzież od imprez na halloween w stylu zachodnim.

Na Bal Wszystkich Świętych można przebrać się za anioła lub kogoś świętego.


Bal Wszystkich Świętych w naszej parafii...
30 października (wtorek) godz. 16:00 – Krogulna!!!
Rozpoczęcie w kościele a następnie przemarsz orszakiem świętych do świetlicy wiejskiej, gdzie czeka dzieci wspaniała zabawa i konkursy.


ks. KR, 20 X 2018 r.

Miesiąc Różańcowy
Pośród wszystkich form nabożeństwa do Najżwiętszej Maryi Panny Różaniec jest najbardziej znany i rozpowszechniony. Do upowszechnienia i docenienia tej modlitwy maryjnej przyczyniły się usilne i naglące wezwania Papieża Leona XIII pod koniec XIX wieku. Chociaż w ostatnim okresie modlitwa ta została w niektórych środowiskach zaniedbana, to jednak wydaje się, że odzyskuje ona teraz swoje uprzywilejowane miejsce w pobożności chrześcijańskiej, szczególnie wśród młodzieży.


,

Odpusty w naszej parafii
Kiedyś ogłoszenie proboszcza o odpuście parafialnym poruszało całą parafię i mobilizowało wielu ludzi. Specjalnie sprzątano kościół, przygotowywano obrazy, sztandary i chorągwie na uroczystą procesję. Zadaniem proboszcza było zaproszenie okolicznych księży i dobrego kaznodziei odpustowego, który swoją nauką miał poruszyć ludzkie sumienia. Zapowiedź odpustu wzbudzała radość u dzieci, gdyż zbliżała się okazja zrobienia zakupów przy objazdowych straganach, zawsze pełnych świecidełek i rzeczy, których nie można kupić w normalnym sklepie. Cieszyli się dorośli, gdyż odpust stwarzał okazję do zaproszenia najbliższych i zjedzenia uroczystego obiadu. Dziś wiele z tych tradycji zanika i dlatego warto przypomnieć znaczenie odpustów parafialnych i w nich uczestniczyć.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Odpusty w naszej parafii:

- 15 sierpnia ku czci Matki Bożej Wniebowziętej – godz. 12:00 – Siedlice;

- 26 sierpnia ku czci Matki Bożej Częstochowskiej – godz. 11:00 – Krogulna;

- 09 września ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego – godz. 11:00 – Pokój;

Kazanie w czasie odpustu parafialnego wygłosi ks. prałat Andrzej Ziółkowski, emerytowany proboszcz parafii Korfantów.ks. KR, 14 VIII 2018 r.

Pójdźcie (...) i wypocznijcie nieco! Mk 6, 31b


Nadszedł czas upragnionego, wakacyjnego odpoczynku dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Pamiętajmy jednak, że Pan Bóg pojedzie z nami na wakacje, ale tylko pod warunkiem, że zabierzemy Go ze sobą, a nie pozostawimy w domu. Wśród aktywnego wypoczynku, podróży, wakacyjnej pracy, czy też błogiego "nic nie robienia", w każdym dniu wakacji, starajmy się dostrzegać skarb, jaki Pan Bóg nam ofiaruje.Modlitwa wakacyjna
Boże - Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata.
A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie. Amen.

Panie Jezu, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli morza i nie bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami.
Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam pomysły.
Może się z nimi czymś podzielimy? Pomóż nam uczynić to z radością, dla Ciebie, Panie. Amen.

(źródło: http://www.franciszkanie-bronowice.pl/)


ks. KR, 28 VI 2018 r.

Uroczystość Bożego Ciała


Bóg nie chce, byśmy zadowalali się małym ani tym bardziej byśmy żyli w niedostatku. On zawsze daje ponad miarę.
Po obfitym połowie sieci ledwie wytrzymują ciężar ryb, a po cudownym rozmnożeniu chleba kosze są wypełnione po brzegi tym, co pozostało.
W dzisiejszej uroczystości świętujemy niezmierzoną hojność naszego Boga, który dał nam Krew i Ciało swego Syna, byśmy już nie żyli w jakimkolwiek braku.
Byśmy mieli wszystko: Jego samego, który pozostał z nami na zawsze.
W Uroczystość Bożego Ciała następuje zmiana porządku Mszy św.
O godz. 7:30 Msza św. w Krogulnej, a 9:15 w Pokoju.
Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy: I - przy krzyżu (ul. Wolności), II – OSP (ul. Wojska Polskiego), III – szpital (Namysłowska) i IV przy grocie.

Na Eucharystię i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne.
Proszę również o przyozdobienie domów na trasie procesji symbolami religijnymi.
Dzieci zachęcam do sypania kwiatów.


ks. KR, 30 V 2018 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36