XI Dzień Papieski


Celem tegorocznego Dnia Papieskiego jest pobudzenie w nas ducha modlitwy. Będzie to wypełnianiem duchowego testamentu Papieża Polaka. Obchodząc Dzień Papieski możemy modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Dołączył on bowiem do grona świętych i błogosławionych Kościoła, do rzeszy
męczenników, mistyków i doktorów, jako Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń ludzi wierzących.

XI Dzień Papieski rozpoczyna w tym roku tydzień wdzięczności Polaków za pontyfikat Jana Pawła II. Jest to naturalny odruch naszych serc, które czują obowiązek podziękowania Bogu za ten niezwykły dar.

Na obchody Dnia papieskiego składają się: dziękczynienie za beatyfikację ojca św. Jana Pawła II, przypomnienie nauki papieskiej, zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą kształcenie uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

W naszej parafii Różaniec dziękczynny za beatyfikację w niedzielę o godz. 15:00.
Przez całą niedzielę do nabycia będą "kremówki papieskie".
Zbiórka do puszek po każdej Mszy św.


ks. KR, 06 X 2011 r.

Z różańcem w ręku


Różaniec to z pozoru zwykła modlitwa. Dla tych, którzy nigdy nie doświadczyli jej piękna, to modlitwa długa i nużąca. Ale dla tych którzy ją praktykują, to sposób na życie!

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze życie - Maryi. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Szalone jest tempo naszego życia, tym bardziej więc potrzebujemy różańcowej modlitwy. Wymaga ona od nas pewnej odwagi, gdyż odsłania nam często smutną prawdę o nas samych: nasze duchowe otępienie, niezdolność do koncentracji, brak wyobraźni. Tak więc jeśli nie należysz do ludzi tchórzliwych i pozbawionych silnej woli, rozpocznij tę wspaniałą duchową przygodę, tę modlitewną wędrówkę przez dzieje zbawienia.

O mocy różańca można pisać wiele - jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec.

Udziela się odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, tym którzy odmawiają różaniec w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie lub społeczności zakonnej.
Warunki: a) trzeba odmówić 5 dziesiątek bez przerwy, b) do modlitwy ustnej dodać rozmyślanie tajemnic ró­żańcowych, c) przy publicznym odmawianiu trzeba zapowiadać tajemnice według przyjętego zwyczaju, natomiast w prywatnym odmawianiu wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.
Odpustu można dostąpić każdego dnia w ciągu roku.


ks. KR, 30 IX 2011 r.

Pielgrzymka do Lichenia


Historia Lichenia związana jest z dwiema postaciami: Tomaszem Kłossowskim i pasterzem Mikołajem, w których życiu wielką rolę odegrała Matka Boża. Pierwszy z nich był żołnierzem, który został ranny w bitwie pod Lipskiem. Według legendy otrzymał od Matki Bożej zapewnienie, że wyzdrowieje i został poproszony o to, aby odszukał Jej wizerunek i zaniósł w rodzinne strony. Po 23 latach poszukiwań w 1844 r. odnalazł obraz Maryi, zaniósł go do lasu grąblińskiego i zawiesił na sośnie.
Pasterz Mikołaj znał to miejsce. W latach 1850-52 kilkakrotnie ukazała mu się Matka Boża, nawołując ludzi do modlitwy i zmiany życia, prosiła by jej wizerunek przenieść do kościoła.
W roku 1852 w Europie, zaczęła szerzyć się cholera. Okoliczni miszkańcy przypomnieli sobie o przestrogach Mikołaja. Las grąbliński stał się miejscem licznych pielgrzymek. Został wzniesiony nowy kościół gdzie umieszczono wizerunek. W 1965 roku słynący łaskami obraz Matki Bożej uznano za cudowny. W 1967 roku dokonano koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Ramowy plan pielgrzymki:

06:00 – spotkanie w kościele i wyjazd do Lichenia;
10:00 – przyjazd;
10:15 – spotkanie z przewodnikiem;
12:00 – Msza św. w bazylice;
13:30 – obiad w Domu Pielgrzyma Arka, czas wolny;
15:15 – przejazd do Lasku Grąblińskiego;
15:30 – Droga Krzyżowa;
16:30 – wyjazd w drogę powrotną;
20:00 – przyjazd do Pokoju;

Pielgrzymka odbędzie się 01 października (sobota).
Koszt pielgrzymki 60 zł, w tym obiad w Licheniu.
Serdecznie zapraszam do pielgrzymowania na rozpoczęcie miesiąca Różańca św.


Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii po Mszach św.


ks. KR, 10 IX 2011 r.

Odpust Podwyższenia Krzyża św.


Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, 
za żadne skarby świata. 
Nie wyrwę krzyża z mojej duszy, 
nie wyrwę go z sumienia. 
Nie zdejmę krzyża z mego serca. 
choćby mi umrzeć trzeba. 
Choćby mi groził kat, morderca 
Bo krzyż to klucz do nieba.Odpust jest świętem całej parafialnej wspólnoty. W dzień odpustu, nie jest ważne to co zewnętrze: festyn, kramy z zabawkami itp. Centrum parafialnej uroczystości odpustowej jest suma połączona z procesją wokół kościoła. Ten dzień jest także okazją uzyskania tzw. odpustu za siebie albo za zmarłych (stąd nazwa odpust parafialny).

Kościół w swoim nauczaniu, odpusty dzieli na:

- odpust zupełny - czyli darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty; uzyskanie takiego odpustu dla siebie prowadzi do uniknięcia kar czyśćcowych, a dla zmarłego daje ratunek z czyśćca.
- odpust cząstkowy - to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

Aby uzyskać odpust muszą być spełnione następujące warunki:
- spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej,
- przyjęcie Komunii świętej,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego, (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario", "Wierzę w Boga",
- wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, inaczej mówiąc trzeba mieć “odrazę” do grzechu; (jeśli brak tego warunku odpust będzie cząstkowy)
- wykonanie czynności pobożnej obdarzonej odpustem (w przypadku odpustu parafialnego jest to nawiedzenie kościoła).

Suma odpustowa 11 września o godz. 11:00.
Słowo Boże wygłosi ks. Zbigniew Paszkowski, kapelan hispicjum w Siołkowicach Starych.


ks. KR, 28 VIII 2011 r.

Odpust Matki Bożej Częstochowskiej


Już przeszło sześćset lat Matka Boża Częstochowska, otaczana jest nieprzerwanym, żarliwym kultem całego polskiego narodu.
Dzieje Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej od momentu pojawienia się na Jasnej Górze, aż do czasów współczesnych nierozerwalnie splatają się z losami Polski. Otoczony powszechnym kultem, tak przez władców, jak i wszystkie stany, od stuleci stanowi jeden z podstawowych elementów świadomości narodowej.
Codziennie o godz. 21.00 na Jasnej Górze rozlega się bicie dzwonów. W Kaplicy Matki Bożej gromadzą wierni aby modlić się do Jasnogórskiej Pani. Wypowiadane są słowa: "Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Odprawianie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Matki Bożej rozpoczęto 8 grudnia 1953 r. w intencji uwolnienia z więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Modlitwa Apelu ma następujący przebieg:

1. Odsłonięcie Cudownego Obrazu przy pieśni "Bogurodzica"
2. Trzykrotnie powtórzenie słów Apelu: "Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam"
3. Krótkie rozważanie maryjne
4. Dziesiątek Różańca i modlitwa "Pod Twoją obronę"
5. "Zdrowaś Mario" w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwo
6. Zasłonięcie Cudownego Wizerunku przy pieśni maryjnej.

W niedzielę 28 sierpnia w Krogulnej odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.
Suma odpustowa o godz. 11:00.
Wieczorem o godz. 21:00 Apel Jasnogórski.
Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 23 VIII 2011 r.

Matki Boskiej Zielnej


Bukietom zielnym poświęconym w Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypisywano różne właściwości do­broczynne, lecznicze, które potęgowały się dzięki ich po­święceniu w kościele i łaskawości Matki Boskiej. Dlatego przechowywano je bardzo starannie w domu, najczęściej za „świę­tym" obrazem. Warto wymienić tylko niektóre:

- wykruszone z wianka zioła, parzono, gotowano i używa­no w leczeniu wszystkich w zasadzie chorób u ludzi i bydła;

- wkładano je m.in. do kąpieli przygotowywanych dla cierpiących na gruźlicę i inne cho­roby płuc;

- ma­kówki wyjęte z bukietu wkładano do kołysek dzieci uporczywie płaczących po nocach;

- ziele wkładano w posłanie konających, aby skrócić ich cierpienia;
dawano je (wraz z ziołami poświeco­nymi w oktawę Bożego Ciała) zmarłym do trumny pod głowę, aby spoczywali w pokoju;

- wierzono po­wszechnie, że świecone w dzień Matki Boskiej Zielnej bukiety chronią od ude­rzenia pioruna, więc wykruszonymi ziołami okadzano domy albo palono je pod kuchnią, aby wychodzący komi­nem dym odpędzał błyskawice;

- starty na proch susz z bukietu zielnego, dosy­pywany do siewnego ziarna, miał chronić zboże przed burzą, wichrem i ulewą;

Parafialna Caritas przed każdą Mszą św. będzie rozprowadzać bukiety ziół i kwiatów do poświęcenia. Błogosławieństwo po Mszach św.
Msze św. w uroczystość: Pokój 7:30 i 10:30, Krogulna 9:00 i dodatkowa Msza św. odpustowa w Siedlicach o godz. 12:00.


ks.KR, 13 VIII 2011 r.

Św. Krzysztof - patron kierowców


Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co „niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.
Jest jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. Jest patronem Ameryki i Wilna, oraz kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.
W ikonografii święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niosąc Dzieciątko Jezus.

Poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.
Przy tej okazji będzie można złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy.


ks. KR, 24 VII 2011 r.

Poświęcenie tablic


W sobotę 25 czerwca na cmentarzu parafialnym, przy licznym udziali gości i parafian, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświecenia pamiątkowych tablic na masowym grobie mieszkańców Pokoju, pomordowanych w roku 1945r. Odsłonięcia tablic w języku niemieckim i polskim dokonali: księże Ferdinand von Württemberg i ks. Józef Schlender, proboszcz parafii ewangelickiej w Pokoju. Następnie tablice zostały poświęcone i odmówiliśmy modlitwę w intencji zmarłych spoczywających w masowym grobie i na cmentarzu.
Poświęcone zostały także lapidarium, składające się z najstarszych płyt nagrobnych naszego cmentarza, oraz odnowiona płyta nagrobna i nowa pamiątkowa w języku polskim, ks. Maxymiliana Raczka, budowniczego kościoła parafialnego.

Tablice pamiątkowe i lapidarium, powstały dzięki pomocy organizacji Heimatkreis Carlsruhe z Niemiec, natomiast odnowienie płyty ks. Raczka ufundowali parafianie. Tablica w języku polskim jest fundacją pani Rozalii Sobieraj, która była inicjatorką odnowienia tych miejsc pamięci.

(zdjęcia w galerii)


ks. KR, 28 VI 2011 r.

Cmentarz parafialnyNa naszym cmentarzu parafialnym przez ostanie kilka tygodni, trwały prace przy odnowieniu masowego grobu pomordowanych mieszkańców Pokoju w roku 1945. Nowe obramowanie, płyty nagrobne w języku polskim i niemieckim, zostały ufunfowane przez organizację Heimatkreis Carlsruhe z Niemiec.

Oprócz tego odnowiona została płyta nagrobna budowniczego kościoła parafialnego, księdza Maxymiliana Raczka, który był proboszczem w Pokoju w latach 1903 - 1936. Odnowiona płyta jest fundacją naszej parafii.

Nowy napis brzmi:

Tu spoczywa w Bogu
duszpasterz tutejszej parafii
ks. dziekan Maxymilian Raczek
ur. 11 09 1870 r., + 15 02 1936
święcenia kapłańskie 11 06 1894
budowniczy kościoła w Pokoju
proboszcz w Pokoju 1903 – 1936
Requiescat in pace

Po lewej strony od bramy głównej utworzone zostało tzw. lapidarium, składające się z najstarszych nagrobków (początek XX wieku) znajdujących się na cmentarzu.

Poświęcenie pomnika i płyty nagrobnej odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godz. 15:30.
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

(zdjęcia z prac w galerii)


ks. KR, 24 VI 2011 r.

Boże Ciało


Przed nami uroczystość Bożego Ciała. W uroczystej procesji do czterech ołtarzy niesiony będzie Najświętszy Sakrament. W nim obecny jest Jezus Chrystus, nie symbolicznie ale realnie. Postaci chleba i wina to Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
Tego uczy nas Kościół, tak podaje nasza wiara. Na Chrystusa będziemy patrzeć i przed Nim klękać. Czy dokona się to z mocną wiarą, że to jest nasz Zbawiciel?


Jeśli mamy nawet najmniejsze wątpliwości, pomocą może nam posłużyć dar cudów eucharystycznych. W ciągu 1250 lat, od roku 750 do naszych czasów, w różnych miejscach na świecie odnotowano 132 cuda eucharystyczne. Za pierwsze tego rodzaju zdarzenie uważa się wydarzenie w klasztorze w Lanciano w roku 750. Pewien mnich benedyktyński powątpiewający w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii św., zobaczył w czasie Mszy św., że po słowach konsekracji hostia stała się kawałkiem - ciała, a wino - krwią. Przerażony kapłan próbował początkowo ukryć to przed ludźmi, zawijając hostię w kawałek materiału i zakrywając kielich, ale krople krwi kapały obficie na podłogę i całą sprawa stała się szybko znana w całej okolicy. Krew i cząstki ciała są do dzisiaj przechowywane z wielką czcią w pięknym relikwiarzu w miejscowym kościele św. Franciszka z Asyżu. W wyniku badań, przeprowadzonych także w naszych czasach i z użyciem najnowocześniejszych metod naukowych, stwierdzono, że zachowana cząstka ciała jest częścią mięśnia sercowego.

Procesja do czterech ołtarzy po Mszy św. o godz. 11:00 przebiegnie ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Na procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne.
O przygotowanie ołtarzy proszę:

I - Straż Pożarną;
II - Dzieci z Przedszkola wraz z opiekunami;
III - Róże Różańcowe;
IV - Służbę Liturgiczną Ołtarza;

Proszę także o przyozdobienie domów na trasie procesji obrazami i symbolami religijnymi. Od piątku tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Zachęcam do rodzinnego i czynnego udziału w procesji. Dziewczęta zapraszam do sypania kwiatów. Próba w środę o godz. 18:00.

Niech tegoroczna uroczystość Bożego Ciała i udział w procesji stanie się okazją do dania świadectwa wiary
w realną obecność Chrystusa w Eucharystii.


(zdjęcia z procesji w galerii)


ks. KR, 18 VI 2011 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36