Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


W dniach 22 - 27 października br., nasza parafia będzie przeżywać nawiedzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny, patronki dzieci, młodzieży, młodych małżeństw i Ruchu Czystych Serc.

Zachęcam do nawiedzania kościoła od poniedziałku do soboty, aby w dniach publicznego kultu relikwii bł. Karoliny wzoru żywej wiary wyprosić u Jezusa Eucharystycznego potrzebne łaski w życiu osobistym i rodzinnym.

Plan nabożeństw w ramach nawiedzenie relikwii w naszej parafii


Poniedziałek 22 października, początek peregrynacji relikwii bł. Karoliny;

godz. 17:30 Modlitwa różańcowa i oczekiwanie na relikwie;
około godz. 18:00 powitanie relikwii i delegacji, procesja do kościoła;
Msza św. ku czci bł. Karoliny Kózkówny;

Wtorek 23 października, nabożeństwo dla dzieci;

godz. 17:00 nabożeństwo dla dzieci;
godz. 17:45 różaniec prowadzony przez dzieci i ucałowanie relikwii przez dzieci;
godz. 18:30 Msza św. dla wszystkich;

Środa 24 października, nabożeństwo w Pokoju i Krogulnej;

godz. 7:30 Msza św. szkolna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej;
godz. 17:30 nabożeństwo i różaniec z bł. Karoliną dla wszystkich, błogosławieństwo relikwiami i możliwość ucałowanie relikwii przez dorosłych;
godz. 18:30 nabożeństwo i różaniec z bł. Karoliną w Korgulnej.

Czwartek 25 października, nabożeństwo dla młodzieży;

godz. 17:30 nabożeństwo dla młodzieży gimnazjum i starszej;
godz. 18:15 różaniec prowadzony przez młodzież, błogosławieństwo relikwiami i możliwość ucałowania relikwii przez młodzież;
godz. 19:00 Msza św. dla wszystkich;

Piątek 26 października, różaniec i nabożeństwo dla małżeństw;

godz. 17:30 różaniec z bł. Karoliną dla wszystkich;
godz. 18:00 Msza św.
godz. 20:00 czuwanie z bł. Karoliną (dla rodziców), Droga Krzyżowa i Apel Jasnogórski;

Sobota 27 października, zakończenie peregrynacji relikwii bł. Karoliny;

godz. 17:00 różaniec z bł. Karoliną dla wszystkich, błogosławieństwo relikwiami, pożegnanie i przekazanie parafii Osowiec-Węgry;
godz. 18:00 Msza św. dziękczynna za dar peregrynacji;

Zdjęcia z przekazania relikwii w galerii.


ks. KR, 22 X 2012 r.

Parafialna pielgrzymka do Włoch


W dniach 30 września - 06 października br. odbyła się parafialna pielgrzymka do Włoch, w której uczestniczyło 48 osób. Przebiegała ona szlakiem: Padwa – Loreto – Manopello – Lanciano – M. S. Angelo – S. G. Rotondo – Monte Cassino – Watykan – Rzym – Asyż.
Transmisja audiencji środowej w której uczestniczyła nasza grupa.


Zdjęcia z pielgrzymki w galerii.


ks. KR, 09 X 2012 r.

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Blisko 2 tys. wiernych wzięło udział w Mszy św. inaugurującej peregrynację relikwii bł. Karoliny Kózkówny w diecezji opolskiej. Przez półtora roku będą one gościć w ponad 200 opolskich parafii. Przez te relikwie bł. Karolina jakby występuje z szeregu świętych, byśmy mogli lepiej zobaczyć jej życie, z tego życia zaczerpnąć, aż w końcu byśmy mogli przez nią lepiej zobaczyć Jezusa.

Uroczystość inaugurująca peregrynację relikwii rozpoczęła się na placu przed opolską katedrą, gdzie przywitał je, a potem wprowadził do świątyni biskup opolski Andrzej Czaja. Wraz z przypominającym kwiat złotym relikwiarzem, w którym zamknięty jest fragment kości błogosławionej, wniesiony został wysoki na 2 metry obraz - portret bł. Karoliny. Będzie on pielgrzymował po parafiach razem z relikwiami. Po Mszy św. w specjalnym nabożeństwie bp Czaja przekazał relikwie parafii Bierdzany - pierwszej z ponad 200, które jak dotąd zgłosiły chęć uczestnictwa w peregrynacji.

W naszej parafii peregrynacja od 22 do 27 października.


ks. KR , 20 IX 2012 r.

Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża św.
W niedzielę (09 września) w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża św.
Suma odpustowa o godz. 11:00, której będzie przewodniczył ks. Józef Krawiec, kapelan Zakładów Karnych w Strzelcach Opolskich.


«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych».

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków i wykonania określonych dzieł. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

wzbudzić wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego, wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.)
pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

       


ks. KR, 04 IX 2012 r.

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Dziś, 26 sierpnia, Kościół w naszym kraju obchodzi liturgiczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

26 sierpnia 1956 r., w 300 lat od ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku, Episkopat Polski pod nieobecność uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego w obecności około miliona wiernych odnowił uroczyście te ślubowania. 5 maja 1957 r. odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich kościołach polskich.
Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu odbyła się w 1966 r. w ramach obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.


Suma odpustowa w kościele filialnym Matki Bożej Częstochowskiej w Krogulnej w niedzielę
26 sierpnia o godz. 11:00.
Wieczorem o 21:00 Apeli Jasnogórski.


ks. KR , 25 VIII 2012 r.

Odpusty w naszej parafii


Przełom miesięcy sierpnia i września to w naszej wspólnocie czas odpustów.
Do ich udziału już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy!!!


Pierwszy odpust w Uroczystość Wniebowzięcia (15 sierpnia) przeżyjemy w Siedlicach. Msza św. w intencji mieszkańców Siedlic sprawowana będzie o godz. 12:00.

Następnie w niedzielę 26 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej odprawimy odpust w kościele filialnym w Krogulnej. Msza św. odpustowa o godz. 11:00. Wieczorem o godz. 21 nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego.

Druga niedziela września to nasz odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża św. W tym roku przypada on 09 września. Sumę odpustową o godz. 11:00 i Słowo Boże wygłosi ks. Józef Krawiec, kapelan Zakładów Karnych w Strzelcach Opolskich i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Kościoły w naszej diecezji, które noszą tytuł Podwyższenia Krzyża. św.:
katedra pw. Podwyższenia Krzyża św. w Opolu, Bogdanowice, Jarnołtów, Klisino, Kopice, Lisięcice, Malnia, Moszczanka, Niwnica, Pokój, Racibórz-Studzienna, Radawie, Strzelce Opolskie, Wierzbie, Wojnowice, Zborowskie.


ks. KR, 08 VIII 2012 r.

Poświęcenie podjazdu dla wózków inwalidzkich


Przez ostatnich kilka tygodniu były realizowane prace przy ustawieniu nowego ogrodzenia w kościele filialnym w Krogulnej, a przy kościele parafialnym
przy budowie podjazdu dla wózków inwalidzkich.


W niedzielę 29 lipca po sumie nastąpi uroczyste poświęcenie podjazdu,
aby służył potrzebującym.

Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim którzy przyczynili się
do doprowadzenia do końca tych inwestycji.


W galerii zdjęcia z budowy podjazdu i poświęcenia.


ks. KR, 28 VII 2012 r.

Akcja św. Krzysztofa 2012r.Przed nami 13. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa obchodzony z inicjatywy MIVA Polska, która działa przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i niesie pomoc polskim misjonarzom w zdobywaniu środków transportu.

Za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących oraz bł. Jana Pawła II – Pielgrzyma świata i Misjonarza wszystkich ludów i narodów, modlimy się o bezpieczne podróże i opiekę Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i poruszających się po naszych drogach. Kierujemy do wszystkich gorący apel o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów mechanicznych, o bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i zachętą, do udziału w Akcji św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu. Niech to będzie praktyczny i wymierny wyraz wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże, a także oznaka naszej solidarności z misjonarzami głoszącymi Ewangelię na krańcach świata.

Poświęcenie pojazdów ku czci św. Krzysztofa
w niedzielę 29 lipca po każdej Mszy św.

Po sumie poświęcenie podjazdu dla wózków inwalidzkich.


ks. KR, 24 VII 2012 r.

Wakacyjny wypoczynek


   We współczesnym społeczeństwie, pochłoniętym często przez gorączkową aktywność i bardzo konkurencyjnym, w którym dominuje logika produkcji i zysku, nierzadko ze szkodą dla człowieka, jest tym bardziej konieczne, aby każdy mógł korzystać z odpowiednich okresów wypoczynku, pozwalających odzyskać siły i zarazem odnaleźć właściwą równowagę duchową. Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii, aby służyły dobru jednostki i rodziny przez to, że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewniają spokój, dają czas na kultywowanie zgodnego życia rodzinnego, na wartościową lekturę i na zdrowe rozrywki, nade wszystko zaś pozwalają poświęcić się w większej mierze modlitwie i słuchaniu głosu Bożego.
     Życzę wszystkim, którzy przebywają na wakacjach, dobrego i owocnego wypoczynku, zawierzając Maryi, troskliwej Matce, zwłaszcza tych, którzy są najbardziej utrudzeni. Najświętszej Pannie zawierzam także tych, którzy z różnych powodów nie mogli opuścić zwykłych zajęć i codziennego środowiska. Wszystkich zapewniam o pamięci w modlitwie.

bł. Jan Paweł II, (Castel Gandolfo 23 VII 2000 r.)


ks. KR, 03 VII 2012 r.

Uroczystość Bożego Ciała 2012.
Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie Ciało i Krew Pana jest... Te słowa piosenki chyba najlepiej wskazują, jakiej postawy wobec Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa uczy nas od wieków Święty Kościół Katolicki. W okresie, kiedy z racji uroczystości Bożego Ciała katolicki świat rozważa tę niepojętą Tajemnicę naszej wiary, w której adorujemy Boga samego ukrytego pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina, warto abyśmy zadali sobie pytania: jaka jest nasza cześć dla Najświętszych Postaci Ciała i Krwi Pana Jezusa? Czy zdajemy sobie sprawę, że w Eucharystii sam Pan Bóg przychodzi do nas? Jaka powinna być nasza postawa podczas Komunii świętej i w czasie adoracji?

W Boże Ciało,następuje zmiana porządku Mszy św. O godz. 7:30 w Krogulnej. Procesja do czterech ołtarzy w Pokoju po Mszy św. o godz. 9:15 przebiegnie ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Na procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne.
Po zakończonej Procesji około godz. 11:00 Msza św.
O przygotowanie ołtarzy proszę: I - Straż Pożarną; II - Przedszkole; III - Róże Różańcowe; IV - Służbę Liturgiczną Ołtarza;

Proszę także o przyozdobienie domów na trasie procesji obrazami i symbolami religijnymi.
Od piątku tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.
Zachęcam do rodzinnego i czynnego udziału w procesji.


ks. KR, 02 VI 2012 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36