Rok Bożego Miłosierdzia


Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Papież Franciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry.
Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.


ks. KR, 29 XI 2015 r.

Adwent - święty czas oczekiwania.


W Kościele Katolickim w pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny. Adwent, można podzielić na dwa okresy:

- od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

W okresie Adwentu w kościele odprawiane są roraty, czyli msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.

Roraty w naszym kościele: wtorek, czwartek, piątek - godz. 18:00 oraz środa godz. 17:00.


ks. KR, 29 XI 2015 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych


W niedzielę 1 listopada Kościół uroczyście wspomina Wszystkich Świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się ją nazywa - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.

2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

1 listopada porządek Mszy św. w naszym kościele jest niedzielny. Zapraszamy naszych Parafian i Gości na nabożeństwa na cmentarzach:

o godz. 14:30 w Pokoju;
o godz. 15:30 w Zieleńcu.


2 listopada Msze św. wieczorem: 17:00 w Krogulnej i o 18:00 w Pokoju.


ks. KR, 31 X 2015 r.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2015


Celem Balu Wszystkich Świętych jest ukazanie dzieciom świętości jako najważniejszego celu każdego chrześcijanina.
Ma pokazać, że chrześcijanin to człowiek radości, potrafiący cieszyć się swoją wiarą.

Zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę 31 października do kościoła do Krogulnej na godzinę 15:30, a następnie na salę wiejską.


ks. KR, 20 X 2015 r.

Wizytacja kanoniczna


W październiku i listopadzie nasza wspólnota parafialna przeżyje czas kanonicznej wizytacji biskupiej. Takie odwiedziny biskupie odbywają się co kilka lat. Poprzednim razem w 2009 r., gościliśmy ks. bp Paweł Stobrawę.

Tym razem będziemy gościć ks. biskupa Rudolfa Pierskałę. Uroczyste przywitanie nastąpi w piątek 23 października, kiedy to ks. bp. będzie sprawował Msze św. pontyfikalną o godz. 18:00. Szczegółowy plan wizytacji poniżej.

Czas wizytacji winien być dobrze wykorzystany w życiu parafii przez wiernych i duszpasterza. Trzeba o tym pamiętać, bowiem wizytacja kanoniczna ma za zadanie nie tylko kontrolę prawidłowości funkcjonowania kancelarii parafialnej, ksiąg – chrztu, małżeństwa etc., lecz pomóc podjąć refleksję odnośnie przeszłości i spojrzenia w przyszłość w aspekcie duszpasterskim.

Zapraszam i zachęcam do czynnego włączenia się w przebieg wizytacji. Polecajmy też w naszych modlitwach intencję jej błogosławionych owoców w życiu parafii.

23 października – piątek

godz. 18:00 Msza św. na rozpoczęcie wizytacji;
ok. godz. 19:00 spotkanie z Radą Duszpasterską;

24 października – sobota;

9:30 – odwiedziny chorych w szpitalu;
12:00 – wizytacja kancelarii parafialnej;
13:00 – wizytacja cmentarza;
14:00 – spotkanie z chorymi, błogosławieństwo lurdzkie;
15:00 – spotkanie z grupami parafialnymi;
16:00 – spotkanie z liturgiczną służbą ołtarza;
16:30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania;
18:00 – Msza św. w Krogulnej;

29 października – czwartek;

od 8:20 do 10:00 - lekcje religii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum;

03 listopada – wtorek;

godz. 15:00 – różaniec za zmarłych w Siedlicach;
godz. 17:00 – Msza św. w Krzywej Górze;


ks. KR, 20 X 2015 r.

Różaniec Święty


Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części: radosną, światła, bolesną i chwalebną.Różaniec w naszym kościele w miesiącu październiku odmawiamy w każdą niedzielę o godz. 15:00. Od poniedziałku do soboty o godz. 18:00, a w środy o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszam!!!


ks. KR, 02 X 2015 r.

Misje święte 2015 r.
PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 13 – 20 wrzesień 2015
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”...


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI - 13 września – NIEDZIELA.

Pokój
7.30 - Msza św. z nauką misyjną.
11.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18:00 - Nabożeństwo Fatimskie.
Krogulna:
9.15 - Msza św. z nauką misyjną.

MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA -14 września – PONIEDZIAŁEK.

Pokój
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla kobiet.
Krogulna:
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.

MISYJNE POJEDNANIE - 15 września – WTOREK.

Pokój
8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn.
Krogulna
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.

MISYJNA ODNOWIENIE WIARY W ŻYCIE WIECZNE - 16 września – ŚRODA.

8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9:30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

Spowiedź święta: środa – sobota
7:30-8:30; 17:30-18:00.


MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA - 17 września – CZWARTEK.

8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla rodziców dzieci i młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

MISYJNE OPOWIEDZENIE SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM - 18 września – PIĄTEK.

8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
Sakrament Namaszczenia chorych.
9.30 – Odwiedziny chorych.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.15 – Spotkanie dla młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH - 19 września – SOBOTA.
8.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauka misyjną.

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH - 20 września – NIEDZIELA – ODPUST PARAFIALNY.

7.30 - Msza św. z nauka misyjną.
11.00 - Msza św. z nauką misyjną. Poświęcenie krzyża misyjnego.
Krogulna:
9.15 – Msza święta z nauka misyjną.


ks. KR, 01 IX 2015 r.

Odpust w Krogulnej


Dnia 23 sierpnia przeżyliśmy odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w kościele filialnym w Krogulnej, który w tym roku przeżywa 20 rocznicę swojej dedykacji. Dokonał jej dnia 08 października 1995 roku ks. bp Alfons Nossol.

Stwierdzam, że w niedzielę 8 października 1995 r. dokonałem poświęcenia ołtarza i nowo wybudowanego kościoła filialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Krogulna, należącej do parafii Pokój. W ołtarzu zostały złożone relikwie Świętych Męczenników Rzymskich. Pięknie zorganizowana uroczystość zgromadziła kapłanów głównie z dekanatu Zagwiździe oraz rzeszę miejscowych parafian. Kościół został wzniesiony w krótkim czasie dzięki ofiarności wiernych miejscowej parafii. Stanowi udaną kompozycję sakralno - architektoniczną. Księdzu dziekanowi Janowi Chwalińskiemu, proboszczowi parafii oraz twórcom i wiernym za to wielkie dzieło, powstałe na chwałę Boga i pożytek ludziom, składam niniejszym serdecznie i gorące: Bóg zapłać.

Dokument poświęcenia nowego kościoła filialnego w Krogulnej z dnia 08 października 1995 roku.


Kościół w Krogulnej w ostatnim czasie został objęty szczególną troską i poddany gruntownej renowacji, poprzez wymianę poszycia dachu oraz wymianę okien, a w ostatnim czasie zostały ufundowane dwa witraże św. Józefa i Błażeja oraz namalowano na ścianie ołtarz wokół istniejącego obrazu Matki Bożej.


Zdjęcia kościoła w Krogulnej w galerii.


ks. KR, 25 VIII 2015 r.

WAKACJE 2015
Wakacje to kolejna szansa, byś usłyszał tę najważniejszą wiadomość:
Pan Bóg bardzo Cię kocha!
Będziesz mógł to odczytać i usłyszeć, jeśli do swego towarzystwa przez modlitwę codziennie zapraszać będziesz Pana Jezusa.
On czeka na ciebie z radością, z pogodą, z przygodą – z wielką miłością.

Ale będzie też czekał cichutko w kościele, czy sobie o Nim przypomnisz, czy Go odwiedzisz, czy podziękujesz? Czy zawsze i wszędzie Jezus może ci towarzyszyć?

Będzie z tobą, gdy tylko Go zaprosisz:
- do zabawy – pomoże ci szczęśliwie przeżyć nowe przygody;
- do wędrowania – lepiej poznasz świat, który cię otacza;
- do swojej rodziny – dasz dużo radości najbliższym;
- do swego serca – gdy szukać będziesz przyjaciół, bo dobrze jest mieć takiego Przyjaciela.

To bardzo ważne, by Jezus był z tobą, gdy grozić ci będzie niebezpieczeństwo, gdy zło kusić cię będzie, byś zrobił coś niewłaściwego, co sprawi przykrość innym.

Błogosławionych wakacji.


ks. KR, 04 VII 2015 r.

Uroczystość Bożego Ciała
Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.
Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

św. Jan Paweł II, Anioł Pański, 14 czerwca 1998


W czwartek Uroczystość Bożego Ciała.

Następuje zmiana porządku Mszy św. O godz. 7:30 Msza św. w Krogulnej, a 9:15 w Pokoju. Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Po zakończonej procesji około godz. 11:00 druga Msza św.

Na Eucharystię o 9:15 i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne. Proszę również o przyozdobienie domów na trasie procesji obrazami i symbolami religijnymi.

Dzieci zachęcam do sypania kwiatów.

Ołtarze: I – przy krzyżu na ulicy Wolności, II - Wojska Polskiego, III - Namysłowskiej i IV przy grocie.

W piątek i sobotę tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.


ks. KR, 03 VI 2015 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36