Odpust w Krogulnej


Dnia 23 sierpnia przeżyliśmy odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w kościele filialnym w Krogulnej, który w tym roku przeżywa 20 rocznicę swojej dedykacji. Dokonał jej dnia 08 października 1995 roku ks. bp Alfons Nossol.

Stwierdzam, że w niedzielę 8 października 1995 r. dokonałem poświęcenia ołtarza i nowo wybudowanego kościoła filialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Krogulna, należącej do parafii Pokój. W ołtarzu zostały złożone relikwie Świętych Męczenników Rzymskich. Pięknie zorganizowana uroczystość zgromadziła kapłanów głównie z dekanatu Zagwiździe oraz rzeszę miejscowych parafian. Kościół został wzniesiony w krótkim czasie dzięki ofiarności wiernych miejscowej parafii. Stanowi udaną kompozycję sakralno - architektoniczną. Księdzu dziekanowi Janowi Chwalińskiemu, proboszczowi parafii oraz twórcom i wiernym za to wielkie dzieło, powstałe na chwałę Boga i pożytek ludziom, składam niniejszym serdecznie i gorące: Bóg zapłać.

Dokument poświęcenia nowego kościoła filialnego w Krogulnej z dnia 08 października 1995 roku.


Kościół w Krogulnej w ostatnim czasie został objęty szczególną troską i poddany gruntownej renowacji, poprzez wymianę poszycia dachu oraz wymianę okien, a w ostatnim czasie zostały ufundowane dwa witraże św. Józefa i Błażeja oraz namalowano na ścianie ołtarz wokół istniejącego obrazu Matki Bożej.


Zdjęcia kościoła w Krogulnej w galerii.


ks. KR, 25 VIII 2015 r.

WAKACJE 2015
Wakacje to kolejna szansa, byś usłyszał tę najważniejszą wiadomość:
Pan Bóg bardzo Cię kocha!
Będziesz mógł to odczytać i usłyszeć, jeśli do swego towarzystwa przez modlitwę codziennie zapraszać będziesz Pana Jezusa.
On czeka na ciebie z radością, z pogodą, z przygodą – z wielką miłością.

Ale będzie też czekał cichutko w kościele, czy sobie o Nim przypomnisz, czy Go odwiedzisz, czy podziękujesz? Czy zawsze i wszędzie Jezus może ci towarzyszyć?

Będzie z tobą, gdy tylko Go zaprosisz:
- do zabawy – pomoże ci szczęśliwie przeżyć nowe przygody;
- do wędrowania – lepiej poznasz świat, który cię otacza;
- do swojej rodziny – dasz dużo radości najbliższym;
- do swego serca – gdy szukać będziesz przyjaciół, bo dobrze jest mieć takiego Przyjaciela.

To bardzo ważne, by Jezus był z tobą, gdy grozić ci będzie niebezpieczeństwo, gdy zło kusić cię będzie, byś zrobił coś niewłaściwego, co sprawi przykrość innym.

Błogosławionych wakacji.


ks. KR, 04 VII 2015 r.

Uroczystość Bożego Ciała
Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.
Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

św. Jan Paweł II, Anioł Pański, 14 czerwca 1998


W czwartek Uroczystość Bożego Ciała.

Następuje zmiana porządku Mszy św. O godz. 7:30 Msza św. w Krogulnej, a 9:15 w Pokoju. Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Po zakończonej procesji około godz. 11:00 druga Msza św.

Na Eucharystię o 9:15 i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne. Proszę również o przyozdobienie domów na trasie procesji obrazami i symbolami religijnymi.

Dzieci zachęcam do sypania kwiatów.

Ołtarze: I – przy krzyżu na ulicy Wolności, II - Wojska Polskiego, III - Namysłowskiej i IV przy grocie.

W piątek i sobotę tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.


ks. KR, 03 VI 2015 r.

Uroczystość I Komunii Świętej


.

Uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 10 maja 2015 roku o godz. 11:00.

Plan spotkań bezpośrednio przygotowujących do I Komunii św.

- wtorek godz. 17:15 pierwsza próba wraz z rodzicami;
- środa godz. 17:00 druga próba;
- piątek godz. 17:00 trzecia próba;
- sobota godz. 10:00 spowiedź święta i próba generalna;
- niedziela godz. 11:00 - uroczystość I Komunii św.;
- niedziela godz. 15:30 -nabożeństwo dziękczynne;


ks. KR, 05 V 2015 r.

Uroczystość Bierzmowania


We wtorek 28 kwietnia o godz. 17:OO
przeżyjemy w naszej wspólnocie uroczystość bierzmowania,
której będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja.
Sakrament Ducha Św. przyjmie młodzież
naszego dekanatu z parafii:
Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Murów, Pokój, Stare Budkowice, Zagwiździe i Zawiść.


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". KKK 1285


ks. KR, 23 IV 2015 r.

Niedziela Dobrego Pasterza


Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej pokazuje nam Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który zna swoje owce,
szuka ich, oddaje za nie życie.
Ewangelia pełna miłości - pokazuje, jak bardzo Bogu zależy na nas.
W tym dniu w naszej parafii gościć będziemy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.


Ewangelia wg. św. Jana 10,11-18:

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
ks. KR, 23 IV 2015 r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej


Ziemia Święta: 03 - 10 października 2015 r.

GALILEA – JAFFA - TABOR – KANA - KAFARNAUM - M.MARTWE – TYBERIADA - JEROZOLIMA – AIN KARIM – BETLEJEM – YAD VASHEM

CENA: 3000 zł + tzw. opłaty lokalne: 80 USD dla obsługi na miejscu

1 dzień - KATOWICE - TEL AVIV.
Zbiórka (Pokój) i przejazd autokarem na lotnisko do Katowic. Odprawa bagażowo - biletowa, wylot do Tel Avivu, transfer do Jaffy i nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Nocleg w Betlejem.
2 dzień - HEBRON -BETLEJEM.
Śniadania. Przejazd na Pole Pasterzy – miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszcza nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej. Popołudniu dzień w Hebronie. Wizyta w Synagodze, Grocie Patriarchów – miejscu gdzie pochowani są patriarchowie Abraham, Izaak, Jakub.
3 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster. Przejście na pole widokowe na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit miejsca gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym. Przejazd na Syjon Chrześcijański, gdzie mieści się Wieczernik, Synagoga, Grób Króla Dawida. Wizyta w kościele Zaparcia się Piotra. Kolacja i nocleg.
4 dzień JERYCHO - M. MARTWE.
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na kąpiel ok. 3 i 5 h). Kolacja i nocleg.
5 dzień - JAFFA – HAJFA - KANA - NAZARET.
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni Jakubowej. Przejazd do Nazaretu. Na koniec dnia wizyta w Kanie Galilejskiej – (odnowienie sakramentu małżeństwa). Nocleg w Nazarecie/ Tyberiadzie.
6 dzień - TABOR - TYBERIADA - JORDAN - GALILEA - KAFARNAUM.
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabgha – miejsce gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Przerwa na tradycyjny lunch ryba Świętego Piotra (około 18 USD). Przejazd na Górę Przemienienia Pańskiego. Nocleg w Betlejem.
7 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd do Kościoła Świętej Anny. Przejście Drogi Krzyżowej. Modlitwa i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście. Wizyta pod Ścianą Płaczu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
8 dzień - TEL AVIV – KATOWICE.
Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Katowic, transfer autokarem do Pokoju i koniec pielgrzymki.

CENA ZAWIERA:

- transport na lotnisko w Katowicach, przelot lotem czarterowym, transport autobusem na terenie Izraela;
- 7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3 osobowych, śniadania, obiadokolacje;
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, koszty zwiedzania według programu, przewodnik z języku polskim;

CENA NIE ZAWIERA:

- tzw. opłaty lokalne: 80 USD dla obsługi na miejscu;
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia od chorób przewlekłych;
UWAGI:
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie;
- przy wzroście ceny Euro powyżej 5 zł, cena pielgrzymi może wzrosnąć o około 100 zł;
- przy lotach czarterowych godziny przelotów mogą ulec zmianie;
- paszport ważny minimum 6 miesięcy;


ks. KR, 15 IV 2015 r.

Święte Triduum Paschalne


Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę jaką Chrystus spożywał w ostatnią noc przed męką.

Wielki Piątek, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Chrześcijanie zachowują post (jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Centralnym momentem jest Liturgia Męki Pańskiej.

W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła – rozpoczyna się wigilia – oczekiwanie.

Czwartek 18:30
Msza św. Wieczerzy Pańskiej (przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00);

Piątek 7:30
Ciemna Jutrznia i Droga Krzyżowa;
Piątek 18:30
Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 według planu);

Sobota 7:30
Ciemna Jutrznia (Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigilii Paschalnej według planu);
Sobota 19:30
Wigilia Paschalna.

Święcenie pokarmów: Pokój godz. 10:00 i 12:00, Krzywa Góra godz. 10:30, Siedlice godz. 11:00, Krogulna godz. 11:30;

Niedziela 6:00
Msza św. z procesją rezurekcyjną.

Adoracja w Ciemnicy i przy Bożym Grobie.


07:30 – 08:30 – Ciemna Jutrznia;
08:30 – 09:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska i Skośna;
09:30 – 10:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
10:30 – 11:30 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
11:30 – 12:30 – ul. Wolności;
12:30 – 13:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa i Kolejowa;
13:30 – 14:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego i Rataja;
14:30 – 15:30 – Róże Różańcowe;
15:30 – 16:30 – mieszkańcy Zieleńca;
16:30 – 17:30 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
17:30 – 18:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież;
sobota od 18:30 – adoracja indywidualna;


ks. KR, 31 III 2015 r.

Niedziela Palmowa


W piątek o godz. 17:00 zapraszam serdecznie na Drogę Krzyżową do Stawu Zofii, miejsca męczeńskiej śmierci s. Herais i mieszkańców Pokoju. W nabożeństwie uczestniczy młodzież Gimnazjum w ramach przygotowań do bierzmowania.

Zgodnie ze zwyczajem w ostatnich 2 tygodniach Wielkiego Postu do końca liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże.
W Niedzielę Palmową, błogosławieństwo palm i procesja do kościoła.
Sumę o godz. 11:00 rozpoczniemy na placu przed kościołem.

- godz. 15:00 ostatnie Gorzkie Żale;
- godz. 16:00 okazja do spowiedzi przedświątecznej;

- wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy naszym Gimnazjum, wzorem lat ubiegłych w Niedzielę Palmową odwiedzą z życzeniami i drobnym upominkiem seniorów naszej parafii; rozpoczęcie odwiedzin o godz. 13:00;

- Caritas będzie rozprowadzać Palmy Wielkanocne, świece, baranki, książeczki Droga do Nieba i śpiewniki Nasz Głos;

- Biskup Opolski zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które takiego stanu życia nie mogą uzdrowić, na modlitewne spotkanie, które odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.


ks. KR, 26 III 2015 r.

Rekolekcje Wielkopostne


Czwartek 19 marca – Niedziela 22 marca 2015r.
Kaznodzieja: ks. Marcin Kłosowski.


CZWARTEK 19 marca;

17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;

PIĄTEK 20 marca;

09:00 – (Pokój) Szkoła Podstawowa – nauka rekolekcyjna i Msza św.;
17:00 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:00 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:30 – (Pokój) Msza św. nauką rekolekcyjną;

SOBOTA 21 marca;

09:30 – (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych;
16:00 – (Krogulna) Spowiedź święta;
16:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:30 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
19:30 – (Pokój) Nabożeństwo dla młodzieży Gimnazjum i starszej;

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 22 marca;

7:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
9:15 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
11:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;

Serdecznie zapraszam do udziału.


ks. KR, 17 III 2015 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35