Trzech Króli


Serdecznie zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli, który przemaszeruje ulicami Opola. Już po raz piąty spotkamy się, aby uczcić dzień, kiedy nowonarodzony Jezus objawił się światu w osobach Trzech Króli. Tegoroczny orszak wpisuje się również w jubileusz 800-lecia Opola, dlatego już teraz zapraszamy wszystkich do włączenia się w tworzenie tego wydarzenia.

PROGRAM:

15.00 – Plac Jana Pawła II

scena Zwiastowania oraz powitanie Trzech Króli i uczestników Orszaku przez księcia Jana Dobrego, kolęda „Cicha noc” i inne pieśni świąteczne w wykonaniu Opole Youth Choir pod kierunkiem Magdaleny Wójcik-Gugulskiej

15.30 – Plac Wolności

scena średniowiecznej historii Opola na motywach scenariusza Urszuli Zwolińskiej w wykonaniu teatrów z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu

15.45 – Rynek

scena pokłonu Trzech Króli nowonarodzonemu Dzieciątku i Świętej Rodzinie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Opole” z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, życzenia dla mieszkańców Opola od Biskupa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola


ks. KR, 02 01 2017 r.

Odwiedziny kolędowe 2016/17


1. 27 12 2016, wtorek g. 14:00, Zieleniec (od p. Koziak do p. Zbroszczyk);
2. 28 12 2016, środa g. 14:00, Zieleniec (od. p. Tomczyk do p. Zuzel);
3. 29 12 2016, czwartek g. 14:00, Zieleniec (od p. Jonek do p. Socha);
4. 30 12 2016, piątek g. 14:00, Zieleniec (od. Kelmel do p. Relich);
5. 31 12 2016, sobota g. 11:00, Krzywa Góra (od p. Hadyna);
6. 02 01 2017, poniedziałek g. 15:00, Zieleniec (od. p. Domańskich do p. Leśniańskiego);
7. 03 01 2017, wtorek g. 15:00 Krogulna, (od. p. Zelek do p. Wizemberg);
8. 04 01 2017, środa g. 15:00 Krogulna, (od p. Szewczyk do p. Chmielniaka);
9. 05 01 2017, czwartek g. 15:00 ul. Podleśna, (od ul. Brzeskiej); ul. Kościelna (od ul. Podleśnej); ul. Brzeska (od ronda);
10. 07 01 2017, sobota g. 11:00, ul. Namysłowska (od ronda);
11. 08 01 2017, niedziela g. 14:00, ul. 1 Maja - lewa (od ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
12. 10 01 2017, wtorek g. 15:00, ul. Nowy Świat (od ul. Namysłowskiej), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat); ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej);
13. 11 01 2017, środa g. 15:00, ul. Skośna (od ul. Brzeskiej), ul. Sienkiewicza (od ul. Namysłowskiej); ul. Mariacka (od ul. 1 Maja);
14. 12 01 2017, czwartek g. 15:00, ul. Średnia (od ul. Mariackiej), ul. Krótka;
15. 13 01 2017, piątek g. 15:00, ul. Winna Góra (od ul. Opolskiej), ul. Opolska (od ronda);
16. 14 01 2017, sobota g. 11:00, ul. Żeromskiego (od ul. Wolności);
17. 15 01 2017, niedziela g. 14:00, ul. Wojska Polskiego (od ronda);
18. 17 02 2017, wtorek g. 15:00, ul. 1 Maja - prawa (od ronda);
19. 18 01 2017, środa g. 15:00, ul. Wolności (od ronda do p. Krzyżanowskich);
20. 19 01 2017, czwartek g. 15:00, ul. Wolności (bloki nr 38, 65 i 67); ul. Rataja (od ul. Wolności);
21. 20 01 2017, piątek g. 15:00, Siedlice i kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogą przyjąć odwiedzin w wyznaczonym czasie;


ks. KR, 28 12 2016 r.

Boże Narodzenie 2016
Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się nadzieja. On niesie nadzieję. Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się pokój. A tam, gdzie rodzi się pokój, nie ma już miejsca na nienawiść i wojny.
Papież Franciszek


W sobotę (24 grudnia) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęcam do religijnego przeżycia tego dnia oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych jak: wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, wspólny śpiew kolęd.

Pasterka w Krogulnej o godz. 22:00 i w Pokoju o godz. 24:00.


Kolekta z pasterki zasila Fundusz Obrony Życia
(Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adpocyjny, Poradnię Katolicką).

W niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego,
a w poniedziałek święto św. Szczepana.
W niedzielę nabożeństwo kolędowe o godz. 15:00,
a w poniedziałek koleta na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu.


ks. KR, 23 XII 2016 r.

Adwent 2016


Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć.

Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa.

Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.Tegoroczne roraty przebiegają pod hasłem:
W domu Królowej Maryi.
Zapraszamy serdecznie na roraty: dzieci, młodzież i dorosłych.
Wtorek, czwartek, piątek - 18:00;
Środa - 17:00.


ks. KR, 29 XI 2016 r.

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II
Nigdy nie należy zapominać, że prawdziwy kult świętych i ich relikwii nie może przesłaniać kultu Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi.

W liturgii Kościoła zawsze modlimy się do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, natomiast świętych prosimy o wstawiennictwo czy orędownictwo.

W prawdziwej pobożności chrześcijańskiej jest więc także miejsce na kult relikwii, ale zawsze ze świadomością, że nie mają one „magicznej mocy”, zapewniającej bezpieczeństwo doczesne i łaskę pochodzącą od Boga.

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada)
na Mszy św. o godz. 11:00.

Serdecznie zapraszam do udziału.


ks. KR, 19 XI 2016 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
1 listopada Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży.

W uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy św. niedzielny.
Nabożeństwo na cmentarzu:
w Pokoju o godz. 14:30
w Zieleńcu o godz. 15:30.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msza św. szkolna w Pokoju o godz 17:00, a w Krogulnej o 18:00.

Nabożeństwo na cmentarzu w Krzywej Górze o godz. 15:00.

Po zakończonej nabożeństwach na cmentarzach możliwość poświęcenia nowych pomników.


W tym roku odeszli od nas:

Stanisława Żukowska – lat 74; Marian Dziopa – lat 70; Zbigniew Wierzchucki – lat 84; Józef Klimczak – lat 67; Leon Gomon – lat 76; Helena Krawczyk – lat 94; Anna Kurancińska – lat 67; Mirosław Kotlarz – lat 55; Piotr Szpulak – lat 52; Emilia Poniewierka – lat 88; Mirosława Bilska – lat 79; Edward Grzybowski – lat 79; Mieczysław Kant – lat 53; Stanisław Janik – lat 84; Józefa Tomasiczek – lat 96; Edward Fiebig – lat 65; Nickowska Genowefa – lat 92; Jan Stiller – lat 78; Anna Szeląg – lat 84;
Wieczny odpoczynek...


ks. KR, 31 X 2016 r.

Nabożeństwa Różańcowe


„Dałby Bóg, aby wszyscy chrześcijanie jak najgorliwiej garnęli się do Różańca świętego. Miły Boże – jak by przez to wzrosła wiara katolików, jak by wiele zyskała na tym miłość chrześcijańska, jak by rozkrzewiły się cnoty, zasługi i objawy chrześcijańskiego życia: pokój, zgoda i duch jedności braterskiej – słowem: jedna by była wiara umysłów i jedność pobożnego postępowania” (o. Justyn Miechowita OP).

„Na historię większy wpływ mają staruszki przesuwające paciorki różańca niż wielcy politycy, ekonomiści czy ludzie kultury w swoich pałacach, biurach i akademiach” (Vittorio Messori).

„Modlący się na różańcu to elity Kościoła” (ks. Janusz Chyła).Nabożeństwa Różańcowe każdego dnia o godz. 18:00,
z wyjątkiem środy - godz. 17:00 i niedzieli - godz. 15:00.
Serdecznie zapraszamy do udziału.


ks. KR, 25 IX 2016 r.

Odnowienie Misji Parafialnych


Odnowienie (renowacja Misji Świętych)

W każdej parafii w trosce o dobro duchowe proboszcz ma obowiązek co kilka lat organizować Misje św. Są to dłuższe w formie, bo trwające zazwyczaj tydzień i bogatsze w treści, bo dla poszczególnych stanów rekolekcje. Ich celem jest pogłębienie i umocnienie wiary w sercach i umysłach parafian. Praktyką duszpasterską jest organizowanie Misji św. i ich odnowienie.
W ubiegłym roku przeżywaliśmy Misje św. w dniach 13 – 20 wrzesień pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”...
W tym roku w dniach 07 – 11 września przeżyjemy odnowienie misji świętych pod hasłem „PROMOCJA MIŁOSIERDZIA”.

Program odnowienia Misji świętych:

07.09. Środa - Rozpoczęcie renowacji Misji świętych.

Krogulna:
17.00 - Msza św. z nauką misyjną.

Pokój:
18.30 - Msza św. z nauką misyjną.
19.30 - spotkanie dla młodzieży.

08.09. Czwartek - Relikwie św. Jana Pawła II.

Pokój:
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
9.30 - Spotkanie dla dzieci szkolnych.
18.30 - Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

Krogulna:
17.00 - Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

09.09. Piątek - Relikwie św. Faustyny.

Pokój:
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
9:30 - Spotkanie dla dzieci szkolnych.
18.30 - Msza św. z nauką misyjną. Procesja na cmentarz.

Krogulna:
17.00 - Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

10.09. Sobota - Balsam Miłosierdzia.

Pokój:
10:00 - Msza św. z nauką dla chorych.
18.30 - Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

Krogulna:
17.00 - Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

11.09. Niedziela odpustowa i zakończenie renowacji misji.

Pokój:
7.30 - Msza św. z nauka misyjną.
11.00 - Msza św. z nauka misyjną.

Krogulna:
9.15 - Msza św. z nauka misyjną.


ks. KR. , 06 IX 2016 r.

Msza św. w Częstochowie


Ojciec Święty przyleci do Częstochowy helikopterem o godz. 9.15. Wizytę rozpocznie od przejazdu otwartym samochodem wśród wiernych pomiędzy sektorami pod jasnogórskim sanktuarium. O godz. 10.30 na Błoniach Jasnogórskich rozpocznie się msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, której będzie przewodniczył. O 12.30 papież przejedzie zamkniętym samochodem na lądowisko i odleci helikopterem do Balic.

Pielgrzymi proszeni są o pozostawienie większych bagaży w samochodach lub autokarach. Na teren Błoni Jasnogórskich nie można wnosić napojów w szklanych opakowaniach i puszkach; plastikowe pojemniki nie mogą przekraczać 1,5 litra. Do sektorów nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów - ostrych, metalowych itp. W strefie działania policjantów lub innych służb należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.

Przy wejściu do sektorów nie są potrzebne żadne przepustki ani wejściówki, ale pielgrzymi powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Osoby starsze i dzieci powinny mieć ze sobą informacje kontaktowe: numer telefonu opiekuna i adres zamieszkania oraz miejsce parkingu, na którym pozostawiono autokar lub auto. Należy także zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa.


ks. KR, 27 VII 2016 r.

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016


XXXI Światowe Dni Młodzieży 2016
Hasło: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)


Czym są ŚDM? - Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”? - Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów. 

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM? - Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do Krakowa. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża we wskazane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM.

Z naszej parafii organizujemy wyjazd na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Częstochowy w dniu 28 lipca.

Msza św. dziękczynna za 1050 lat chrześcijaństwa będzie sprawowana o godz. 10:30.

Serdecznie zapraszamy!!!


ks. KR, 16 VII 2016 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35