Cmentarz parafialnyNa naszym cmentarzu parafialnym przez ostanie kilka tygodni, trwały prace przy odnowieniu masowego grobu pomordowanych mieszkańców Pokoju w roku 1945. Nowe obramowanie, płyty nagrobne w języku polskim i niemieckim, zostały ufunfowane przez organizację Heimatkreis Carlsruhe z Niemiec.

Oprócz tego odnowiona została płyta nagrobna budowniczego kościoła parafialnego, księdza Maxymiliana Raczka, który był proboszczem w Pokoju w latach 1903 - 1936. Odnowiona płyta jest fundacją naszej parafii.

Nowy napis brzmi:

Tu spoczywa w Bogu
duszpasterz tutejszej parafii
ks. dziekan Maxymilian Raczek
ur. 11 09 1870 r., + 15 02 1936
święcenia kapłańskie 11 06 1894
budowniczy kościoła w Pokoju
proboszcz w Pokoju 1903 – 1936
Requiescat in pace

Po lewej strony od bramy głównej utworzone zostało tzw. lapidarium, składające się z najstarszych nagrobków (początek XX wieku) znajdujących się na cmentarzu.

Poświęcenie pomnika i płyty nagrobnej odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godz. 15:30.
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

(zdjęcia z prac w galerii)


ks. KR, 24 VI 2011 r.

Boże Ciało


Przed nami uroczystość Bożego Ciała. W uroczystej procesji do czterech ołtarzy niesiony będzie Najświętszy Sakrament. W nim obecny jest Jezus Chrystus, nie symbolicznie ale realnie. Postaci chleba i wina to Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
Tego uczy nas Kościół, tak podaje nasza wiara. Na Chrystusa będziemy patrzeć i przed Nim klękać. Czy dokona się to z mocną wiarą, że to jest nasz Zbawiciel?


Jeśli mamy nawet najmniejsze wątpliwości, pomocą może nam posłużyć dar cudów eucharystycznych. W ciągu 1250 lat, od roku 750 do naszych czasów, w różnych miejscach na świecie odnotowano 132 cuda eucharystyczne. Za pierwsze tego rodzaju zdarzenie uważa się wydarzenie w klasztorze w Lanciano w roku 750. Pewien mnich benedyktyński powątpiewający w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii św., zobaczył w czasie Mszy św., że po słowach konsekracji hostia stała się kawałkiem - ciała, a wino - krwią. Przerażony kapłan próbował początkowo ukryć to przed ludźmi, zawijając hostię w kawałek materiału i zakrywając kielich, ale krople krwi kapały obficie na podłogę i całą sprawa stała się szybko znana w całej okolicy. Krew i cząstki ciała są do dzisiaj przechowywane z wielką czcią w pięknym relikwiarzu w miejscowym kościele św. Franciszka z Asyżu. W wyniku badań, przeprowadzonych także w naszych czasach i z użyciem najnowocześniejszych metod naukowych, stwierdzono, że zachowana cząstka ciała jest częścią mięśnia sercowego.

Procesja do czterech ołtarzy po Mszy św. o godz. 11:00 przebiegnie ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Na procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne.
O przygotowanie ołtarzy proszę:

I - Straż Pożarną;
II - Dzieci z Przedszkola wraz z opiekunami;
III - Róże Różańcowe;
IV - Służbę Liturgiczną Ołtarza;

Proszę także o przyozdobienie domów na trasie procesji obrazami i symbolami religijnymi. Od piątku tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Zachęcam do rodzinnego i czynnego udziału w procesji. Dziewczęta zapraszam do sypania kwiatów. Próba w środę o godz. 18:00.

Niech tegoroczna uroczystość Bożego Ciała i udział w procesji stanie się okazją do dania świadectwa wiary
w realną obecność Chrystusa w Eucharystii.


(zdjęcia z procesji w galerii)


ks. KR, 18 VI 2011 r.

Pielgrzymka dziękczynna na Górę św. Anny


W dniu 08 czerwca dzieci klasy III, które w tym roku przyjęły I Komunię św., udały się wraz z opiekunami na dziękczynną pielgrzymkę na Górę św. Anny. Dla większości z dzieci była to pierwsza obecność na „górze ufnej modlitwy", jak to sanktuarium nazwał bł. papież Jan Paweł II.

Powód dla takiego nazwania tego miejsca, dało pięć wieków historii, w ciągu których liczne rzesze pielgrzymów kierowały tutaj do Boga swoje modlitwy, znajdując przykład życia i opiekę u patronki tego miejsca, świętej Anny.

My także po przyjeździe swoje pierwsze kroki skierowaliśmy do bazyliki annogórskiej, gdzie przywitaliśmy się z św. Anną i w Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Jego obecności w naszym życiu. Ojciec franiszkanin w kazaniu zachęcał do tego, abyśmy byli prawdziwymi rybakami w naszym życiu, na wzór Apostołów – rybaków ludzi, którzy Jezusa słuchali i dawali o nim świadectwo.

Po tej uroczystej Mszy św., w której uczestniczyły także dzieci pierwszokomunijne z parafii Zawada, Łambinowice i Ostrożnica, mieliśmy czas wolny na posiłek.

Następnie wspólnie zrobiliśmy sobie spacer po Górze św. Anny. Od bazyliki przeszliśmy obok pomnika bł. Jana Pawła II do groty lurdziej, przy której są obecnie sprawowane główne uroczystości w sanktuarium. Po wyjściu z groty przeszliśmy do ołtarza papieskiego, gdzie w roku 1983 odbywały się nieszpory papieża Jana Pawła II z milionową rzeszą pielgrzymów. Od ołtarza przeszliśmy obok Domu Pielgrzyma i udaliśmy się zobaczyć wystawę, która ukazuje działalość misyjną ojców franciszanów w całym świecie. Na zakończenie naszego spaceru raz jeszcze wstąpiliśmy do bazyliki, odmówliliśmy modlitwę i udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

Pielgrzymka myślę bardzo udana, zakończyła się o godz. 16:00. Serdecznie dziękuję dzieciom, rodzicom i opiekunom za czynny udział w pielgrzymce.

Zdjęcia w galerii.


ks. KR, 08 VI 2011 r.

Uroczystość I Komunii Świętej


W niedzielę 15 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii św. Do stołu Eucharystii po raz pierwszy przystąpiło 24 osoby. Są nimi:

Babula Natalia, Dedek Kacper, Dudik Krzysztof, Duraj Emilia, Jaszczyk Dawid, Kaczmarzyk Mateusz, Kapuścińska Natalia, Kelmel Kamil, Kruszelnicki Kacper, Łukaszczyk Paulina, Magiera Grzegorz, Olszacki Dawid, Orzeszyna Łukasz, Pawłowska Patrycja, Piechura Jakub, Rosłanowska Natalia, Szewczyk Maciej, Śpiewak Oskar, Trojak Paulina, Urbiczek Kamil, Usyk Wojciech, Zadyberna Nadia, Zalińska Oliwia, Zbroszczyk Filip.


ks. KR, 20 V 2011 r.

Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II


W dniu 30 kwietnia wraz z rzeszą kliku tysięcy wiernych uczestniczyliśmy w czuwaniu modlitewnym "Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II". Z naszej parafii udała się ponad 50 osobowa grupa pielgrzymów. Modlitewne spotkanie odbyło się w przeddzień beatyfikacji papieża na Górze św. Anny. Po Mszy św. przy Grocie Lourdzkiej, której przewodniczył abp Alfons Nossol, przeszliśmy w procesji światła. Na pierwszej stacji, po odśpiewaniu hymnu "Abba Ojcze" wysłuchaliśmy fragmentu kazania Jana Pawła II z wizyty w 1983 r. Drugi przystanek procesji miał miejsce na placu Trzech Krzyży, który poświęcony był gliwickim akcentom papieskich wizyt w ojczyźnie. Trzecia i ostatnia stacja miała miejsce pod pomnikiem papieskim u stóp Bazyliki Annogórskiej. Spotkanie zakończyła modlitwa Apelu Jasnogórskiego.

Serdecznie dziękuję za udział. Zdjęcia w galerii.


ks. KR, 07 V 2011 r.

Uroczystość Bierzmowania


W czwartek 05 maja o godz. 18:00 w naszym kościele odbyła się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży parafii: Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Pokój i Zawiść.
Sakramentu udzielił ks. bp Paweł Stobrawa.
Bierzmowanie z naszej parafii przyjęło 29 osób:


Aberbuch Katarzyna, Bartnik Radosław, Boba Wojciech, Brzęk Magdalena, Cwalina Zuzanna, Groblica Adrianna, Kobus Magdalena, Kot Damian, Kowalska Martyna, Kubec Justyna, Kula Anna, Lachowski Michał, Lewicka Magdalena, Łapszyński Radosław, Mataszewski Stanisław, Mazurek Angelika, Nowak Mateusz, Oreł Katarzyna, Pawłowska Natalia, Ryniak Paweł, Silicka Natalia, Sowa Mariusz, Stefanko Roberta, Szeląg Wojciech, Szramowska Anna, Szewczyk Michał, Tomaszewska Małgorzata, Tracz Kamil, Wypych Monika.

Serdecznie dziękuję młodzieży i rodzicom za zaangażowanie w przygotowania
i czynny udział w uroczystości. Bóg zapłać.

Zdjęcia z uroczystości w galerii.


ks. KR, 07 V 2011 r.

Beatyfikacja Jana Pawła II


Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie żą­daniem: santo subito (święty natychmiast) umieszczonym na trans­parentach i artykułowanym przez uczestników uroczystości po­grzebowych papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watyka­nie, 8 kwietnia 2005 roku.
W ten sposób wierni domagali się od przyszłego papieża, jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocz­nie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę zmie­rzającą do kanonizacji Jana Pawła II.

Przebieg procesu beatyfikacyjnego

- 28 czerwca 2005 rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
- 23 marca 2007 potwierdzenie za­istnienia cudu uzdrowienia - za wstawiennictwem papieża Polaka - fran­cuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre.
- 2 kwietnia 2007 oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu.
- 9 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.
- 12 stycznia 2011 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyj­nych zaaprobowała cud uzdrowienia francuskiej zakonni­cy za wstawiennictwem Jana Pawła II.
- 14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI podpisał dekret o cu­dzie i wyznaczył datę 1 maja 2011 r. na dzień beatyfikacji papieża Jana Pawła II, której dokona osobiście na placu św. Piotra w Watykanie.


ks. KR, 28 IV 2011 r.

Beatyfikacja Jana Pawła II w naszej diecezji.


Porządek centralnych obchodów beatyfikacji Jana Pawła II w diecezji opolskiej.

Sobota, 30 kwietnia 2011 r, godz. 17.00,
Czuwanie modlitewne z procesją ze świecami na Górze św. Anny: "Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II" (dla diecezji gliwickiej i opolskiej)

Niedziela: 1 maja 2011 r., godz. 16.00
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji w Katedrze Opolskiej. Marsz wdzięczności z Katedry na Rynek w Opolu, Wieczorny koncert zespołu Deus Meus na Rynku.

Wtorek: 3 maja 2011 r, godz. 11.30
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji w Bazylice śś. Jakuba i Agnieszki w Nysie z udziałem Sióstr Zakonnych w ramach Roku Życia Konsekrowanego

Czwartek: 5 maja 2011 r.
Wieczorne Msze św. i nabożeństwa dziękczynne  w parafiach Diecezji Opolskiej

Na sobotnie spotkanie na Górze św. Anny
organizujemy wyjazd wraz z parafią Dąbrówka Dolna.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zapisy przyjmowane są w zakrystii i kancelarii.
Wyjazd Dąbrówki Dolnej o godz. 14:00, z Pokoju o godz. 14:30.

Nabożeństwo liturgiczne pod przewodnictwem abp Alfonsa Nossola, rozpocznie się o godz. 17:00.
Drugą część spotkania stanowić będzie procesja ze świecami.
Można zabrać ze sobą przenośne krzesła do siedzenia.


ks. KR, 27 IV 2011 r.

Uroczystość bierzmowania


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
(z Katechizmu Kościoła Katolickiego)

W dniu 05 maja o godz. 18:00 w naszym kościele,
odbędzie się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii:
Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Zawiść i Pokój.
Uroczystości będzie przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa.
Pierwsza próba dla młodzieży odbędzie się
w sobotę (30 kwietnia) o godz. 9:30.
Sakrament pokuty i druga próba
w środę (04 maja) o godz. 18:30.


Skutki bierzmowania:

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.


ks. KR, 26 IV 2011 r.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


W życiu każdego z nas jest wiele wydarzeń i chwil, których sensu po prostu nie rozumiemy. Pytamy: „Po co to wszystko?” „Czemu ma to służyć?”.
Ale w świetle poranka wielkanocnego zauważamy jak apostołowie, że rzeczywistość jest o wiele głębsza, aniżeli z początku myśleliśmy, że w Chrystusie każda sekunda życia – radosna i smutna –
nabiera nowego sensu.
Składając życzenia na ten
święty czas świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana,
życzę wszystkim parafianom tej Chrystusowej radości i Bożego optymizmu na każdy dzień, aby dzięki Niemu każdy dobry zamiar mógł się realizować i aby Zmartwychwstały obdarzał zawsze tą nadzieją , „która zawieść nie może...”
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

ks. KR.


ks. KR, 24 IV 2011 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36