Renowacja drzwi


W roku 2022 (od połowy sierpnia do początku grudnia) trwały prace renowacyjne drzwi głównych naszego kościoła. Koszt całkowity to ponad 45 000 zł. Fundusze pochodziły z dotacji ze Starostwa Powiatowego z Namysłowa (20 000 zł), ofiar dwóch rodzin (15 000 zł i 1000 zł) oraz środków parafialnych (9000 zł). Prace konserwatorskie drzwi wykonała firma Krzysztof Bujalla, natomiast witraż pan Tomasz Pućkowski. Nadzór konserwatorski pełniła pani Dorota Gryczewska.

Prace przy renowacji drzwi przebiegły wg planu:

- elemency drewniane - dezynfekcja, dezynsekcja, usunięcie wtórnych przemalowań, wzmocnienie drewna, uzupęłnienienie ubytków i malownie;
- elementy metalowe – oczyszczenie przemalowań, oczyszcenie korocji, zabezpieczenie i malowanie;
- witraż – uzupełnienie brakujących szkieł, ołowienie, kitowanie;

W galerii można zobaczyć zdjęcia z prac renowacyjnych.


zobacz galerię


ks. KR, 20 XII 2022 r.

Boże Narodzenie 2022


Spowiedź przed świętami:

- środa (21 12) od godz. 16:00.
- czwartek (22 12) od godz. 17:00.
- piątek (23 12) od godz. 17:00
- sobota (24 12) przed Mszą św.
- Krogulna - środa (21 12) od godz. 18:30.

Pierwsza pasterka odbędzie w Zieleńcu o godz. 22:00 - przy sali wiejskiej, pasterka w Pokoju o godz. 24:00.

Kolekta przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

W Boże Narodzenie Msze św. w Pokoju o godz. 11:00 i w Krogulnej o godz. 9:15.

Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Że boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko
A ono się układa do krzyża swojego

Ernest Bryll, "Boże Narodzenie"


ks. KR, 20 XII 2022 r.

Plan odwiedzin duszpasterskich


Podstawy odwiedzin kolędowych w prawie Kościoła - kanon nr 529.

Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.ks. KR, 11 XII 2022 r.

Roraty 2022


Z narodzeniem Jezusa było tak...

Gdy pierwsi rodzice sprzeciwili się Bogu, w sercach ludzi zagościła tęsknota. Kolejne pokolenia biegły przez życie, czekając na Tego, który wypełni tę dziwną pustkę… Noe, Samuel, Eliasz, Daniel, Symeon i Joachim, dziadek Pana Jezusa – wszyscy czekali na przyjście Zbawiciela. Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu. Wszystko wokół podpowiada nam, że to adwentowe oczekiwanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie pozostałe oczekiwania. Bo w Adwencie przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy w pełną oczekiwania wędrówkę przez wieki i do poznawania kolejnych bohaterów biblijnych opowieści. W tym roku dzieci poprowadzi postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez Pana Boga Mesjasza, i proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście.

Pierwszego dnia dzieci otrzymają planszę, na której w wyznaczonych miejscach będą przyklejać obrazki otrzymywane każdego dnia Adwentu. Obrazki przedstawiają kolejnych bohaterów poznawanych podczas tegorocznych Rorat, czyli osoby, które w historii zbawienia czekały na Mesjasza. Na ich odwrocie zostały wydrukowane zadania oraz pytania na poszczególne dni Adwentu.

Roraty od wtorku do piątku o godz. 18 (środa godz. 17:00).
ks. KR, 26 XI 2022 r.

Caritasks. KR, 10 XI 2022 r.

Wszystkich Świętych


Dzień Wszystkich Świętych to wspomnienie nie tylko oficjalnie uznanych świętych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wspomnienie Wszystkich Wiernych to pamięć o wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.


Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych za zmarłych: w niedzielę o godz. 15:00, w poniedziałek godz. 18:00 i w środę o godz. 18:00. Wypominki można złożyć do skrzynki.

We wtorek porządek Mszy św. niedzielny. Nabożeństwa na cmentarzu: w Pokoju o godz. 15:00 i w Zieleńcu również o godz. 15:00. Po zakończonym nabożeństwie możliwość poświęcenia nowych nagrobków.

W środę Msze św. w Pokoju o godz. 7:00 i 18:00, a w Krogulnej o 16:30. Nabożeństwo na cmentarzu w K. Górze o godz. 15:00.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.


ks. KR, 29 X 2022 r.

Dzień Papieski
Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (w tym roku przypada to dokładnie w dzień wyboru tj. 16 października) w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

W naszej parafii zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia po każdej Mszy św.
Do nabycia są „papieski kremówki” które rozprowadza Caritas.
O godz. 15:00 zapraszam na różaniec.


ks. KR, 15 X 2022 r.

Różańcowy październik
Święty Jan Paweł II uczył, że „różaniec to skarb, który trzeba odkryć”.
Papież często modlił się na różańcu i podkreślał, że różaniec jest jego umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną! Cudowną w swojej prostocie i w swojej głębi…

W te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie
sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy.

W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Różaniec w naszej parafii:
sobota godz. 17:30, niedziela godz. 15:00, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek godz. 18:00 i w środy godz. 17:00.


ks. KR, 21 IX 2022 r.

Odpusty i dożynki parafialne
Serdecznie zapraszamy na uroczystości parafialne, które odbędą się w najbliższym czasie.


W najbliższą niedzielę - 28 sierpnia - odpust w kościele w Krogulnej ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Suma o godz. 11:00. Wieczorem o 21:00 Apel Jasnogórski.

Dożynki parafialne w niedzielę 04 września.
Przygotowują nasi parafianie z Zieleńca.

Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w niedzielę 11 września.
Suma odpustowa o godz. 11:00. Słowo Boże wygłosi ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii w Opolu.

Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej parafii, świętem wspólnoty. Serdecznie zapraszam do udziału.


ks. KR, 25 VIII 2022 r.

Pielgrzymka na Jasną Górę


Biskup Opolski ponawia serdeczne zaproszenie na pielgrzymi szlak 46. Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 14-20 sierpnia 2022 r.


Po ograniczeniach związanych z epidemią w ostatnich dwóch latach, w roku złotego jubileuszu diecezji opolskiej, zechciejmy jak najliczniej udać się do tronu Jasnogórskiej Pani, aby – w nawiązaniu do motta tegorocznej pielgrzymki - „jubileuszową wdzięczność i ufność nieść do Matki”.

Wspólna modlitwa, śpiew i słuchanie Słowa Bożego podczas tych wyjątkowych rekolekcji w drodze, braterstwo i świadczona sobie na pielgrzymim szlaku pomoc oraz gościnność gospodarzy na trasie pielgrzymki może po raz kolejny umocnić naszą więź z Jezusem i Jego Matką, a także stanowić odpowiedź na nasze „posłanie w pokoju Chrystusa” do świata i ludzi ze świadectwem wiary i miłości do Kościoła.

Ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w pielgrzymce, niech przez duchowe pielgrzymowanie (modlitwę, udział we Mszy św. w parafii, ofiarowane cierpienie i samotność) zechcą także włączyć się m.in. w pielgrzymią wdzięczność za dar Kościoła Opolskiego oraz modlitwę w jego intencji.


ks. KR, 05 VIII 2022 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35