Pielgrzymka do Rumunii


Szczegółowy plan pielgrzymki zobacz


Parafia nasza wraz z biurem podróży Tempo z Olesna organizuje pielgrzymkę do Rumunii w dniach 23 - 30 września 2024r. Koszt 3500 zł. (bez dodatkowych opłat)

Pozostało klika wolnych miejsc. Serdeczne zapraszamy do pielgrzymowania.


Rumunia to kraj nie do końca jeszcze odkryty przez Polaków. Wyjazd do Rumunii to wspaniała podróż wśród oszałamiających krajobrazów Karpat, w otoczeniu nadal tu obecnej kultury pasterskiej oraz wspaniałych miast Siedmiogrodu, gdzie przez kilkaset lat mieszały się wpływy niemieckie, węgierskie, bałkańskie, a nawet żydowskie.


ks. KR, 20 VII 2024 r.

Wakacje 2024r.


Modlitwa pielgrzyma
Wszechmogący wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i rodzinnego domu, Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także i nas, swoje sługi, bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obrońcą, abyśmy za Twoim przewodnictwem pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa na wakacjach
Boże, Stwórco, który kazałeś nam żyć na ziemi jako pielgrzymom w drodze do Twojego domu, spraw, abyśmy w naszej wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim Chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata. Niech wakacyjny odpoczynek będzie dla nas przedsmakiem radości u Ciebie. Amen.


ks. KR, 21 VI 2024 r.

Boże Ciało 2024r.


W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem.

Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "święto Eucharystii". Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu.

Jest to "sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Konstytucja o liturgii świętej, 47).

W tym dniu następuje zmiana porządku Mszy św.
O godz. 7:30 Msza św. w Krogulnej i o 9:15 w Pokoju.
Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy: I – przy krzyżu (ul. Wolności), II – OSP (ul. Wojska Polskiego), III – szpital (ul. Namysłowska) i IV – grota.
Na Eucharystię o 9:15 i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne.
Proszę o przyozdobienie domów na trasie procesji.
Dzieci zachęcam do sypania kwiatów.
Strażaków proszę o zabezpieczanie trasy przemarszu procesji.


ks. KR, 29 V 2024 r.

Maryjny miesiąc maj


Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”.

Bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe
w naszej parafii.
"Majówki" w środę o godz. 17:00, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 18:00, sobota o 17:30 oraz w niedzielę o godz. 15:00.ks. KR, 02 V 2024 r.

Odnowa Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego.


W nawiązaniu do apelu, który Biskup Opolski wyraził w Liście na Wielki Post oraz do Jego prośby skierowanej do diecezjan podczas Mszy św. Krzyżma, nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach:

I. Prostota i otwartość (kwiecień)
II. Dobry przykład (maj)
III. Troska o ubogich (czerwiec)
IV. Braterskie upomnienie (wrzesień)
V. Wspólna modlitwa (październik)
VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad)


Krok I: Prostota i otwartość.


Biskup opolski Andrzej Czaja w przygotowanym nagraniu przybliża zamysł odnowy Kościoła opolskiego oraz omawia wyzwania, które wynikają z realizacji „kroku I” - postulatu praktykowania prostoty życia i otwartości na Boga i drugiego człowieka (zob. Mt 18, 1-5).


ks. KR, 13 IV 2024 r.

Via Lucis - Droga Światła


Via Lucis – Droga Światła – jest to nabożeństwo odprawiane w naszym Kościele w okresie wielkanocnym. Powstało ono we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej i wzorowane jest na XIV stacjach Drogi Krzyżowej.

Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią.

W 2002 roku Via Lucis została oficjalnie uznana przez Kongregacje ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, i przedstawiono w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii - zasady i wskazania:

Nabożeństwo Via Lucis może się stać doskonalą pedagogią wiary, zgodnie z powiedzeniem: "przez krzyż do światła". Przez metaforę drogi Via Lucis prowadzi nas bowiem od ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągniecia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój. A są to owoce paschalne.

Zapraszam bardzo serdecznie na Via Lucis w niedzielę 14 kwietnia o godz. 15:00 do Stawu Zofii (miejsca męczeńskiej śmierci s. Herais i innych mieszkańców Pokoju).


ks. KR, 10 IV 2024 r.

Zmartwychwstanie Pańskie


Pan Jezus zmartwychwstał i przez swoje zmartwychwstanie zwyciężył grzech, śmierć, smutek, rozpacz; przywrócił światu radość i nadzieję.
Czy my, jako chrześcijanie, jesteśmy ludźmi nadziei i radości paschalnej?


W czasie Wigilii Paschalnej Kościół wybucha radością, którą chce dzielić przez cały tydzień. Zakończy ją dopiero Niedziela Miłosierdzia Bożego. W trakcie trwania Oktawy Wielkanocnej każdy dzień ma rangę uroczystości i jest tak samo ważny, jak Niedziela Zmartwychwstania...

O tym, jak ważny jest to czas mówi choćby sytuacja z tego roku, gdy uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) przeniesiono na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, czyli o kilkanaście dni (08 kwietnia)! Najpierw ustąpiła ona pierwszeństwa Wielkiemu Tygodniowi, Triduum Paschalnemu, aż w końcu Oktawie Wielkanocnej. Kościół zachęca nas w tym czasie do uczestnictwa we Mszy św., aby podkreślić uroczysty charakter tych dni. W liturgii słyszymy fragmenty Ewangelii, które opowiadają o spotkaniach Jezusa po swoim zmartwychwstaniu z uczniami i apostołami.

W najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemieźliwość od pokarmów mięsnych.

W Niedzielę Miłosierdzia nabożeństwo o godz. 15:00.


ks. KR, 03 IV 2024 r.

Święte Triduum Paschalne


Msza św. Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godz. 18:30.
Po Mszy św. procesja do ciemnicy i adoracja do godz. 21:00.

W piątek rano o godz. 7:30 Droga Krzyżowa i tzw. Ciemna Jutrznia.
Liturgia Męki Pańskiej w piątek o godz. 18:30. Po obrzędach Najświętszy Sakrament przeniesiemy do Bożego Grobu.
Adoracja do godz. 21:00.

W sobotę rano o godz. 7:30 Godzina Czytań i Ciemna Jutrznia. Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o 20:30, po niej procesja rezurekcyjna (przynosimy świece).


Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w Pokoju o godz. 11:00, 12:00, 13:00, w Krzywej G. o godz. 11:30, w Siedlicach o godz. 12:30 i w Krogulnej 12:45.

W poniedziałek spowiedź przed Mszą św. We wtorek od godz. 17:00 do 18:00. W środę po Mszy szkolnej do 18:00 do 19:00. W Wielki Czwartek i Piątek w czasie adoracji po obrzędach (do godz. 21:00).

W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. w Krogulnej o godz. 9:15 i w Pokoju o godz. 11:00.


ks. KR, 25 III 2024 r.

Rekolekcje wielkopostne 2024.


Tegoroczne rekolekcje poprowadzi o. dr Łukasz Andrzejewski, prowincjał pasjonistów - Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Hasłem przewodnim będą słowa pieśni: „Krzyżu Chrystusa z Ciebie płynie moc i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo”.
Plan rekolekcji wielkopostnych
21 marca – 24 marca 2024r.

Czwartek 21 marca - 2024r. – rozpoczęcie rekolekcji;

17:00 – (Krogulna) – Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z nauką rekolekcyjną;

Piątek - 22 marca 2024r.

09:10 – spotkanie dla uczniów klas I-III;
10:10 – spotkanie dla klas IV-V;
17:00 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:00 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;

Sobota 23 marca 2024r.

08:00 – odwiedziny chorych;
10:30 – (Pokój) Msza św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych:
16:30 – (Krogulna) Spowiedź święta;
17:00 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:00 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
19:00 – (Pokój) spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VI-VIII oraz młodzieży;

Niedziela Palmowa – 24 marca 2024r. – zakończenie rekolekcji;

7:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
9:15 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
11:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
15:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;


ks. KR, 15 III 2024 r.

Nowenna w intencji Ojczyzny


W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach. Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca. W łączności z Jasną Górą wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski, po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia. Układ Nowenny jest prosty: odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich. Pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki - wielkich orędowników Polski.

Nowenna w intencji Ojczyzny
zobacz szczegóły


ks. KR, 09 III 2024 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36