Jak dobrze uczestniczyć w transmisji Mszy św.ks. KR, 09 IV 2020 r.

Wielki Czwartekks. KR, 09 IV 2020 r.

Wielka Środaks. KR, 07 IV 2020 r.

Wielki Wtorekks. KR, 07 IV 2020 r.

Triduum Paschalne


Nic nie może zastąpić Eucharystii w życiu katolika, a niedziela bez Mszy świętej jest niepełna... Tak często powtarzają gorliwi chrześcijanie. To fundamentalna prawda, o której nie wolno nam zapominać.

Pandemia koronawirusa spowodowała poważne ograniczenia w możliwości uczestnictwa w Mszy świętej i choć powinniśmy je zaakceptować, to nie ma powodów, by uznać je za normę.

Zawsze intencją Kościoła było danie pierwszeństwa żywej, indywidualnej bądź wspólnotowej modlitwie, w której transmisja ma jedynie pomóc. Nie ona jest bowiem celem samym w sobie, ale jest nim duchowe zjednoczenie z modlącym się Kościołem. Transmisja jest tylko środkiem, i to środkiem względnie koniecznym.

Należy pamiętać bowiem, że dokumenty Kościoła nie dają pierwszeństwa transmisjom w przeżywaniu niedzieli w sytuacji niemożności udziału we Mszy świętej. Kodeks prawa kanonicznego mówi, że gdy nie można uczestniczyć w liturgii, „zaleca się […] ażeby wierni poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin” (kan. 1248, § 2). Podobnie mówił św. Jan Paweł II, zachęcając do lektury czytań i modlitw z dnia.

zob. Akt żalu doskonałego

zob. Komunia duchowa


Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień... Najważniejszy dla chrześcijan tydzień w roku. W liturgii Triduum Paschalnego w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć zaledwie 5 osób... Na czas Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej zostaniemy w domach...

By umożliwić w tym trudnym czasie kontakt parafianom z naszym kościołem, podejmujemy działania w celu przeprowadzenia bezpośredniej transmisji obrzędów Triduum Paschalnego.

Szczegóły wkrótce.ks. KR, 07 IV 2020 r.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej


Ogłoszenia parafialne

Gazetka Parafialna PAX VOBIS do samodzielnego wydrukowania w zakładce: aktualności/intencje

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej. Msze św. w kościele parafialnym o 7:30 i o godz. 11:00. W Krogulnej o godz. 9:15. Uczestniczy tylko najbliższa rodzina (5 osób). Nie będzie Nabożeństwa Gorzkich Żali.

2. W poniedziałek Msza rano o godz. 7:00, we wtorek i środę Msze św. o godz. 17:30 i 18:00.

3. W dni Triduum Paschalnego nabożeństwa o godz. 18:00 – bez udziału wiernych(sine populo).

4. Z uwagi na ograniczone możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem jest w tym czasie akt żalu doskonałego. Przykład jak wzbudzić w sobie aktu żalu doskonałego w poradniku, który każda rodzina otrzymała w ubiegłym tygodniu do skrzynki pocztowej (s. 7-8). Spowiedź w konfesjonale należy odprawić w najbliższym możliwym czasie czyli po świętach (po zniesieniu ograniczeń).

5. Przez całą Wielką Sobotę możliwość Adoracji Krzyża (przez ukłon lub przyklęknięcie) i Adoracji przy Bożym Grobie (indywidualnie) – w kościele jednocześnie może przybywać 5 osób.

6. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego świecenia pokarmów. Błogosławieństwo pokarmów w domu zrobić samodzielnie w domu: wzór znajduje się w „Drodze do Nieba” (nr 77).

7. Ważne!!! Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (od 12 kwietnia) do odwołania, w obrzędach religijnych może brać udział nie więcej niż 50 osób równocześnie, wliczając w to celebransa i usługujących. W związku z tym by jak największa liczba wiernych mogła wsiąść udział w liturgii, Msze św. będą sprawowane: w Pokoju o godz. 7:00, 10:00 i 11:30, a w Krogulnej o godz. 8:30.

8. W Niedzielę Zmartwychwstania zapraszam na nieszpory o godz. 15:00.

9. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane: w Pokoju o godz. 7:00, 10:00 i 11:30 i w Krogulnej o godz. 8:30.

10. Uwaga!!! Warto pamiętać że obowiązuje do odwołania dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie.

11. Biskup Opolski zaleca proboszczom opublikowanie numeru parafialnego konta bankowego na stronie internetowej i w gazetce parafialnej, celem umożliwienia wiernym składania ofiar poprzez przelewy bankowe na bieżące utrzymanie parafii. Za materialne wsparcie, zrozumienie potrzeb, a przede wszystkim duchową troskę o naszą wspólnotę w tym trudnym czasie, składam serdeczne podziękowanie.

Bank Spółdzielczy Namysłów: 24 8890 1066 0001 2843 2004 0001


ks. KR, 04 IV 2020 r.

Transmisje nabożeństw


Przeżywając czas Wielkiego Postu, który w sposób szczególny został naznaczony pandemią koronawirusa, wyrażamy naszą solidarność i troskę wobec osób dotkniętych w jakikolwiek sposób tą chorobą.

W duchu odpowiedzialności za życie każdego człowieka, módlmy się o ustanie panującej pandemii na całym świecie, szczególnie w naszej Ojczyźnie.

Osoby przebywające w domach mogą za pośrednictwem telewizji, radia lub portali internetowych duchowo łączyć się z odprawianymi w świątyniach nabożeństwami

1. Transmisje Mszy św.
2. Droga Krzyżowa
2. Gorzkie Żale
4. Rekolekcje
5. Różaniec


Jednocześnie przypominam, że dekretem ks. biskupa Andrzeja Czai, aż do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie.ks. KR, 04 IV 2020 r.

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO


DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej


W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Dekretu w okresie COVID-19 II” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot. n. 353/97/L) oraz do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 566), pozostawiając w mocy przepisy mojego Dekretu z dnia 24 marca br. (nr 10/2020/A/KNC-K), jeśli tylko nie są sprzeczne z tym, co poniżej, w Wielkim Tygodniu i Oktawie Wielkanocy na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.


Dekret na stronie Diecezji Opolskiej
zobacz


ks. KR, 03 IV 2020 r.

V Niedziela Wielkiego Postu


1. Proszę o serdeczne przyjecie gazetki, która dotarła do naszych domów i mieszkań: Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza? Poradnik na czasy klęsk, zagrożeń i prześladowań. Zachęcam do lektury i konkretnych działań.

2. Msze św. w kościele parafialnym o 7:30 i o godz. 11:00. W Krogulnej o godz. 9:15. Uczestniczy tylko najbiższa rodzina (5 osób). Nie będzie dziś Nabożeństwa Gorzkich Żali.

3. W poniedziałek Msza św. rano o godz. 7:00, pozostałe dni wieczorem o godz. 17:30 i 18:00.

4. We wtorek nie będzie Mszy św. w szpitalu.

5. W piątek nie ma Drogi Krzyżowej. Nie będzie również odwiedzin chorych.
Nie ma spotkań dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz dla ministrantów.

6. Życzę sił, wiary i ufności w Bożą Opatrzność na kolejny tydzień.

Gazetka parafialna w PDF do samodzielnego wydrukowania w zakładce: aktualności/intencje.


ks. KR, 28 III 2020 r.

List Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu.ks. KR, 28 III 2020 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33