Adwent 2011


Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.


Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.

Roraty w naszej parafii we wtorek, czwartek i piątek o godz. 17:30 i w środę o godz. 7:30.
Zapraszam do udziału.
W zakrystii są do nabycia
lampiony roratnie w cenie: 15, 17 i 20 zł.


Tegoroczne Roraty przeżyjemy razem z błogosławionym Janem Pawłem II. Poprzez spotkania adwentowe dzieci będą poznawały osobę Ojca Świętego, którego życie i pontyfikat jest już dla nich historią. Chcemy, by uczestnicy Rorat spotkali przede wszystkim człowieka wielkiej wiary, który chciał być święty.


ks. KR, 26 XI 2011 r.

Dekanalne Spotkanie Młodzieży w Zagwiździu - 18 listopada 2011


Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism.
Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo: zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia wg Bożych przykazań. Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, broniąc swojej czystości. W 1987 r. Jan Paweł II w Tarnowie beatyfikował Karolinę. Jest ona patronką dzieci i młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc.

Diecezja opolska przygotowuje się do peregrynacji relikwii błogosławionej. W ramach tego przygotowania, organizowane są dekanalne spotkania młodzieży.
Młodzież naszego dekanatu spotyka się
18 listopada (piątek) w Zagwiździu o godz. 19:00.
Serdecznie zapraszamy!ks. KR. , 16 XI 2011 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych.


„I do dziś mam taką szkolną trwogę:
Bóg mnie wyrwie - a stanę bez słowa!
Panie Boże! Odpowiadać nie mogę,
Ja... wymawiam się, mnie boli głowa...
Trudna lekcja. Nie mogłem od razu.
Lecz nauczę się... po pewnym czasie...
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie
Jak na drugi rok w tej samej klasie”.

(J. Tuwim, Nauka)W Uroczystość Wszystkich Świętych czcimy zarówno tych, których Kościół wyniósł na ołtarze, jak i tych, którzy nie zostali beatyfikowani czy kanonizowani, a osiągnęli już wieczne zbawienie. Ich wstawiennictwo wyprasza nam u Boga łaski, tak potrzebne w naszej pielgrzymce do nieba. W Dniu Zadusznym odwiedzamy nasze cmentarze i pogrążamy się w modlitwie za zmarłych. Staramy się w ten sposób przyjść z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym, aby jak najszybciej dostąpiły one radości przebywania z Bogiem. Zapalamy świeczki, kładziemy kwiaty, wieńce, oddajemy się zadumie, modlitwie i wspominamy tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.

Nabożeństwa Różańcowe z wypominkami za zmarłych w kościele parafialnym do niedzieli włącznie. W Krogulnej nabożeństwo w środę o godz. 16:15. Serdecznie zapraszam do udziału. Wypominki składamy do skrzynki wystawionej przy wejściu do kościoła.

W uroczystość Wszystkich Świętych, porządek Mszy św. niedzielny. Procesje na cmentarzu: w Pokoju o godz. 14:30, w Zieleńcu o 15:30.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze św. rano o 7:30 (szkolna), po południu w Krogulnej o 16:45 i Pokoju o 18:00. Nabożeństwo na cmentarzu w Krzywej Górze o godz. 15:00.

Po zakończonej procesji na cmentarzu będzie okazja do poświęcenia nowych pomników. Poświęcenia pomnika można dokonać zawsze po zakończonych uroczystościach pogrzebowych.


ks. KR, 28 X 2011 r.

Kalendarz parafialny 2012


W historii było wiele prób ułożenia kalendarzy. Najważniejszym był kalendarz opracowany za panowania Julisza Cezara w roku 46 p.n.e. zwany juliańskim, przejęty potem w całym chrześcijaństwie, aż do roku 1582. W XIV wieku zrodziła się potrzeba „naprawy” kalendarza, tak aby czas kalendarzowy odpowiadał temu, co widać za oknem, czyli czasowi astronomicznemu. W 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził nową konieczną korektę, stąd nazwa „kalendarz gregoriański”. Kościół prawosławny trzyma się dotąd kalendarza juliańskiego, który jest o 12 dni późniejszy od kalendarza Kościoła katolickiego.
Dziś kalendarze podają nam: rok, miesiąc, tygodnie i dni, podają nam czasy wschodu i zachodu słońca, faz księżyca, patronów przypadających na poszczególne dni, rocznice wielkich wydarzeń, przysłowia ludowe związane np. z pogodą. A dla nas uczniów Pana Jezusa, kalendarz ukazuje kolejny rok dany nam od Boga, przypomina także przez niedziele i święta ważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i przygotowuje nas na powtórne przyjście Chrystusa Pana na ziemię.

Na rok 2012 przygotowany został kalendarz parafialny .
Składa się on z 12 stronicowego kalandarium ze zdjęciami.
Oprócz tego najważniejsze informacje o duszpasterskich wydarzeniach i krótka historia parafii.

Kalendarze są już do nabycia.


ks. KR, 28 X 2011 r.

Turniej ministrantów dekanatu Zagwiździe


W dniu 15 października na boisku "Orlik" w Pokoju, odbył się Dekanalny Turniej Ministrantów dekanatu Zagwiździe. Do turnieju zgłosiło się w sumie 10 drużyn: 5 na poziomie Szkoły Podstawowej i 5 na poziomie Gimnazjum.

Rozgrywki rozpoczęły się od losowania, którego dokonali ksieża proboszczowie i opiekunowie poszczczególnych drużyn. Zespoły podzielono na 4 grypy: dwie po 3 drużyny i dwie po 2 drużyny. Po losowaniu miało miejsce uroczyste otwarcie turnieju, którego dokonał ks. dziekan. Następnie rozpoczęły się mecze. Na boisku mniejszym grali ministranci z "podstawówki" i na większym "gimnazjaliści".

Wyniki fazy grupowej:

Szkoła Podstawowa:
Osowiec-Węgry – Ligota Turawska 1:0
Pokój – Stare Budkowice 0:1
Zawiść Osowiec-Węgry 0:4
Zawiść – Ligota Turawska 1:2

Gimnazjum:
Stare Budkowice – Zagwiździe 2:3
Osowiec-Węgry – Zawiść 2:0
Murów – Stare Budkowice 0:6
Zagwiździe – Murów 5:2

W meczach o 3 miejsca grali:

Szkoła Podstawowa: Ligota Turawska – Pokój 1:0
Gimnazjum: Stare Budkowice – Zawiść 2:0

Mecze finałowe:

Szkoła Podstawowa: Osowiec Węgry – Stare Budkowice 4:0
Gimnazjum: Zagwiździe – Osowiec-Węgry 3:1

Zwycięzcami turnieju zostały.
Szkoła Podstawowa: Osowiec-Węgry
Gimnazjum: Zagwiździe


Turniej zakończył się wręczeniem dyplomów wszystkim drużynom i pucharów za miejsca na podium. Gratulujemy zwycięzcom.
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za udział. Dyrektorowi GOK w Pokoju za pomoc w organizacji turnieju.

Zdjęcia z turnieju w galerii.


ks. KR, 15 X 2011 r.

XI Dzień Papieski


Celem tegorocznego Dnia Papieskiego jest pobudzenie w nas ducha modlitwy. Będzie to wypełnianiem duchowego testamentu Papieża Polaka. Obchodząc Dzień Papieski możemy modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Dołączył on bowiem do grona świętych i błogosławionych Kościoła, do rzeszy
męczenników, mistyków i doktorów, jako Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń ludzi wierzących.

XI Dzień Papieski rozpoczyna w tym roku tydzień wdzięczności Polaków za pontyfikat Jana Pawła II. Jest to naturalny odruch naszych serc, które czują obowiązek podziękowania Bogu za ten niezwykły dar.

Na obchody Dnia papieskiego składają się: dziękczynienie za beatyfikację ojca św. Jana Pawła II, przypomnienie nauki papieskiej, zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą kształcenie uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

W naszej parafii Różaniec dziękczynny za beatyfikację w niedzielę o godz. 15:00.
Przez całą niedzielę do nabycia będą "kremówki papieskie".
Zbiórka do puszek po każdej Mszy św.


ks. KR, 06 X 2011 r.

Z różańcem w ręku


Różaniec to z pozoru zwykła modlitwa. Dla tych, którzy nigdy nie doświadczyli jej piękna, to modlitwa długa i nużąca. Ale dla tych którzy ją praktykują, to sposób na życie!

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze życie - Maryi. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Szalone jest tempo naszego życia, tym bardziej więc potrzebujemy różańcowej modlitwy. Wymaga ona od nas pewnej odwagi, gdyż odsłania nam często smutną prawdę o nas samych: nasze duchowe otępienie, niezdolność do koncentracji, brak wyobraźni. Tak więc jeśli nie należysz do ludzi tchórzliwych i pozbawionych silnej woli, rozpocznij tę wspaniałą duchową przygodę, tę modlitewną wędrówkę przez dzieje zbawienia.

O mocy różańca można pisać wiele - jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec.

Udziela się odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, tym którzy odmawiają różaniec w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie lub społeczności zakonnej.
Warunki: a) trzeba odmówić 5 dziesiątek bez przerwy, b) do modlitwy ustnej dodać rozmyślanie tajemnic ró­żańcowych, c) przy publicznym odmawianiu trzeba zapowiadać tajemnice według przyjętego zwyczaju, natomiast w prywatnym odmawianiu wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.
Odpustu można dostąpić każdego dnia w ciągu roku.


ks. KR, 30 IX 2011 r.

Pielgrzymka do Lichenia


Historia Lichenia związana jest z dwiema postaciami: Tomaszem Kłossowskim i pasterzem Mikołajem, w których życiu wielką rolę odegrała Matka Boża. Pierwszy z nich był żołnierzem, który został ranny w bitwie pod Lipskiem. Według legendy otrzymał od Matki Bożej zapewnienie, że wyzdrowieje i został poproszony o to, aby odszukał Jej wizerunek i zaniósł w rodzinne strony. Po 23 latach poszukiwań w 1844 r. odnalazł obraz Maryi, zaniósł go do lasu grąblińskiego i zawiesił na sośnie.
Pasterz Mikołaj znał to miejsce. W latach 1850-52 kilkakrotnie ukazała mu się Matka Boża, nawołując ludzi do modlitwy i zmiany życia, prosiła by jej wizerunek przenieść do kościoła.
W roku 1852 w Europie, zaczęła szerzyć się cholera. Okoliczni miszkańcy przypomnieli sobie o przestrogach Mikołaja. Las grąbliński stał się miejscem licznych pielgrzymek. Został wzniesiony nowy kościół gdzie umieszczono wizerunek. W 1965 roku słynący łaskami obraz Matki Bożej uznano za cudowny. W 1967 roku dokonano koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Ramowy plan pielgrzymki:

06:00 – spotkanie w kościele i wyjazd do Lichenia;
10:00 – przyjazd;
10:15 – spotkanie z przewodnikiem;
12:00 – Msza św. w bazylice;
13:30 – obiad w Domu Pielgrzyma Arka, czas wolny;
15:15 – przejazd do Lasku Grąblińskiego;
15:30 – Droga Krzyżowa;
16:30 – wyjazd w drogę powrotną;
20:00 – przyjazd do Pokoju;

Pielgrzymka odbędzie się 01 października (sobota).
Koszt pielgrzymki 60 zł, w tym obiad w Licheniu.
Serdecznie zapraszam do pielgrzymowania na rozpoczęcie miesiąca Różańca św.


Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii po Mszach św.


ks. KR, 10 IX 2011 r.

Odpust Podwyższenia Krzyża św.


Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, 
za żadne skarby świata. 
Nie wyrwę krzyża z mojej duszy, 
nie wyrwę go z sumienia. 
Nie zdejmę krzyża z mego serca. 
choćby mi umrzeć trzeba. 
Choćby mi groził kat, morderca 
Bo krzyż to klucz do nieba.Odpust jest świętem całej parafialnej wspólnoty. W dzień odpustu, nie jest ważne to co zewnętrze: festyn, kramy z zabawkami itp. Centrum parafialnej uroczystości odpustowej jest suma połączona z procesją wokół kościoła. Ten dzień jest także okazją uzyskania tzw. odpustu za siebie albo za zmarłych (stąd nazwa odpust parafialny).

Kościół w swoim nauczaniu, odpusty dzieli na:

- odpust zupełny - czyli darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty; uzyskanie takiego odpustu dla siebie prowadzi do uniknięcia kar czyśćcowych, a dla zmarłego daje ratunek z czyśćca.
- odpust cząstkowy - to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

Aby uzyskać odpust muszą być spełnione następujące warunki:
- spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej,
- przyjęcie Komunii świętej,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego, (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario", "Wierzę w Boga",
- wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, inaczej mówiąc trzeba mieć “odrazę” do grzechu; (jeśli brak tego warunku odpust będzie cząstkowy)
- wykonanie czynności pobożnej obdarzonej odpustem (w przypadku odpustu parafialnego jest to nawiedzenie kościoła).

Suma odpustowa 11 września o godz. 11:00.
Słowo Boże wygłosi ks. Zbigniew Paszkowski, kapelan hispicjum w Siołkowicach Starych.


ks. KR, 28 VIII 2011 r.

Odpust Matki Bożej Częstochowskiej


Już przeszło sześćset lat Matka Boża Częstochowska, otaczana jest nieprzerwanym, żarliwym kultem całego polskiego narodu.
Dzieje Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej od momentu pojawienia się na Jasnej Górze, aż do czasów współczesnych nierozerwalnie splatają się z losami Polski. Otoczony powszechnym kultem, tak przez władców, jak i wszystkie stany, od stuleci stanowi jeden z podstawowych elementów świadomości narodowej.
Codziennie o godz. 21.00 na Jasnej Górze rozlega się bicie dzwonów. W Kaplicy Matki Bożej gromadzą wierni aby modlić się do Jasnogórskiej Pani. Wypowiadane są słowa: "Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Odprawianie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Matki Bożej rozpoczęto 8 grudnia 1953 r. w intencji uwolnienia z więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Modlitwa Apelu ma następujący przebieg:

1. Odsłonięcie Cudownego Obrazu przy pieśni "Bogurodzica"
2. Trzykrotnie powtórzenie słów Apelu: "Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam"
3. Krótkie rozważanie maryjne
4. Dziesiątek Różańca i modlitwa "Pod Twoją obronę"
5. "Zdrowaś Mario" w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwo
6. Zasłonięcie Cudownego Wizerunku przy pieśni maryjnej.

W niedzielę 28 sierpnia w Krogulnej odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.
Suma odpustowa o godz. 11:00.
Wieczorem o godz. 21:00 Apel Jasnogórski.
Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 23 VIII 2011 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35