Nabożeństwo Fatimskie


Na pamiątkę objawień Matki Bożej w Fatimie odprawiane są każdego 13 dnia miesiąca „nabożeństwa fatimskie”.

Odbywają się one od maja do października, podobnie jak spotkania, które Maryja wyznaczyła trójce portugalskich dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie w naszej parafii,
które rozpoczniemy w niedzielę o godz. 15:00.

Odmówimy różaniec i pójdziemy w procesji wraz z zapalonymi świecami dookoła kościoła.

Każdej środy serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00.


ks. KR, 12 VI 2021 r.

Boże Ciało 2021r.
W czwartek trzeciego czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Po Mszy św. o godz. 9:15 procesja do czterech ołtarzy: I – krzyż (ul. Wolności), II – OSP (ul. Wojska Polskiego), III – szpital (ul. Namysłowska) i IV – grota. Po procesji dodatkowa Msza św. około godz. 11:15.

Na Eucharystię o 9:15 i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne. Róże Różańcowe proszę o uczestnictwo ze świecami. Proszę o przyozdobienie domów na trasie procesji. Dzieci zachęcam do sypania kwiatów. Strażaków proszę o zabezpieczanie trasy przemarszu procesji.

Wieczorem w Boże Ciało zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 19:30


ks. KR, 02 VI 2021 r.

Matka Nieustającej Pomocy


Nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MB Nieustającej Pomocy

Nowenny są bardzo popularną formą kultu Najświętszej Maryi Panny. Najbardziej znaną, praktykowaną na całym świecie jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest ona publicznym nabożeństwem polegającym na wspólnej modlitwie przed ikoną MBNP w obranym dniu tygodnia, którego celem jest uwielbienie i dziękczynienie składane Bogu, za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi. Nieustanna Nowenna – sprawowana w kościołach i kaplicach, domach i szpitalach, transmitowana przez media – umacnia dziś wiarę i modlitwę milionów wierzących.

Nabożeństwa w naszej parafii w maju
w każdą środę - o godz. 18:00.
Prośby i podziękowania można składać do skrzynki umieszczonej w kaplicy relikwii św. Jana Pawła II.


ks. KR, 05 V 2021 r.

Niedziela Bożego Miłosierdzia
Pragnienie ustanowenia Święta Miłosierdzia wyraził Pan Jezus po raz pierwszy w czasie objawienia danego św. Faustynie w Płocku w 1931 r. „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu - dostąpi go”.

W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia. „W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia.

Zapraszam w niedzielę na nabożeństwo
ku czci Miłosierdzia Bożego o godz. 14:30.


ks. KR, 08 IV 2021 r.

Wielkanoc 2021
Ważne informacje na Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Przypominamy, że do odwołania w mocy pozostaje dyspensa biskupa opolskiego od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osób z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji, odczuwających wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tych wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła), a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie.

W naszym kościele, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, (z wyjątkiem wspólnego zamieszkania), może przebywać wg obecnych przepisów 40. osób, a w Krogulnej 10. osób. Wierni są zobowiązani do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.

Bardzo ważna informacja!!!

Przed wejściem do kościoła parafialnego na stoliku będą wyłożone karteczki czerwone z numerami od 1-40. Osoby wchodzące do kościoła proszę o wrzucenie karteczki do szklanego naczynia. Brak karteczek na stoliku oznacza brak możliwości wejścia do kościoła.
Można wtedy uczestniczyć na zewnątrz kościoła (są przygotowane ławki i nagłośnienie przed kościołem oraz przy zakrystii i grocie Matki Bożej).
(Uwaga) !!! Na zewnątrz kościoła nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zasada dystansowania się. Prognozy pogody na najbliższe dni są optymistyczne więc skorzystajmy z tej możliwości uczestnictwa w liturgii w czasie pandemii.
6. osób (karteczki żółte) może uczestniczyć w liturgii na chórze.

W Krogulnej Msze św. w Niedzielę Palmową (godz. 9:15), w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocy (godz. 9:00) odprawimy przed kościołem.

Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek, wtorek, środę o godz. 17:00 oraz w Wielki Piątek od godz. 20:00 do godz. 23:00. Zachęcam do skorzystania.

Na mocy dekretu o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w diecezji opolskiej, w trosce o właściwe przeżycie uroczystości wielkanocnych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego obrzędy Triduum Paschalnego będą w naszej parafii odbywały się podwójnie, tak aby jak największa liczba wiernych mogła w nich uczestniczyć.

Msze św. Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godz. 18:00 i 19:00. Po drugiej Mszy św. procesja do ciemnicy i adoracja do godz. 21:00.

Liturgia Męki Pańskiej w piątek o 18:00 i 19:00. Po obrzędach o godz. 19:00 Najświętszy Sakrament przeniesiemy do Bożego Grobu.
Adoracja do godz. 23:00 (w tym czasie okazja do spowiedzi św.)

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę zorganizujemy na zewnątrz - przed kościołem w Krogulnej i Pokoju oraz przed kaplicami w Siedlicach i Krzywej Górze. Poświęcenie pokarmów w Pokoju o godz. 11:00, 12:00, 13:00, w Krzywej Górze o godz. 11:30, w Siedlicach o godz. 12:30 i w Krogulnej 12:45.

Wigilia Paschalna w sobotę o godz. 18:00 i 20:00.

W święta zwiększamy liczbę Mszy św. tak by jak największa liczba wiernych mogła uczestniczyć w Eucharystii.
Msze św. w Niedzielę i w Poniedziałek Wielkanocny będą sprawowane w Pokoju: o godz. 7:30, 10:15, 11:15 i 15:00 oraz w Krogulnej o godz. 9:00 (przed kościołem).

Przypominam również o transmisji na żywo z kościoła. Wejście przez stronę: zobacz transmisję LIVE (po lewej stronie).

Pozostałe informacje i ogłoszenia parafialne do samodzielnego wydruku w zakładce: Aktualności - Intencje.


ks. KR, 26 III 2021 r.

Rekolekcje wielkopostne


Rekolekcje w całości poświęcone zostaną tematyce rodzinnej w bardzo różnych aspektach. Głównym przesłaniem jest ukazanie największej wartości jaką jest budowanie życia osobistego i rodzinnego na najtrwalszym i najpewniejszym fundamencie codziennej więzi z Panem Bogiem.

Rekolekcje wygłosi ks. dr Jerzy Dzierżanowski,
diecezjalny duszpasterz rodzin.

Plan rekolekcji:

Rozpoczęcie nauką ogólną w sobotę (20 03) o godz. 18:00.

W niedzielę (21 03) nauka na każdej Mszy św.:
godz. 7:30, 9:15 - Krogulna, 11:00 oraz 15:15.

W poniedziałek, wtorek i środę (22 03 - 24 03) Msze św.
z nauką ogólną o godz. 8:00 i 18:00.

Kolekta na zakończenie rekolekcji przeznaczona
będzie na rozbudowę Domu Matki i Dziecka w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


ks. KR, 19 III 2021 r.

Papieska intencja na miesiąc marzec

ks. KR, 05 III 2021 r.

I Niedziela Wielkiego Postu

W każdą Niedzielę Wielkiego Postu Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 14:30.
Tematem rozważań pasyjnych będzie Eucharystia.

We wtorek zapraszam bardzo serdecznie dzieci i młodzież na nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz Mszę św. szkolną na godz. 17:30.

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych o godz. o 17:15.


ks. KR, 21 II 2021 r.

Popielec


Środą Popielcową (17 lutego) rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Jest to czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W środę przyjmiemy na swoje głowy popiół, który jest znakiem podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Pan Bóg mówi do nas przez proroka Joela: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli" (Jl 2, 12-13). Słowa te przypominają nie tylko o potrzebie nawrócenia, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia. Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła i jest początkiem nawrócenia.

W środę Msze św. o godz. 8:00 i 18:00 w Pokoju oraz o godz. 16:30 w Krogulnej. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Rozpoczynamy również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach.

Zachęcam bardzo serdecznie do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o 17:15 oraz Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 14:30. Tematem rozważań pasyjnych będzie Eucharystia zgodnie z programem duszpasterskim na bieżący rok liturgiczny: Zjednoczeni na Świętej Wieczerzy.


ks. KR, 16 II 2021 r.

Adoracja„Łacińskie słowo oznaczające adorację, to adoratio – pocałunek, uścisk, a więc miłość. Poddanie staje się jednością, ponieważ Ten, któremu się podporządkowujemy jest Miłością.” Taką prostą, a zarazem niezwykle subtelną, definicję adoracji ukazał papież Benedykt XVI. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii napisał: "Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Adoracja jest aktem miłości."
Dzięki adoracji każdy może odpłacać „miłością za miłość”.

Zapraszam do Adoracji Najświętszego Sakramentu w dzisiejszą niedzielę od godz. 12:00 do godz. 18:00.

Plan Adoracji:

12:00 do 13:00 - ulice: Opolska, Winna Góra, Kościelna, Podleśna, Brzeska, Skośna;
13:00 do 14:00 - ulice: Namysłowska, Nowy Świat, Krasickiego, Krzywa, Kolejowa;
14:00 do 15:00 - ulice: Sienkiewicza, Mariacka, Żeromskiego, Rataja, 1 Maja, Reja;
15:00 - Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16:00 do 17:00 - mieszkańcy Zieleńca, Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
17:00 do 18:00 - ulice: Średnia, Krótka, Wojska Polskiego, Wolności;
18:00 - Nabożeństwo i zakończenie adoracji.


ks. KR, 06 II 2021 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31