Rekolekcje wielkopostne


Rekolekcje wielkopstne w tym roku w duchu Miłosierdzia Bożego pod hasłem: "Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88)
Ćwiczenia rekolekcyjne poprowadzi ks. dr Waldemar Seremak pallotyn z Doliny Miłosierdzia z Częstochowy, teolog duchowości.

Rekolekcje przed Niedzielą Palmową w dniach
20, 21, 22, 23, 24 marca 2013 r.


Z Dzienniczka św. siostry Faustuny:

Kiedy poszłam na adorację, zapytałam się Pana: Jaka jest wola Twoja, Jezu, w tej sprawie, w której mi się spowiednik każe spytać? - Jezus mi odpowiedział: Jest wolą Moją, aby tu był, i niech się sam nie zwalnia. - I zapytałam się Jezusa, czy może być ten napis: „Chrystus, Król Miłosierdzia". - Jezus mi odpowiedział: Jestem Królem Miłosierdzia".


ks. KR, 05 III 2013 r.

Wielkopostna pielgrzymka - 16 marca


KALWARIA - Mikołaj Zebrzydowski odznaczał się pobożnością do Matki Bożej i dlatego bardzo wcześnie powstają w Kalwarii kaplice poświęcone Mat­ce Bożej. W roku 1641 znalazł się w Kalwarii obraz Matki Bożej, zwany początkowo płaczącym, a później cudownym. Obraz ten wcze­śniej znajdował się w kilku okolicznych plebaniach i dworach. Już w 1613 r. znane było nabożeństwo dróżkowe, zwane drogą współcierpienia Matki Bożej. Rozbudowa kalwarii trwała również po śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego. Obecnie obejmuje ona, rozciągnięte na długo­ści 6 km, 42 kościoły i kaplice, w tym 26 z XVII w., poświęcone kultowi męki Pańskiej oraz Matki Bożej.

MOGIŁA - umieszczony w kościele w Krakowie - Mogile wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, już w Xlll wieku zasłynął łaskami. Przed tym wizerunkiem modlili się m.in. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, św. Jadwiga Królowa. Figura Pana Jezusa Mogilskiego ma 192 cm i jest polichromowana. Ma naturalne włosy, o których ludowe opowiadanie mówi, że kiedyś odrastały. Na biodrach Chrystusa znajduje się przepaska z tkaniny ze złotym haftem. Kaplicę Krzyża świętego zamyka kuta, żelazna, krata ze złoceniami - wotum rycerzy Stefana Żółkiewskiego za ocalenie w bitwie pod Cecorą w 1620 roku.

Zapisane osoby proszę o potwierdzenie chęci wyjazdu przez wpłatę należności.
Wyjazd pielgrzymów - 16 marca (sobota) godz. 6:00.


ks. KR, 05 III 2013 r.

Zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI


Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi z urzędu papieskiego. "Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową" - powiedział papież po łacinie 11 lutego 2013 r. do uczestników konsystorza w sprawie kanonizacji grupy błogosławionych. 265. następca św. Piotra, który 16 kwietnia br. skończy 86 lat, ostatecznie złoży swój urząd 28 lutego o godz. 20.

Najważniejsze wydarzenie ośmioletniego pontyfikatu (za ekai):

1. Encykliki "Deus caritas est" i "Caritas in veritate”
2. Papież z Niemiec w Auschwitz
3. Podróż do Turcji
4. Zdjęcie ekskomuniki z lefebrystów
5. List do katolików Irlandii
6. Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu
7. Spotkanie w Asyżu
8. Beatyfikacja Jana Pawła II
9. Trylogia "Jezus z Nazaretu"
10. Ogłoszenie rezygnacji.

W ostatnich dniach pontyfikatu polecajmy Papieża dobroci i łaskawości Boga w modlitwie.


ks. KR, 23 II 2013 r.

Wielki Post 2013


Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII wieku.

W Środę Popielcową Msze św. rano o godz. 7:30 i po południu o godz. 16:00 w Krogulnej i o godz. 17:30 w Pokoju. W czasie każdej Mszy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem.


ks. KR, 10 II 2013 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego


Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32).

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.

Msze św w sobotę: Pokój 7:00 i 17:30. Krogulna 8:00. Kolekta na potrzeby klasztorów klauzurowych. Po wieczorne Mszy św. i przez całą niedzielę błogoławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

W niedzielę na sumie o godz. 11:00 poświęcenie i wręczenie świec dzieciom klasy III przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św.


ks. KR, 31 I 2013 r.

Śp. ks. Józef Bałabuch


Dnia 24 stycznia br. zmarł ks. radca Józef Bałabuch, lat 77, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

Eksportacja odbędzie się w niedzielę 27 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach;
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

Ks. Józef Bałabuch urodził się 22 września 1935 r. w Wierzbowcu, powiat Trembowla w województwie tarnopolskim na dawnych Kresach Wschodnich. Po zakończeniu wojny wraz z całą rodziną przeniósł się na Śląsk i zamieszkał w Dobiercicach w powiecie kluczborskim. Po ukończeniu w 1953 r. Niższego Seminarium w Gliwicach rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 listopada 1958 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został najpierw wikariuszem w parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim (1958-1961), a następnie kontynuował posługę wikariuszowską w parafiach: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu (1961-1962), pw. Trójcy Świętej w Bytomiu (1962-1964), Krzywiźnie (1964-1967), Racławicach Śląskich oraz Bojkowie (1967-1969). W 1969 r. został najpierw wikariuszem ekonomem, a następnie w 1970 r. proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. Posługę tę pełnił nieprzerwanie aż do 2005 r., kiedy ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. W latach 1983-1988 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zagwiździe. Został odznaczony przez biskupa opolskiego w 1982 r. tytułem dziekana honorowego, zaś w 1992 r. radcy duchownego. Odszedł do Domu Ojca po ciężkiej chorobie 24 stycznia 2013 r.


ks. KR , 24 I 2013 r.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan


Słowa, zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?", będą hasłem najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zaproponowali je chrześcijanie z Indii, inspirując się walką członków najniższych kast w tym kraju, o swoje prawa.

"Zechciejmy więc otworzyć szeroko nasze serca na objawioną nam przez Chrystusa tajemnicę Jego miłości, aby upowszechniała się przez nas „wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6). Niech ten szczególny czas dorocznej, wzmożonej modlitwy chrześcijan o jedność i wspólnej modlitwy chrześcijan z wyznawcami wielkich religii monoteistycznych będzie okazją do umocnienia w naszych sercach żywej wiary i jej dojrzałego owocowania we wszelkich wymiarach życia".

z listu biskupa opolskiego na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013.


Nabożeństwo ekumeniczne w naszej miejscowości w niedzielę 20 stycznia o godz. 15:00 w kościele ewangelickim Zofii. Przewodniczy: ks. Eneasz Kowalski z parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju.ks. KR, 15 I 2013 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego


Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi.W niedzielę 06 stycznia o godzinie 15:00 w naszym kościele odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Loss of Gray, działającym przy Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy.


ks. KR, 02 I 2013 r.

Boże Narodzenie 2012


Pomódlmy się w Noc Betlejemską
Noc szczęśliwego rozwiązania,
By wszystko nam się rozplątało;
Węzły, konflikty, powikłania.


Aby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.


I aby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwne świeczki.


Aby wątpiący się rozpłakał,
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Jak ciepły pled, wzięła na ręce.Wszystkim parafianom życzymy błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia


ks. KR, 23 XII 2012 r.

Odwiedziny kolędowe 2012/2013


1. 27 12 2012, czwartek g. 14:00 - Zieleniec od p. Jakubik do p. M. Janik
2. 28 12 2012, piątek g. 14:00 - Zieleniec od p. Woźniak do p. Socha
3. 29 12 2012, sobota g. 11:00 - Zieleniec od p. Dawid do p. Dudik
4. 30 12 2012, niedziela g. 14:00 - Zieleniec od p.Grzegorek do p. Leśniańskich
5. 31 12 2012, poniedziałek g. 12:00 - Krzywa Góra od p. Goldner
6. 02 01 2013, środa g. 15:00 - Krogulna od p. Szewczyk
7. 03 01 2013, czwartek g. 15:00 - Krogulna od p. Zelek
8. 04 01 2013, piątek g. 14:30 - Siedlice od p. Chmielewskiej
9. 05 01 2013, sobota g. 11:00 - ul. Opolska (od ronda) i ul. Winna Góra (od Opolskiej),
10. 08 01 2013, wtorek g. 15:00 - ul. Brzeska (od ronda), ul. Podleśna (od Brzeskiej), ul. Kościelna (od Podleśnej),
11. 09 01 2013, środa g. 15:00 - ul. Skośna (od Brzeskiej), ul. Namysłowska (od ronda),
12. 10 01 2013, czwartek g. 15:00 - ul. Nowy Świat (od Namysłowskiej), ul. Krasickiego (od Nowy Świat), ul. Kolejowa (od Krasickiego),
13. 11 01 2013, piątek g. 15:00 - ul. 1 Maja (od p. Wyrwał),
14. 12 01 2013, sobota g. 11:00 - ul. 1 Maja (od ronda), ul. Krzywa iul. Reja (od 1 Maja),
15. 13 01 2013, niedziela - g. 14:00 ul. Średnia (od Mariackiej), ul. Krótka,
16. 15 01 2013, wtorek - g. 15:00 ul. Żeromskiego (od ul. Wojska Polskiego),
17. 16 01 2013, środa - g. 15:00 ul. Wojska Polskiego (od ronda),
18. 17 01 2013, czwartek - g. 15:00 ul. Sienkiewicza (od Namysłowskiej), ul. Mariacka (od 1 Maja),
19. 18 01 2013, piątek - g. 15:00 ul. Rataja (od Wolności), ul. Wolności (od nr 38 - blok),
20. 19 01 2013, sobota - g. 11:00 ul. Wolności (od ronda), oraz kolęda dodatkowa dla rodzin które nie mogły przyjąć odwiedzin w wyznaczonym terminie.


ks. KR , 18 XII 2012 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35