Uroczystość Bierzmowania


W czwartek 05 maja o godz. 18:00 w naszym kościele odbyła się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży parafii: Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Pokój i Zawiść.
Sakramentu udzielił ks. bp Paweł Stobrawa.
Bierzmowanie z naszej parafii przyjęło 29 osób:


Aberbuch Katarzyna, Bartnik Radosław, Boba Wojciech, Brzęk Magdalena, Cwalina Zuzanna, Groblica Adrianna, Kobus Magdalena, Kot Damian, Kowalska Martyna, Kubec Justyna, Kula Anna, Lachowski Michał, Lewicka Magdalena, Łapszyński Radosław, Mataszewski Stanisław, Mazurek Angelika, Nowak Mateusz, Oreł Katarzyna, Pawłowska Natalia, Ryniak Paweł, Silicka Natalia, Sowa Mariusz, Stefanko Roberta, Szeląg Wojciech, Szramowska Anna, Szewczyk Michał, Tomaszewska Małgorzata, Tracz Kamil, Wypych Monika.

Serdecznie dziękuję młodzieży i rodzicom za zaangażowanie w przygotowania
i czynny udział w uroczystości. Bóg zapłać.

Zdjęcia z uroczystości w galerii.


ks. KR, 07 V 2011 r.

Beatyfikacja Jana Pawła II


Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie żą­daniem: santo subito (święty natychmiast) umieszczonym na trans­parentach i artykułowanym przez uczestników uroczystości po­grzebowych papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watyka­nie, 8 kwietnia 2005 roku.
W ten sposób wierni domagali się od przyszłego papieża, jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocz­nie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę zmie­rzającą do kanonizacji Jana Pawła II.

Przebieg procesu beatyfikacyjnego

- 28 czerwca 2005 rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
- 23 marca 2007 potwierdzenie za­istnienia cudu uzdrowienia - za wstawiennictwem papieża Polaka - fran­cuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre.
- 2 kwietnia 2007 oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu.
- 9 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.
- 12 stycznia 2011 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyj­nych zaaprobowała cud uzdrowienia francuskiej zakonni­cy za wstawiennictwem Jana Pawła II.
- 14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI podpisał dekret o cu­dzie i wyznaczył datę 1 maja 2011 r. na dzień beatyfikacji papieża Jana Pawła II, której dokona osobiście na placu św. Piotra w Watykanie.


ks. KR, 28 IV 2011 r.

Beatyfikacja Jana Pawła II w naszej diecezji.


Porządek centralnych obchodów beatyfikacji Jana Pawła II w diecezji opolskiej.

Sobota, 30 kwietnia 2011 r, godz. 17.00,
Czuwanie modlitewne z procesją ze świecami na Górze św. Anny: "Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II" (dla diecezji gliwickiej i opolskiej)

Niedziela: 1 maja 2011 r., godz. 16.00
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji w Katedrze Opolskiej. Marsz wdzięczności z Katedry na Rynek w Opolu, Wieczorny koncert zespołu Deus Meus na Rynku.

Wtorek: 3 maja 2011 r, godz. 11.30
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji w Bazylice śś. Jakuba i Agnieszki w Nysie z udziałem Sióstr Zakonnych w ramach Roku Życia Konsekrowanego

Czwartek: 5 maja 2011 r.
Wieczorne Msze św. i nabożeństwa dziękczynne  w parafiach Diecezji Opolskiej

Na sobotnie spotkanie na Górze św. Anny
organizujemy wyjazd wraz z parafią Dąbrówka Dolna.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zapisy przyjmowane są w zakrystii i kancelarii.
Wyjazd Dąbrówki Dolnej o godz. 14:00, z Pokoju o godz. 14:30.

Nabożeństwo liturgiczne pod przewodnictwem abp Alfonsa Nossola, rozpocznie się o godz. 17:00.
Drugą część spotkania stanowić będzie procesja ze świecami.
Można zabrać ze sobą przenośne krzesła do siedzenia.


ks. KR, 27 IV 2011 r.

Uroczystość bierzmowania


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
(z Katechizmu Kościoła Katolickiego)

W dniu 05 maja o godz. 18:00 w naszym kościele,
odbędzie się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii:
Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Zawiść i Pokój.
Uroczystości będzie przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa.
Pierwsza próba dla młodzieży odbędzie się
w sobotę (30 kwietnia) o godz. 9:30.
Sakrament pokuty i druga próba
w środę (04 maja) o godz. 18:30.


Skutki bierzmowania:

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.


ks. KR, 26 IV 2011 r.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


W życiu każdego z nas jest wiele wydarzeń i chwil, których sensu po prostu nie rozumiemy. Pytamy: „Po co to wszystko?” „Czemu ma to służyć?”.
Ale w świetle poranka wielkanocnego zauważamy jak apostołowie, że rzeczywistość jest o wiele głębsza, aniżeli z początku myśleliśmy, że w Chrystusie każda sekunda życia – radosna i smutna –
nabiera nowego sensu.
Składając życzenia na ten
święty czas świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana,
życzę wszystkim parafianom tej Chrystusowej radości i Bożego optymizmu na każdy dzień, aby dzięki Niemu każdy dobry zamiar mógł się realizować i aby Zmartwychwstały obdarzał zawsze tą nadzieją , „która zawieść nie może...”
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

ks. KR.


ks. KR, 24 IV 2011 r.

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.


Wielki Tydzień i Triduum Paschalne to najważniejsze dni w roku. To czas towarzyszenia umierającemu Jezusowi, aby wraz z nim dojść do Zmartwychwstania. Same święta Wielkanocne, bez głebokiego przeżycia poprzedzających je dni męki, nie mają swojej wymowy,
tracą swój głęboki sens.


I. Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Dzisiaj Kościół sprawuje jedynie Mszę Krzyżma i Wieczerzy Pańskiej. Zapraszam do udziału we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Pokoju o godz. 18:30. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00.

II. Wielki Piątek. Zgodnie ze starożytną tradycją w ten dzień Kościół nie sprawuje Eucharystii. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i jeden posiłek w ciągu dnia do syta). Rano o godz. 7:30 Ciemna Jutrznia i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Liturgia Wielkiego Piątku w Pokoju o godz. 18:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 wg planu. Ofiara składana przy nawiedzeniuu Bożego Grobu przeznaczona jest na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.

III. Wielka Sobota. Rano o godz. 7:30 Ciemna Jutrznia. Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigiili Paschalnej wg planu. Na godzinę 19:30 do Pokoju zapraszam na Wigilię Paschalną. Składa się ona z: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. Procesja Rezurekcyjna w Wielką Niedzielę rano o godz. 6:00.

Plan Adoracji w Ciemnicy (piątek) i przy Bożym Grobie (sobota)

07:30 – 08:30 – Ciemna Jutrznia.
08:30 – 09:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
09:30 – 10:30 – mieszkańcy Zieleńca;
10:30 – 11:30 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
11:30 – 12:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
12:30 – 13:30 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
13:30 – 14:30 – ul. Wolności;
14:30 – 15:30 – Róże Różańcowe;
15:30 – 16:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul. Kolejowa;
16:30 – 17:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
17:30 – 18:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież;
18:30 – Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej, 19:30 – Sobota – Wigilia Paschalna.

Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę

Pokój godz. 10:00 i 12:00;
Krzywa Góra godz. 10:30;
Krogulna godz. 11:00;
Siedlice godz. 11:30;


ks. KR, 16 IV 2011 r.

Rekolekcje wielkopostne


W czwartek rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Warto uświadomić sobie, czym one są. Samo słowo pochodzi od słowa kolekcja - czyli jakaś całość. Kiedy ona dzieli się na części, następuje de-kolekcja; by znowu te części mogły powrócić do pierwotnej całości trzeba re-kolekcji (od recolectio - ponownie zbieram, kolekcjonuję, zestawiam w całość).

Człowiek jest pewną całością, każda rodzina jest całością i parafialna wspólnota także. Wiele jest czynników powodujących ich rozbicie: egoizm, zazdrość, pycha, brak miłości. Przychodzi moment, by zatrzymać się, wygospodarować czas i poukładać puzzle mojego życia, pozbierać je na nowo, trochę naprawić to, co się popsuło, powrócić to pierwotnej miłości. Może pozwoli mi to zrozumieć słowa Jezusa Chrystusa: "Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?"

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś, że rekolekcje są po to, żeby uczyć się innego spojrzenia na swoje życie, uczyć się mądrego widzenia świata. (...) Rekolekcje mają umyć nasze serca, żeby było bardziej wnikliwe, bardziej chłonne. Mają odnowić naszego ducha, bo ten duch czasami drzemie i ziewa jak babcia na wiosnę.

Niech nasze tegoroczne rekolekcje pomogą nam spojrzeć na nasze życie z trochę innej perspektywy.

Plan rekolekcji.

CZWARTEK - 14 kwietnia
godz. 17:30 – Msza św. w Krogulnej – rozpoczęcie rekolekcji – nauka ogólna;
godz. 18:30 – Msza św. w Pokoju – rozpoczęcie rekolekcji – nauka ogólna;

PIĄTEK – 15 kwietnia
godz. 10:00 – Droga Krzyżowa i nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej;
godz. 17:00 – Droga Krzyżowa i Msza św. w Krogulnej z nauką dla małżeństw;
godz. 18:30 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką dla małżeństw;

SOBOTA – 16 kwietnia
godz. 10:00 – Msza św. w intencji osób chorych i seniorów naszej parafii (z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych);
godz. 17:00 – Droga Krzyżowa i nauka dla młodzieży gimnazjalnej i starszej;
godz. 18:00 – okazja do spowiedzi św.;
godz. 18:30 – Msza św. z kazaniem ogólnym;

NIEDZIELA PALMOWA – 17 kwietnia
godz. 7:30 – Msza św. w Pokoju z kazaniem ogólnym;
godz. 9:15 – Msza św. w Krogulnej z kazaniem ogólnym;
godz. 11:00 – Msza św. Pokoju z kazaniem ogólnym;

godz. 14:00 do 15:00 - spowiedź święta;
godz. 15:00 - nabożeństwo Gorzkich Żali;
godz. 16:00 do 17:00 - spowiedź święta;


ks.KR, 09 IV 2011 r.

Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II


W sobotę 30 kwietnia na Górze św. Anny
odbędzie się czuwanie modlitewne:
„Śląsk dziękuje Janowi Pawłowi II”


W programie: Msza św., procesja ze świecami, Apel Jasnogórski.
Rozpoczęcie o godz. 17:00, zakończenie ok. godz. 21.00.
Wierni proszeni są o przywiezienie ze sobą świec.


Wraz z parafiami Dąbrówka i Zawiść organizujemy wyjazd na to czuwanie.
Koszt wyjazdu 15 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

Serdecznie zapraszam.


ks.KR, 08 IV 2011 r.

Pielgrzymowaliśmy do Wambierzyc


Polska bogata jest w święte miejsca. Miejsca, w których Bóg w sposób szczególnie hojny obdziela łaskami. Można powiedzieć, że Polskę oplata sieć pątniczych szlaków krzyżujących się i powiązanych ze sobą węzełkami sanktuariów. Powinniśmy być Bogu za to wdzięczni. Wdzięczność tę można wyrazić, nawiedzając święte miejsca, a jeszcze bardziej - przyjmując w nich to wszystko, co w nich Bóg dla nas przygotował.

W tym duchu w dniu 2 kwietnia - w 6 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II udaliśmy się na parafialną pielgrzymkę do
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin.

Pielgrzymka miała następujący przebieg:

godz. 7:30 wyjazd – kościół parafialny;
godz. 10:30 przyjazd do Wambierzyc;
godz. 11:00 zapoznanie się z historią sanktuarium i Msza św. przed cudowną figurką Matki Bożej;
godz. 12:15 wspólna kawa i herbata u ojców franciszkanów oraz czas wolny;
godz. 14:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii;
godz. 15:00 zwiedzanie ruchomej szopki;
godz. 16:00 wyjazd z Wambierzyc;
godz. 19:00 powrót do Pokoju;

Dziękuję wszystkim serdecznie za czynny udział w pielgrzymce.

Zdjęcia z pielgrzymki w galerii.


ks.KR, 02 IV 2011 r.

Rocznica śmieci Jana Pawła II


"Dnia 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37 aniołowie w niebie chwycili kilofy i zaczęli poszerzać bramy Niebios... Tak wielki człowiek jeszcze nigdy tam nie wchodził... Żegnamy Cię z bólem, ale i z nadzieją, że się jeszcze tam zobaczymy” – takie słowa napisał ktoś w parafialnej księdze kondolencyjnej dedykowanej papieżowi Janowi Pawłowi II.


W najbliższą sobotę obchodzić będziemy 6. rocznicę śmierci naszego wielkiego rodaka. To dobra okazja do refleksji i postawienia sobie pytań: czy nie marnujmy tego daru jakim był 27 letni pontyfikat papieża i co zrobić, by Sługa Boży Jan Paweł II, a już za miesiąc błogosławiony, był obecny nie tylko w życiu Kościoła ale i naszym osobistym.

Zapewne każdy z nas przez te kilka lat starał się własnym życiem odpowiadać na tak postawione pytania. Poszukiwaliśmy bliskości papieża i jego ojcowskiej miłości: przez modlitwę o beatyfikację, zapalenie świeczki w ważne rocznice, przez czytanie jego przemówień, czy powieszenie w domu obrazu. A papież w Domu Ojca zapewne „cieczy się” z naszej pamięci i modlitwy. O to zresztą prosił nas na progu pontyfikatu słowami: "A wy, Drodzy Rodacy, czy teraz, czy kiedykolwiek, gdy przyjmować będziecie błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II, przypomnijcie sobie, że wyszedł on spośród was i że ma szczególne prawo do waszych serc i waszej modlitwy" (List do Polaków, 23 października 1978 r.)

Tak więc tej miłości i dobra, które powstało w naszych sercach po 2 kwietnia 2005 r., nie tyle nie możemy zatracić ale musimy je pomnożyć. Niech okazją ku temu będzie rocznica śmierci papieża i miesięczny czas bezpośredniego przygotowania na beatyfikację w dniu 1 maja.


ks. KR, 26 III 2011 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28