Boże Narodzenie 2013


Niech się weseli święty,
bo bliski jest zwycięstwa.
Niech się raduje grzesznik,
bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany.
W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam,
w sercu na nowo tę
Dobrą Nowinę.
Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi.
Niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2014 Rok


ks. KR, 25 XII 2013 r.

Odwiedziny kolędowe 2013/2014


Przeżyjmy tegoroczne odwiedziny kolędowe w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
Każda rodzina przy okazji kolędy otrzyma folder związany z rozpoczętym w naszej górnośląskiej metropolii Rokiem Rodziny.
Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.


1. 27 12 13, piątek, g. 14:00, ul. Winna Góra (od p. Kinur), ul. Opolska (do ronda);
2. 28 12 13, sobota, g. 11:00, ul. Skośna (do ul. Brzeskiej), ul. Namysłowska (do ronda);
3. 29 12 13, niedziela, g. 14:00, ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej), ul. Nowy Świat (od ul. 1 Maja), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat);
4. 30 12 13, poniedziałek, g. 14:00, ul. 1 Maja - prawa (do ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
5. 31 12 13, wtorek, g. 11:00, Krzywa Góra (od p. Kuczera);
6. 02 01 14, czwartek, g. 15:00, ul. 1 Maja - lewa (do ronda);
7. 03 01 14, piątek, g. 14:30, Siedlice (od p. Polańskich);
8. 03 01 14, piątek, g. 18:00, ul. Podleśna (od ul. Kościelnej);
9. 04 01 14, sobota, g. 11:00, ul. Brzeska (do ronda);
10. 04 01 14, sobota, g. 15:00, ul. Kościelna (do ronda);
11. 05 01 14, niedziela, g. 14:00, ul. Żeromskiego (do ul. Wojska Polskiego);
12. 07 01 14, wtorek, g. 15:00, ul. Wojska Polskiego (do ronda);
13. 08 01 14, środa, g. 15:00, ul. Mariacka (do ul. 1 Maja), ul. Sienkiewicza (od ul. 1 Maja);
14. 09 01 14, czwartek, g. 15:00, ul. Średnia (do ul. Mariackiej), ul. Krótka;
15. 10 01 14, piątek, g. 15:00, ul. Rataja (od ul. Żeromskiego), ul. Wolności (bloki od nr 67);
16. 11 01 14, sobota, g. 11:00, ul. Wolności, (od p. Durlak do ronda);
17. 12 01 14, niedziela, g. 14:00, Krogulna (od. p. Chmielniaka);
18. 14 01 14, wtorek, g. 15:00, Krogulna (od. p. Wizemberg);
19. 15 01 14, środa, g. 15:00, Zieleniec (od p. Socha);
20. 16 01 14, czwartek, g. 15:00, Zieleniec (od. p. Zuzel);
21. 17 01 14, piątek, g. 15:00 Zieleniec (od. p. Zbroszczyk do p. Koziak);
22. 18 01 14, sobota, g. 11:00, Zieleniec (od. p. Leśniańskiego);
23. 19 01 14, niedziela, g. 14:00, Zieleniec (od. p. Relich) oraz kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.


ks. KR, 17 XII 2013 r.

Nowy biskup pomocniczy w Opolu


Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Rudolfa Pierskałę, kanclerza kurii diecezji opolskiej biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Semina.

Warszawa, 7 grudnia 2013 roku.
† Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski


Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie 11 stycznia 2014 r. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 10.00. Jako hasło biskupie obrał sobie wezwanie „Głosić radość Ewangelii”.


ks. KR, 10 XII 2013 r.

Rok Rodziny


Decyzją biskupów metropolii górnośląskiej w diecezjach naszej metropolii (katowickiej, gliwickiej i opolskiej) rozpoczeliśmy Rok Rodziny, który będzie przeżywany pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka.

„Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona przez sakrament małżeństwa w miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Jej doskonałym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku. Zależy nam na przypomnieniu i pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej. Żeby lepiej z nich korzystać, trzeba wiedzieć o bogatej ofercie służby małżeństwu i rodzinie na każdym etapie, nawet w sytuacji kryzysu. By kościelne instytucje wspierania małżeństw i rodzin mogły jeszcze lepiej służyć, powinny współpracować ze szkołami, mediami i samorządami lokalnymi. Widzimy w nich naturalnych sprzymierzeńców w trosce o rodzinę, od której zależy jutro społeczeństwa, Kościoła i naszej Ojcowizny”. (z listu pasterskiego na rozpoczęcie Roku Rodziny)

Pierwsze wydarzenia o charakterze diecezjalnym związane z Rokiem Rodziny:

a) Rekolekcje Remont Małżeński w Opolu. W dniach 13-15 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się 5. edycja rekolekcji dla małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Piękny dom”. Organizatorzy zapraszają na nie małżonków, zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.

b) Spotkanie Biskupa Opolskiego z rodzinami migrantów zarobkowych. W sobotę 28 grudnia 2013 r. – podobnie jak przed rokiem – Biskup Opolski spotka się w Jemielnicy z rodzinami migrantów zarobkowych. Na spotkanie zaproszone są rodziny z całej diecezji.

c) Rodzinny Orszak Trzech Króli. Zapowiedź na styczeń. Wydział Katechetyczny przy współpracy z podmiotami kościelnymi i świeckimi przygotowuje kolejną edycję Opolskiego Orszaku Trzech Króli, któremu w Roku Rodziny chcemy nadać jeszcze bardziej rodzinny charakter.


ks. KR, 10 XII 2013 r.

Święty czas Adwentu


Patronami i przewodnikami Adwentu obok Niepokalanej Maryi, są prorocy Izajasz i Jan Chrzciciel. Wzywają oni każdego z nas: Pan jest blisko! Nawracajcie się! Jan przygotowuje drogę dla Chrystusa, wyrównuje ścieżki do serc ludzkich, zmiękcza opór twardych jak skała serc i umysłów. A Pan Jezus wzywa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Odwagi. Nie bójcie się!

Przed nami 24 dni przygotowania do Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa.

W świętym czasie adwentu, uczyńmy choćby kilka kroków do Chrystusa. Przysłowie hinduskie mówi: Gdy człowiek zrobi jeden krok do Boga, wtedy Bóg czyni 10 kroków do człowieka. Gdy Pan Bóg zobaczy naszą dobrą wolę, wtedy przejmuje inicjatywę i resztę dopełnia swoją łaską i błogosławieństwem.

Roraty we wtorek, środę, czwartek i piątek
wieczorem o godz. 17:30.
Bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci i młodzież.
W zakrystii do nabycia lampiony adwentowe w cenie 20 zł.
Hasło tegorocznych rorat: uBoga droga, Tyle masz, ile dasz,
zaproponował papież Franciszek.


ks. KR, 01 XII 2013 r.

Niedziela na Plusie - audycja Radia Plus Opole


Postać Chrystusa Króla wyłania się z tajemnicy Kościoła jako misterium wiary i sakramentów, misterium wspólnoty zjednoczonych ze sobą ludzi i poszczególnych dusz. Chrystus żyje i daje nadzieję. Naprzeciw Niego staje każdy z nas, by postawić pytanie o fakt i sens królowania Boga; pytanie, które może być jak wyznanie Piotra, dociekliwość Piłata, protest lub niewiara Żydów. Oby nie było bezmyślnym śpiewem triumfalnych hymnów, które tak łatwo mogą przecież zmienić się w wyrok odrzucenia i negacji, aż po śmierć... Niech więc będzie modlitwą, szczerą i prostą. A nade wszystko uczciwą modlitwą pytań bardziej niż gotowych odpowiedzi.

W niedzielę 24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i w dzień zakończenia Roku Wiary, w naszej parafii będziemy gościć Radio Plus. W programie min. transmisja Mszy Świętej o godz. 11.00 oraz rozmowy z mieszkańcami parafii.
Rozpoczęcie po godzinie 9:00.
Serdecznie zachęcamy do słuchania Radia Plus na 107,9 FM.


ks. KR, 20 XI 2013 r.

Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w Potrzebie


Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które od 1947 roku pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji, wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen kataklizmów oraz cierpiących w ustrojach totalitarnych. Stowarzyszenie wspiera również polskie zgromadzenia kontemplacyjne oraz misjonarzy na całym świecie.
Aby budować kolejne studnie, szkoły szpitale, Polska Sekcja Kirche in Not prowadzi w diecezjach całego kraju zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (komputery, drukarki, TV, pralki, odkurzacze itp).
Zwracamy się do wszystkich parafian z prośbą o pomoc i włączenie się w tę zbiórkę. Oddając niepotrzebny sprzęt możemy pomóc innym.

Zbiórka w naszej parafii 23 października (środa)
od godz. 14:00 do 17:00. Plac przy kościele.


ks. KR., 22 X 2013 r.

Różaniec św.


Różaniec nie zastąpuje Mszy świętej i uczestnictwa w innych celebracjach liturgicznych. Różaniec nie stanowi konkurencji ani dla Liturgii Godzin, ani dla Koronki do Miłosierdzia Bożego, ani dla innych form kultu. Jest natomiast wspaniałym i potężnym sposobem przeżywania naszej wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy po drogach tajemnic naszego odkupienia. Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała Matka Boża w czasie swych objawień, m.in. w Lourdes (1858), w La Salette, w Fatimie (1917), w Beauraing (1932) i w Banneux (1933).

Zachęcam do wytrwałej modlitwy różańcowej. W październiku powierzajmy Panu Bogu wszystkie sprawy bliskie naszym sercom.

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 18:00, a w niedzielę o godz. 15:00.


ks. KR, 08 X 2013 r.

Jubileusz 110. lecia parafii


W ramach przygotowań naszej wspólnoty do jubileuszu 110. lecia parafii i odpustu zostały wydrukowane foldery, kartki i kalendarz na 2014 rok. Oprócz tego gipsowy wizerunek naszego kościoła. Jest to replika rysunku z 1907 roku, autorstwa architekta świątyni L. Schneidera. W druku jest opracowanie historii parafii, które będzie liczyć ponad 280 stron i składać się z 12 rozdziałów plus dodatki zdjęciowe: czarno-białe i kolorowy.

W ramach duchowego przygotowania do jubileuszu,
w sobotę i niedzielę 10/11 sierpnia gościmy
ojca Henryka Kałużę, werbistę z Nysy.
W sobotę o godz. 15:00 Msza św. dla seniorów,
a w niedzielę na Mszach św. o. Henryk będzie głosił Słowo Boże.


ks. KR, 09 VIII 2013 r.

Piesze pielgrzymki na Jasną Górę


Pielgrzymka Legnicka

Wiarą świat posolić – to hasło XXI Pieszej Pielgrzymki z Legnicy do Częstochowy. Pierwsi pielgrzymi wyruszyli ze Zgorzelca już w środę 24 VII, kolejne z Jeleniej Góry, Krzeszowa, Bolesławca, Polkowic i Legnicy. Dnia 02 sierpnia po noclegu w Mąkoszycach pielgrzymka udała się na trasę do Starych Budkowic, przechodząc przez naszą parafię: postój w Siedlicach i Msza św. w kościele w Pokoju. Dla pielgrzymów parafialna Caritas przygotowała poczęstunek. Za wszelką pomoc udzieloną pielgrzymom składam serdeczne Bóg zapłaś.

Zdjęcia z pielgrzymki w galerii

Pielgrzymka Opolska

Piesza Pielgrzymka Opolska wyruszy w tym roku już po raz 37. Pątnicy pójdą pod hasłem: "O Maryjo nasza Pani - umacniaj wiarę na chrzcie nam daną”. W porównaniu do ubiegłego roku zmienia się data rozpoczęcia pielgrzymki. Pątnicy wracają do dawnego terminu - tygodnia poprzedzającego uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (18-24 sierpnia) Trzy strumienie: opolski, raciborski i głubczycki rozpoczynają pielgrzymkę w poniedziałek, 19 sierpnia. Pątnicy z Nysy zaczną wędrówkę o jeden dzień wcześniej, w niedzielę, 18 sierpnia. Strumień kluczborski dołączy we wtorek.

Ks. biskup A. Czaja w swojej odezwie zachęca: Tych którzy mimo szczerych chęci nie mogą pójść na pielgrzymkę, zapraszam do pielgrzymowania duchowego. Niech wyraża się ono modlitewną łącznością z pielgrzymami w dniach ich wędrówki poprzez – o ile to możliwe – obecność na Mszy św. i odmówiony Różaniec oraz przez podejmowanie dobrowolnych umartwień w łączności z trudem pielgrzymim.Zachęcam również wiernych do towarzyszenia pielgrzymom przez codzienne audycje radiowe i bezpośrednie przekazy z drogi pielgrzymiej realizowane przez Radio Plus Opole oraz do śledzenia serwisu internetowego Pielgrzymki przygotowanego przez opolską redakcję Gościa Niedzielnego.


ks. KR., 09 VIII 2013 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35