Wielkopostna pielgrzymka


Bardzo serdecznie zapraszam na parafialną wielkopostną pielgrzymkę do Kalisza i Praszki w dniu 29 marca (sobota).
Koszt wyjazdu 40 zł.


Kalisz - od początku XVII wieku jednym z głównych miejsc czci Świętego Józefa w Polsce jest Kalisz, gdzie kult ten wiązano z obrazem świętej Rodziny. Według tradycji początki Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu sięgają 1670 roku. Wtedy bowiem został uzdrowiony za przyczyną świętego Józefa mieszkaniec wsi Szulec, który jako wotum ufundował obraz świętej Rodziny i umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu. 
Święty Józef jest opiekunem rodzin chrześcijańskich, małżonków, ojców i sierot. Jest też patronem rozlicznych spraw polecanych Jego opiece oraz wszystkich ludzi pracy (w tym dodatkowo kilku odrębnych grup zawodowych - np. rzemieślników, drwali i cieśli). Jest wreszcie - od 8 grudnia 1970 r. - patronem Kościoła.

Praszka - sanktuarium Kalwaryjskie w Praszce znajduje się na ziemi wieluńskiej. Pierwsze wzmianki o Praszce pochodzą z XIV wieku. W XIX w. zbudowano świątynię ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Parafię Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce powołano do istnienia w 1988 roku.
W roku 2004 została poświęcona Kalwaria Praszkowska na stoku Makowego Wzgórza. Długość Dróżek Pasyjnych w Praszce wynosi 4 km, a poszczególne 33 stacje rozmieszczone są według tzw. kroków jerozolimskich (1 krok = 64 cm). Zwieńczeniem Dróżek Pasyjnych jest kościółek Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa.

Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania.

A tak było rok temu 16 marca...


ks. KR, 11 III 2014 r.

Wielki Post 2014


Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli.

z orędzia na Wielki Post 2014 papieża Franciszka


W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W tym dniu Msze św. rano o godz. 7:00 i po południu o godz. 16:00 w Krogulnej i o godz. 17:30 w Pokoju. W czasie każdej Mszy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem.
W Środę Popielcową wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w Wielkim Poście.

Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (środa godz. 17:00 dla dzieci, czwartek godz. 17:00 w Krogulnej i w piątek godz. 18:00) oraz Gorzkich Żali (niedziela godz. 15:00)


ks. KR, 01 III 2014 r.

Całodzienna Adoracja


Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii
07 lutego (piątek).
Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Plan adoracji.


7:30 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu;
8:00 – 9:00 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
9:00 – 10:00 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul. Kolejowa;
10:00 – 11:00 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
11:00 – 12:00 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
12:00 – 13:00 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
13:00 – 14:00 – ul. Wolności;
14:00 – 15:00 – Róże Różańcowe;
15:00 – 16:00 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:00 – 17:00 – mieszkańcy Zieleńca;
17:00 – 17:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.)
17:30 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 06 II 2014 r.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan


W dniach 18 do 25 stycznia 2014 roku będziemy po raz kolejny obchodzić Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem jest pytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzielony?”. W diecezji opolskiej z tej okazji przygotowano cały szereg nabożeństw i spotkań poświęconych sprawie jedności chrześcijan.

W Pokoju nabożeństwo odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 17:30 w kościele Zofii. Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. bp Tadeusz Szurman zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Natomiast homilię wygłosi ks. bp Andrzej Czaja, biskup opolski.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 14 I 2014 r.

Boże Narodzenie 2013


Niech się weseli święty,
bo bliski jest zwycięstwa.
Niech się raduje grzesznik,
bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany.
W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam,
w sercu na nowo tę
Dobrą Nowinę.
Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi.
Niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2014 Rok


ks. KR, 25 XII 2013 r.

Odwiedziny kolędowe 2013/2014


Przeżyjmy tegoroczne odwiedziny kolędowe w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
Każda rodzina przy okazji kolędy otrzyma folder związany z rozpoczętym w naszej górnośląskiej metropolii Rokiem Rodziny.
Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.


1. 27 12 13, piątek, g. 14:00, ul. Winna Góra (od p. Kinur), ul. Opolska (do ronda);
2. 28 12 13, sobota, g. 11:00, ul. Skośna (do ul. Brzeskiej), ul. Namysłowska (do ronda);
3. 29 12 13, niedziela, g. 14:00, ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej), ul. Nowy Świat (od ul. 1 Maja), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat);
4. 30 12 13, poniedziałek, g. 14:00, ul. 1 Maja - prawa (do ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
5. 31 12 13, wtorek, g. 11:00, Krzywa Góra (od p. Kuczera);
6. 02 01 14, czwartek, g. 15:00, ul. 1 Maja - lewa (do ronda);
7. 03 01 14, piątek, g. 14:30, Siedlice (od p. Polańskich);
8. 03 01 14, piątek, g. 18:00, ul. Podleśna (od ul. Kościelnej);
9. 04 01 14, sobota, g. 11:00, ul. Brzeska (do ronda);
10. 04 01 14, sobota, g. 15:00, ul. Kościelna (do ronda);
11. 05 01 14, niedziela, g. 14:00, ul. Żeromskiego (do ul. Wojska Polskiego);
12. 07 01 14, wtorek, g. 15:00, ul. Wojska Polskiego (do ronda);
13. 08 01 14, środa, g. 15:00, ul. Mariacka (do ul. 1 Maja), ul. Sienkiewicza (od ul. 1 Maja);
14. 09 01 14, czwartek, g. 15:00, ul. Średnia (do ul. Mariackiej), ul. Krótka;
15. 10 01 14, piątek, g. 15:00, ul. Rataja (od ul. Żeromskiego), ul. Wolności (bloki od nr 67);
16. 11 01 14, sobota, g. 11:00, ul. Wolności, (od p. Durlak do ronda);
17. 12 01 14, niedziela, g. 14:00, Krogulna (od. p. Chmielniaka);
18. 14 01 14, wtorek, g. 15:00, Krogulna (od. p. Wizemberg);
19. 15 01 14, środa, g. 15:00, Zieleniec (od p. Socha);
20. 16 01 14, czwartek, g. 15:00, Zieleniec (od. p. Zuzel);
21. 17 01 14, piątek, g. 15:00 Zieleniec (od. p. Zbroszczyk do p. Koziak);
22. 18 01 14, sobota, g. 11:00, Zieleniec (od. p. Leśniańskiego);
23. 19 01 14, niedziela, g. 14:00, Zieleniec (od. p. Relich) oraz kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.


ks. KR, 17 XII 2013 r.

Nowy biskup pomocniczy w Opolu


Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Rudolfa Pierskałę, kanclerza kurii diecezji opolskiej biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Semina.

Warszawa, 7 grudnia 2013 roku.
† Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski


Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie 11 stycznia 2014 r. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 10.00. Jako hasło biskupie obrał sobie wezwanie „Głosić radość Ewangelii”.


ks. KR, 10 XII 2013 r.

Rok Rodziny


Decyzją biskupów metropolii górnośląskiej w diecezjach naszej metropolii (katowickiej, gliwickiej i opolskiej) rozpoczeliśmy Rok Rodziny, który będzie przeżywany pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka.

„Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona przez sakrament małżeństwa w miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Jej doskonałym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku. Zależy nam na przypomnieniu i pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej. Żeby lepiej z nich korzystać, trzeba wiedzieć o bogatej ofercie służby małżeństwu i rodzinie na każdym etapie, nawet w sytuacji kryzysu. By kościelne instytucje wspierania małżeństw i rodzin mogły jeszcze lepiej służyć, powinny współpracować ze szkołami, mediami i samorządami lokalnymi. Widzimy w nich naturalnych sprzymierzeńców w trosce o rodzinę, od której zależy jutro społeczeństwa, Kościoła i naszej Ojcowizny”. (z listu pasterskiego na rozpoczęcie Roku Rodziny)

Pierwsze wydarzenia o charakterze diecezjalnym związane z Rokiem Rodziny:

a) Rekolekcje Remont Małżeński w Opolu. W dniach 13-15 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się 5. edycja rekolekcji dla małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Piękny dom”. Organizatorzy zapraszają na nie małżonków, zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.

b) Spotkanie Biskupa Opolskiego z rodzinami migrantów zarobkowych. W sobotę 28 grudnia 2013 r. – podobnie jak przed rokiem – Biskup Opolski spotka się w Jemielnicy z rodzinami migrantów zarobkowych. Na spotkanie zaproszone są rodziny z całej diecezji.

c) Rodzinny Orszak Trzech Króli. Zapowiedź na styczeń. Wydział Katechetyczny przy współpracy z podmiotami kościelnymi i świeckimi przygotowuje kolejną edycję Opolskiego Orszaku Trzech Króli, któremu w Roku Rodziny chcemy nadać jeszcze bardziej rodzinny charakter.


ks. KR, 10 XII 2013 r.

Święty czas Adwentu


Patronami i przewodnikami Adwentu obok Niepokalanej Maryi, są prorocy Izajasz i Jan Chrzciciel. Wzywają oni każdego z nas: Pan jest blisko! Nawracajcie się! Jan przygotowuje drogę dla Chrystusa, wyrównuje ścieżki do serc ludzkich, zmiękcza opór twardych jak skała serc i umysłów. A Pan Jezus wzywa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Odwagi. Nie bójcie się!

Przed nami 24 dni przygotowania do Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa.

W świętym czasie adwentu, uczyńmy choćby kilka kroków do Chrystusa. Przysłowie hinduskie mówi: Gdy człowiek zrobi jeden krok do Boga, wtedy Bóg czyni 10 kroków do człowieka. Gdy Pan Bóg zobaczy naszą dobrą wolę, wtedy przejmuje inicjatywę i resztę dopełnia swoją łaską i błogosławieństwem.

Roraty we wtorek, środę, czwartek i piątek
wieczorem o godz. 17:30.
Bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci i młodzież.
W zakrystii do nabycia lampiony adwentowe w cenie 20 zł.
Hasło tegorocznych rorat: uBoga droga, Tyle masz, ile dasz,
zaproponował papież Franciszek.


ks. KR, 01 XII 2013 r.

Niedziela na Plusie - audycja Radia Plus Opole


Postać Chrystusa Króla wyłania się z tajemnicy Kościoła jako misterium wiary i sakramentów, misterium wspólnoty zjednoczonych ze sobą ludzi i poszczególnych dusz. Chrystus żyje i daje nadzieję. Naprzeciw Niego staje każdy z nas, by postawić pytanie o fakt i sens królowania Boga; pytanie, które może być jak wyznanie Piotra, dociekliwość Piłata, protest lub niewiara Żydów. Oby nie było bezmyślnym śpiewem triumfalnych hymnów, które tak łatwo mogą przecież zmienić się w wyrok odrzucenia i negacji, aż po śmierć... Niech więc będzie modlitwą, szczerą i prostą. A nade wszystko uczciwą modlitwą pytań bardziej niż gotowych odpowiedzi.

W niedzielę 24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i w dzień zakończenia Roku Wiary, w naszej parafii będziemy gościć Radio Plus. W programie min. transmisja Mszy Świętej o godz. 11.00 oraz rozmowy z mieszkańcami parafii.
Rozpoczęcie po godzinie 9:00.
Serdecznie zachęcamy do słuchania Radia Plus na 107,9 FM.


ks. KR, 20 XI 2013 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34