Renowacja dachu kościoła


Od początku maja trwają prace przy wymianie poszycia dachu naszego kościoła parafialnego. Remont mógł być podjęty dzięki wsparciu z Uni Europejskiej. Dotację przyznał Urząd Marszałkowski w Opolu w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi, na podstawie opinii projektu wystawionej przez Lokalną Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Całość inwestycji wynosi ponad 365,310 złotych z czego 292,248 złotych to dotacja. Pozostała suma to wkład własny parafii.

Zdjęcia z prac remontowych w galerii.


ks. KR, 13 VII 2013 r.

Poświęcenie odnowionej Groty Matki Bożej


W dniu 01 czerwca o godz. 14:30 w kościele i przy Grocie Matki Bożej odbyło się nabożeństwo wraz z poświęceniem odnowionej Groty. Prace renowacyjne objęły kostkę brukową, ołtarz oraz okna.

Grota została odnowiona dzięki inicjatywie pani Rozali Sobieraj oraz pomocy dobrodziejów:

- księcia Ferdynanda von Württemberg;
- pana Manfreda Rossy;
- pana Heberta Pawlika;
- Stowarzyszenia Heimatkreis Carlsruhe (byłych mieszakańców Pokoju);
- Kolping Familie Maria Schutz Kaiserslautern;
- Tomasza Sugulki;

Na pamiątkowej tablicy została umieszczona informacja o okolicznościach wybudowania tejże groty:

Matce Bożej z wdzięcznoście dedykowano, za ratunek z okropności wojennych w 1945 roku. Wybudowano w 1948 roku przez księdza Helmuta Ruppricha proboszcza w Pokoju od 1938 roku do 1958 roku. Odrestaurowano w 2013 roku z pomocą Heimatkreis Carlsruhe.

Dziękujemy firmom za wykonanie prac remontowych, a parafianom i gościom za udział w nabożeństwie.


Zdjęcia w galerii.


ks. KR, 08 VI 2013 r.

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas diecezji. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje opiekun Koła. Szkolne Koło Caritas przy Gimnazum w Pokoju powstało we wrześniu 2012 roku. Opiekunem naszego koła jest katechetka pani Izabela Matuszewska.

Głównym celem działalności Szkolnych Kół Caritas jest kształtowanie w uczniach postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Patronką Szkolnych Kół Caritas jest św. Jadwiga Śląska, a miejscem pielgrzymkowym – sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy.

Zachęcamy do zobaczenia "filmiku" o naszym SKC.


ks. KR, 10 V 2013 r.

Maryjny miesiąc maj


W Polsce Nabożeństwo Majowe publicznie zostało zaprowadzone po raz pierwszy w 1837 roku w kościele św. Krzyża w Warszawie, nieco potem w Krakowie, na Jasnej Górze i w kilku innych kościołach. W niespełna 30 lat rozszerzyło się po całej polskiej ziemi. Dziś nie ma świątyni katolickiej, gdzie by nie było odprawiane.

Nabożeństwo Majowe jest cenne dla wszystkich, ale szczególnie dla grzeszników i dusz prowadzących życie wewnętrzne. Pierwsi mają możność otrzymania wielkiego miłosierdzia Bożego, drudzy - postąpienia w miłości i zjednoczeniu z Bogiem i Najświętszą Maryją Panną.

Nabożeństwa Majowe w naszym kościele codziennie
o godz. 18:30, w niedziele i święta o godz. 15:00.

W piątek uroczystość NMP Królowej Polski. Porządek Mszy niedzielny. O 11:00 Msza św. w intencji Ojczyzny.

W sobotę o godz. 16:00 będzie sprawowana Msza św. ku czci św. Floriana w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 13 maja o godz. 18:30 - Msza św. i po niej Pierwsze Nabożeństwo Fatimskie.


ks. KR, 28 IV 2013 r.

Pielgrzymka parafialna


Pielgrzymka kraje nadbałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia
Gietrzwałd-Kowno-Szydłów -Szawle-Ryga-Tallin-Wilno-Troki -Sokółka-Góra Grabarka


DZIEŃ 1 (piątek): Zbiórka pielgrzymów i wyjazd o godz. 2:00. Ok. 9:00 przyjazd do Gietrzwałdu i nawiedzenie Sanktuarium (Msza św.), źródełka. Przejazd przez Mazury na Litwę. Wieczorem przyjazd do Kowna, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2 (sobota): Po śniadaniu spacer po Kownie – zwiedzanie położonej u zbiegu Niemna i Wilii przedwojennej stolicy: Plac Ratuszowy, ruiny zamku, kościół św. Jerzego, Seminarium Duchowne, dom Perkuna, Katedra św. Piotra i Pawła. Przejazd do Szydłowa (Šiluva jest dziś jednym z najważniejszych centrów pielgrzymkowych na Litwie, Msza Święta. Dalszy przejazd do Szawli, zwiedzanie Góry Krzyży (sanktuarium pod otwartym niebem). Dalszy przejazd do Rygi – stolicy Łotwy, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3 (niedziela): Po śniadaniu przejazd do centrum Rygi i zwiedzanie z Przewodnikiem: Starówka (wpisana na listę UNESCO), Ratusz, Zamek Kawalerów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek, Katedra Najświętszej Marii Panny. Msza Św. w Kościele Polskim. Przejazd do Tallina – stolicy Estonii położonej nad Zatoką Fińską, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4 (poniedziałek): Śniadanie i zwiedzanie z Przewodnikiem Tallina – Starówka, Wzgórze Toompea (Górne Miasto) z zamkiem i Katedrą Toomkirk, sobór Aleksandra Newskiego, Brama Morska, gotyckie mury obronne, czas wolny. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 (wtorek): Po śniadaniu całodzienny przejazd do Wilna. Wieczorem przyjazd do centrum stolicy Litwy, obiadokolacja, czas wolny i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 6 (środa): Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z przewodnikiem miejskim: Starówka, Ostra Brama (Msza św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej), klasztor prawosławny Ducha Świętego, klasztor Bazylianów, ul. Ostrobramska, Wielka, Zamkowa, Muzeum św. Siostry Faustyny. Wieczorem powrót do hotelu.

DZIEŃ 7 (czwartek): Śniadanie i dalsze zwiedzanie Wilna: Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, Cmentarz Rossa, Góra Trzech Krzyży. Msza św. w kościele Ducha Świętego. Po południu przejazd do Trok – miasteczka położonego nad jeziorami z zamkiem na wyspie (bez zwiedzania wnętrza). Przejazd na obiadokolację i nocleg do Augustowa.

DZIEŃ 8 (piątek): Po śniadaniu przejazd do Sokółki – miejsce Cudu Eucharystycznego Msza Św. Przejazd do Grabarki. Święta Góra Grabarka to centralne miejsce kultu prawosławnych (cerkiew z ikonami, Góra Krzyży). Obiad i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd ok. północy i zakończenie pielgrzymki.

Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, WC, DVD, barek, 7 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2, 3-os. z łazienkami, 7 śniadań i 8 obiadokolacji, opieka pilota na trasie, licencjonowany przewodnik dwujęzyczny na Litwie (2, 6 i 7 dzień), w Rydze i Tallinie, koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie KL, NNW.

Cena nie obejmuje dodatkowych ubezpieczeń (chorób przewlekłych). Koszt: 1700zł /os.


ks. KR, 19 IV 2013 r.

Bierzmowanie 2013


„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14, 16-18).

Sakrament bierzmowania obok sakramentów chrztu i święceń kapłańskich należy do sakramentów, które - raz przyjęte - zachowują na zawsze swą ważność. Polecenie Boga, aby chrześcijanie mocą Ducha Świętego działali w Kościele i świecie nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny(KKK 1316).

Bierzmowanie w tym roku odbędzie się w Zagwiździu we wtorek 16 kwietnia o godz. 16:30.
Próba i sakrament pokuty w poniedziałek 15 kwietnia o godz. 19:00 w Zagwiździu.
Ostatnie spotkanie przy parafii dla młodzieży klas III w piątek o 18:30. Msza św. i spotkanie w salce.


ks. KR, 10 IV 2013 r.

Niedziela Zmartwychwstania


Zmartwychwstanie

Wyciągnij swe ręce dziś do Chrystusa.
On który cierpiał powstaje dziś z grobu.
Cieszy się wszechświat – cieszą niebiosa
I ty ciesz się ziemio – pełna żałoby.

Wciąż ciesz się i śpiewaj hymn Alleluja,
Bo niebo z Chrystusem dziś zwyciężyło
I twój też głos nich w niebo się wzbija,
Bo życie człowieka swój los zmieniło.


W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła - wigilia jest przecież oczekiwaniem. Łacińskiemu słowu vigilare odpowiada polskie czuwać.

Wigilia Paschalna w naszym kościele o godz. 19:00.
Rezurekcja rano o godz. 6:00. Pozostałe Msze św. w Pokoju o godz. 11:00 i w Krogulnej o godz. 9:15.


ks. KR, 30 III 2013 r.

Święte Triduum Paschalne


I. Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę jaką Chrystus spożywał w ostatnią noc przed męką. Ukazują to słowa znanej pieśni: "Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany".

II. Wielki Piątek, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej, który sprawuje się ją zwykle wieczorem. 

III. W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła - wigilia jest przecież oczekiwaniem. Łacińskiemu słowu vigilare odpowiada polskie czuwać.

Porządek Nabożeństw:


Czwartek w Pokoju , godz. 18: 30, Msza św. Wieczerzy Pańskiej(przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00)

Piątek w Pokoju, godz. 7:30, Ciemna Jutrznia i Droga Krzyżowa.

Piątek w Pokoju, godz. 18:30, Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 planu w: ogłoszeniach)

Sobota w Pokoju, godz. 7:30, Ciemna Jutrznia (Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigilii Paschalnej, plan w ogłoszeniach)

Sobota, święcenie pokarmów: Pokój godz. 10:00 i 12:00, Krzywa Góra godz. 10:30, Siedlice godz. 11:00, Krogulna godz. 11:30.

Sobota godz. 19:00, Wigilia Paschalna.

Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania: rezurekcja o godz. 6:00 i suma o 11:00, w Krogulnej Msza św. o 9:15.


ks. KR, 26 III 2013 r.

Plan Rekolekcji wielkopostnych


Plan rekolekcji parafialnych o Bożym Miłosierdziu,
„Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88):
20 – 24. 03. 2013 r.


Środa 20. 03. 2013r.

17:30 - (Krogulna) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;
18:30 - (Pokój) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;

Czwartek 21.03.2013 r.

08:30 - (Pokój) Msza św. z nauką ogólną;
10:00 - 11:30 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Różaniec św.;
17:30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
18:30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
20:30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Piątek 22.03.2013 r.

08.30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
10.00 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Droga Krzyżowa;
16.30 - (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17.00 - (Krogulna) Msza św.z nauką;
17.30 - (Pokój) Droga Krzyżowa;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i Droga Krzyżowa;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Sobota 23.03.2013 r.

10.00 - (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z udzieleniem namaszczenia chorych;
16.00 - (Krogulna) Spowiedź święta;
16.30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
17.30 - (Pokój) Spowiedź święta;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i spowiedź święta;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Niedziela Palmowa 24.03.2013r.

07.30 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
09.15 - (Krogulna) Msza św. z nauka ogólną;
11.00 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
15.00 - (Pokój) Nabożeństwo Gorzkich Żali;
15.30 - (Pokój) Okazja do spowiedzi przedświątecznej;


ks. KR, 17 III 2013 r.

Habemus papam


W środę 13 marca 2013 r. tuż po godz. 19.00 biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej i dzwony Bazyliki św. Piotra w Rzymie obwieściły Kościołowi i światu radosną nowinę, którą wyraził kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran słowami znanej wszystkim formuły:

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Mario Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Był arcybiskupem Buenos Aires. W 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.

W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.

Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

(Za Radio Vaticana 2013)


ks. KR , 13 III 2013 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33