Adwent


Adwent od łac. adventus – przyjście, jest czterotygodniowym czasem oczekiwania i przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsze wzmianki o adwencie pochodzą z IV wieku. W średniowieczu okres adwentu rozpoczynano już w połowie listopada. Obecnie w całym Kościele powszechnym obchodzi się Adwent od niedzieli następującej po ostatniej niedzieli roku liturgicznego (Chrystusa Króla) i trwa on do 24 XII (Wigilii Bożego Narodzenia).

Niegdyś w Adwencie wieczorami odbywały się spotkania sąsiadek zwane prządkami lub szkubaczkami, na których wykonywano np. skubanie pierza lub inne prace ręczne. W całej Polsce wierzono, że w Adwencie ziemia musi odpoczywać i nie wolno jej było dotykać i niepokoić (orać, kopać, grabić itp).

Polski adwent bogaty jest w różnego rodzaju zwyczaje religijne. Od XIII wieku znana jest w Polsce adwentowa Msza św. ku czci Matki Bożej, zwana roratami (najpierw pojawiła się w Poznaniu, a później w Krakowie) Podczas tej Mszy zapala się dodatkową świecę, przybraną w białą wstążkę,  symbolizującą Matkę Bożą (tzw. roratka), a także zapalano świece na siedmioramienym świeczniku (symbolizował on króla i sześć stanów). Świece te zapalali przedstawiciele poszczególnych stanów wypowiadając słowa: jestem gotowy na sąd Boży.

Życzmy sobie, abyśmy dobrze przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Nie jest to łatwe w obliczu nacisków komercji, która zmieniła adwent w szaleństwo zakupów i rozrywki. Trzeba odrobione wysiłku, aby przez praktykowanie tych pięknych starych zwyczajów przezwyciężać ten komercjalizm i lepiej przeżywać dany nam czas adwentu.

Nasze tegoroczne roraty przeżyjemy pod hasłem: Będziesz czytał Biblię codziennie. Jest to zachęta po sięgnięcie w domu po Pismo Święte i wspólne jego czytanie w gronie rodzinnym.

Roraty w naszej parafii od wtorku do piątku wieczorem o godz. 17:30.
Serdecznie zapraszam.


ks. K.R., 27 XI 2010 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23