Święte Triduum Paschalne


I. Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę jaką Chrystus spożywał w ostatnią noc przed męką. Ukazują to słowa znanej pieśni: "Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany".

II. Wielki Piątek, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej, który sprawuje się ją zwykle wieczorem. 

III. W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła - wigilia jest przecież oczekiwaniem. Łacińskiemu słowu vigilare odpowiada polskie czuwać.

Porządek Nabożeństw:


Czwartek w Pokoju , godz. 18: 30, Msza św. Wieczerzy Pańskiej(przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00)

Piątek w Pokoju, godz. 7:30, Ciemna Jutrznia i Droga Krzyżowa.

Piątek w Pokoju, godz. 18:30, Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 planu w: ogłoszeniach)

Sobota w Pokoju, godz. 7:30, Ciemna Jutrznia (Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigilii Paschalnej, plan w ogłoszeniach)

Sobota, święcenie pokarmów: Pokój godz. 10:00 i 12:00, Krzywa Góra godz. 10:30, Siedlice godz. 11:00, Krogulna godz. 11:30.

Sobota godz. 19:00, Wigilia Paschalna.

Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania: rezurekcja o godz. 6:00 i suma o 11:00, w Krogulnej Msza św. o 9:15.


ks. KR, 26 III 2013 r.

Plan Rekolekcji wielkopostnych


Plan rekolekcji parafialnych o Bożym Miłosierdziu,
„Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88):
20 – 24. 03. 2013 r.


Środa 20. 03. 2013r.

17:30 - (Krogulna) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;
18:30 - (Pokój) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;

Czwartek 21.03.2013 r.

08:30 - (Pokój) Msza św. z nauką ogólną;
10:00 - 11:30 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Różaniec św.;
17:30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
18:30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
20:30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Piątek 22.03.2013 r.

08.30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
10.00 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Droga Krzyżowa;
16.30 - (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17.00 - (Krogulna) Msza św.z nauką;
17.30 - (Pokój) Droga Krzyżowa;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i Droga Krzyżowa;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Sobota 23.03.2013 r.

10.00 - (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z udzieleniem namaszczenia chorych;
16.00 - (Krogulna) Spowiedź święta;
16.30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
17.30 - (Pokój) Spowiedź święta;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i spowiedź święta;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Niedziela Palmowa 24.03.2013r.

07.30 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
09.15 - (Krogulna) Msza św. z nauka ogólną;
11.00 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
15.00 - (Pokój) Nabożeństwo Gorzkich Żali;
15.30 - (Pokój) Okazja do spowiedzi przedświątecznej;


ks. KR, 17 III 2013 r.

Habemus papam


W środę 13 marca 2013 r. tuż po godz. 19.00 biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej i dzwony Bazyliki św. Piotra w Rzymie obwieściły Kościołowi i światu radosną nowinę, którą wyraził kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran słowami znanej wszystkim formuły:

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Mario Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Był arcybiskupem Buenos Aires. W 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.

W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.

Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

(Za Radio Vaticana 2013)


ks. KR , 13 III 2013 r.

Rekolekcje wielkopostne


Rekolekcje wielkopstne w tym roku w duchu Miłosierdzia Bożego pod hasłem: "Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88)
Ćwiczenia rekolekcyjne poprowadzi ks. dr Waldemar Seremak pallotyn z Doliny Miłosierdzia z Częstochowy, teolog duchowości.

Rekolekcje przed Niedzielą Palmową w dniach
20, 21, 22, 23, 24 marca 2013 r.


Z Dzienniczka św. siostry Faustuny:

Kiedy poszłam na adorację, zapytałam się Pana: Jaka jest wola Twoja, Jezu, w tej sprawie, w której mi się spowiednik każe spytać? - Jezus mi odpowiedział: Jest wolą Moją, aby tu był, i niech się sam nie zwalnia. - I zapytałam się Jezusa, czy może być ten napis: „Chrystus, Król Miłosierdzia". - Jezus mi odpowiedział: Jestem Królem Miłosierdzia".


ks. KR, 05 III 2013 r.

Wielkopostna pielgrzymka - 16 marca


KALWARIA - Mikołaj Zebrzydowski odznaczał się pobożnością do Matki Bożej i dlatego bardzo wcześnie powstają w Kalwarii kaplice poświęcone Mat­ce Bożej. W roku 1641 znalazł się w Kalwarii obraz Matki Bożej, zwany początkowo płaczącym, a później cudownym. Obraz ten wcze­śniej znajdował się w kilku okolicznych plebaniach i dworach. Już w 1613 r. znane było nabożeństwo dróżkowe, zwane drogą współcierpienia Matki Bożej. Rozbudowa kalwarii trwała również po śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego. Obecnie obejmuje ona, rozciągnięte na długo­ści 6 km, 42 kościoły i kaplice, w tym 26 z XVII w., poświęcone kultowi męki Pańskiej oraz Matki Bożej.

MOGIŁA - umieszczony w kościele w Krakowie - Mogile wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, już w Xlll wieku zasłynął łaskami. Przed tym wizerunkiem modlili się m.in. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, św. Jadwiga Królowa. Figura Pana Jezusa Mogilskiego ma 192 cm i jest polichromowana. Ma naturalne włosy, o których ludowe opowiadanie mówi, że kiedyś odrastały. Na biodrach Chrystusa znajduje się przepaska z tkaniny ze złotym haftem. Kaplicę Krzyża świętego zamyka kuta, żelazna, krata ze złoceniami - wotum rycerzy Stefana Żółkiewskiego za ocalenie w bitwie pod Cecorą w 1620 roku.

Zapisane osoby proszę o potwierdzenie chęci wyjazdu przez wpłatę należności.
Wyjazd pielgrzymów - 16 marca (sobota) godz. 6:00.


ks. KR, 05 III 2013 r.

Zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI


Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi z urzędu papieskiego. "Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową" - powiedział papież po łacinie 11 lutego 2013 r. do uczestników konsystorza w sprawie kanonizacji grupy błogosławionych. 265. następca św. Piotra, który 16 kwietnia br. skończy 86 lat, ostatecznie złoży swój urząd 28 lutego o godz. 20.

Najważniejsze wydarzenie ośmioletniego pontyfikatu (za ekai):

1. Encykliki "Deus caritas est" i "Caritas in veritate”
2. Papież z Niemiec w Auschwitz
3. Podróż do Turcji
4. Zdjęcie ekskomuniki z lefebrystów
5. List do katolików Irlandii
6. Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu
7. Spotkanie w Asyżu
8. Beatyfikacja Jana Pawła II
9. Trylogia "Jezus z Nazaretu"
10. Ogłoszenie rezygnacji.

W ostatnich dniach pontyfikatu polecajmy Papieża dobroci i łaskawości Boga w modlitwie.


ks. KR, 23 II 2013 r.

Wielki Post 2013


Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII wieku.

W Środę Popielcową Msze św. rano o godz. 7:30 i po południu o godz. 16:00 w Krogulnej i o godz. 17:30 w Pokoju. W czasie każdej Mszy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem.


ks. KR, 10 II 2013 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego


Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32).

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.

Msze św w sobotę: Pokój 7:00 i 17:30. Krogulna 8:00. Kolekta na potrzeby klasztorów klauzurowych. Po wieczorne Mszy św. i przez całą niedzielę błogoławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

W niedzielę na sumie o godz. 11:00 poświęcenie i wręczenie świec dzieciom klasy III przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św.


ks. KR, 31 I 2013 r.

Śp. ks. Józef Bałabuch


Dnia 24 stycznia br. zmarł ks. radca Józef Bałabuch, lat 77, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

Eksportacja odbędzie się w niedzielę 27 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach;
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

Ks. Józef Bałabuch urodził się 22 września 1935 r. w Wierzbowcu, powiat Trembowla w województwie tarnopolskim na dawnych Kresach Wschodnich. Po zakończeniu wojny wraz z całą rodziną przeniósł się na Śląsk i zamieszkał w Dobiercicach w powiecie kluczborskim. Po ukończeniu w 1953 r. Niższego Seminarium w Gliwicach rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 listopada 1958 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został najpierw wikariuszem w parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim (1958-1961), a następnie kontynuował posługę wikariuszowską w parafiach: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu (1961-1962), pw. Trójcy Świętej w Bytomiu (1962-1964), Krzywiźnie (1964-1967), Racławicach Śląskich oraz Bojkowie (1967-1969). W 1969 r. został najpierw wikariuszem ekonomem, a następnie w 1970 r. proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. Posługę tę pełnił nieprzerwanie aż do 2005 r., kiedy ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. W latach 1983-1988 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zagwiździe. Został odznaczony przez biskupa opolskiego w 1982 r. tytułem dziekana honorowego, zaś w 1992 r. radcy duchownego. Odszedł do Domu Ojca po ciężkiej chorobie 24 stycznia 2013 r.


ks. KR , 24 I 2013 r.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan


Słowa, zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?", będą hasłem najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zaproponowali je chrześcijanie z Indii, inspirując się walką członków najniższych kast w tym kraju, o swoje prawa.

"Zechciejmy więc otworzyć szeroko nasze serca na objawioną nam przez Chrystusa tajemnicę Jego miłości, aby upowszechniała się przez nas „wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6). Niech ten szczególny czas dorocznej, wzmożonej modlitwy chrześcijan o jedność i wspólnej modlitwy chrześcijan z wyznawcami wielkich religii monoteistycznych będzie okazją do umocnienia w naszych sercach żywej wiary i jej dojrzałego owocowania we wszelkich wymiarach życia".

z listu biskupa opolskiego na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013.


Nabożeństwo ekumeniczne w naszej miejscowości w niedzielę 20 stycznia o godz. 15:00 w kościele ewangelickim Zofii. Przewodniczy: ks. Eneasz Kowalski z parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju.ks. KR, 15 I 2013 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31