Święte Triduum Paschalne


Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę jaką Chrystus spożywał w ostatnią noc przed męką.

Wielki Piątek, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Chrześcijanie zachowują post (jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Centralnym momentem jest Liturgia Męki Pańskiej.

W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła – rozpoczyna się wigilia – oczekiwanie.

Czwartek 18:30
Msza św. Wieczerzy Pańskiej (przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00);

Piątek 7:30
Ciemna Jutrznia i Droga Krzyżowa;
Piątek 18:30
Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 według planu);

Sobota 7:30
Ciemna Jutrznia (Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigilii Paschalnej według planu);
Sobota 19:30
Wigilia Paschalna.

Święcenie pokarmów: Pokój godz. 10:00 i 12:00, Krzywa Góra godz. 10:30, Siedlice godz. 11:00, Krogulna godz. 11:30;

Niedziela 6:00
Msza św. z procesją rezurekcyjną.

Adoracja w Ciemnicy i przy Bożym Grobie.


07:30 – 08:30 – Ciemna Jutrznia;
08:30 – 09:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska i Skośna;
09:30 – 10:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
10:30 – 11:30 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
11:30 – 12:30 – ul. Wolności;
12:30 – 13:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa i Kolejowa;
13:30 – 14:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego i Rataja;
14:30 – 15:30 – Róże Różańcowe;
15:30 – 16:30 – mieszkańcy Zieleńca;
16:30 – 17:30 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
17:30 – 18:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież;
sobota od 18:30 – adoracja indywidualna;


ks. KR, 31 III 2015 r.

Niedziela Palmowa


W piątek o godz. 17:00 zapraszam serdecznie na Drogę Krzyżową do Stawu Zofii, miejsca męczeńskiej śmierci s. Herais i mieszkańców Pokoju. W nabożeństwie uczestniczy młodzież Gimnazjum w ramach przygotowań do bierzmowania.

Zgodnie ze zwyczajem w ostatnich 2 tygodniach Wielkiego Postu do końca liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże.
W Niedzielę Palmową, błogosławieństwo palm i procesja do kościoła.
Sumę o godz. 11:00 rozpoczniemy na placu przed kościołem.

- godz. 15:00 ostatnie Gorzkie Żale;
- godz. 16:00 okazja do spowiedzi przedświątecznej;

- wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy naszym Gimnazjum, wzorem lat ubiegłych w Niedzielę Palmową odwiedzą z życzeniami i drobnym upominkiem seniorów naszej parafii; rozpoczęcie odwiedzin o godz. 13:00;

- Caritas będzie rozprowadzać Palmy Wielkanocne, świece, baranki, książeczki Droga do Nieba i śpiewniki Nasz Głos;

- Biskup Opolski zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które takiego stanu życia nie mogą uzdrowić, na modlitewne spotkanie, które odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.


ks. KR, 26 III 2015 r.

Rekolekcje Wielkopostne


Czwartek 19 marca – Niedziela 22 marca 2015r.
Kaznodzieja: ks. Marcin Kłosowski.


CZWARTEK 19 marca;

17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;

PIĄTEK 20 marca;

09:00 – (Pokój) Szkoła Podstawowa – nauka rekolekcyjna i Msza św.;
17:00 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:00 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:30 – (Pokój) Msza św. nauką rekolekcyjną;

SOBOTA 21 marca;

09:30 – (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych;
16:00 – (Krogulna) Spowiedź święta;
16:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:30 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
19:30 – (Pokój) Nabożeństwo dla młodzieży Gimnazjum i starszej;

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 22 marca;

7:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
9:15 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
11:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;

Serdecznie zapraszam do udziału.


ks. KR, 17 III 2015 r.

Nabożeństwa wielkopostne
Droga Krzyżowa to nabożeństwo podczas którego rozważana jest Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa. Początki tego nabożeństwa w Europie określane są na XIV/XV wiek. Do Polski Droga Krzyżowa dotarła w wieku XVI. W tradycji rzymskokatolickiej przyjęło się, że ma ona 14 stacji. Może ona przybierać różne formy: od rozważania w myśli Pasji Chrystusa obojętnie, gdzie się znajdujemy; poprzez procesję w kościele między stacjami przedstawionymi w formie rzeźb, czy obrazów; aż po Drogę Krzyżową odprawianą pomiędzy stacjami w formie kapliczek, które rozrzucone są na jakimś większym obszarze. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.


Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Gorzkie Żale rozpoczynają się Zachętą (lub inaczej Pobudką), później następuje wzbudzenie Intencji. Następnie śpiewa się Hymn i dwie pieśni:
- Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
- Rozmowa duszy z Matką Bolesną
Na koniec śpiewa się 3 razy:
"Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!"

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
- Pokój (dzieci) środa 17:00;
- Krogulna – piątek 16:45;
- Pokój – piątek 18:00;

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
- niedziela 15:00;


ks. KR, 04 III 2015 r.

Wielkopostna pielgrzymka do Krakowa


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Początkowo sanktuarium mieściło się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powstałym w 1891 roku. W okresie międzywojennym żyła i zmarła w nim s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), za pośrednictwem której Jezus przekazał światu orędzie o Bożym Miłosierdziu. Kult Miłosierdzia Bożego rozwinął się dynamicznie dzięki pielgrzymkom papieża Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Przy klasztorze została wzniesiona bazylika, którą 17 sierpnia 2002 r. konsekrował Jan Paweł II i w której zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu. W kaplicy klasztornej znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny.

Centrum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest najważniejszym w Polsce i na świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka. To duchowy kościół św. Jana Pawła II, wotum dziękczynne narodu polskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska była Osoba i dzieło Jana Pawła II bez względu na ich narodowość i wyznanie. Przekazana przez Papieża Polaka spuścizna myśli, postaw, wyborów, a zwłaszcza umiejętność jednoczenia ludzi wokół wspólnego dobra - stanowią bezcenną wartość nie tylko naszego pokolenia. Jego świadectwo mądrości i dojrzałości pomaga nam także dzisiaj zachowywać tożsamość i godność, umacniać jedność, strzec wiary i chrześcijańskiej kultury.

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 14 marca 2015r.
Koszt 55 zł – przejazd, muzeum, przewodnik.


ks. KR, 24 II 2015 r.

Wielki Post 2015
Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.
Fragment orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2015.


Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17:15
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15:00.


ks. KR, 18 II 2015 r.

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Caritas w naszym Gimnazjum, prowadzone przez panią katechetkę Izabelę Matuszewską ma już 3 lata. Działa ono po to, by bezinteresownie pomagać potrzebującym. Jego celem jest – przez drobne gesty – wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Wolontariusze bardzo chętnie ową pomoc niosą.


ks. KR, 04 II 2015 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Dla św. Jana Pawła II, którego całe życie przeniknięte było głębokim zjednoczeniem z Bogiem na modlitwie, najważniejsze miejsce zajmowała Eucharystia, a także związana z nią adoracja Najświętszego Sakramentu. Papież za św. Alfonsem Marią Liguorim uważał, że: "Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas. Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski" (Ecclesia de Eucharistia, 25). W encyklice o Eucharystii znajdziemy bardzo osobiste i wzruszające wyznanie: "Pięknie jest zatrzymać się z Nim [Chrystusem] i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. (...) Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie" (Ecclesia de Eucharistia, 25). Możemy być wdzięczni św. Janowi Pawłowi II, że zostawił nam to świadectwo, bo dzięki niemu dowiadujemy się, że właśnie z adoracji Najświętszego Sakramentu czerpał on moc do przezwyciężania trudności. Także i nam Bóg udzieli w niej "siły, pociechy i wsparcia".

Plan adoracji 07 lutego (sobota)


7:30 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu;
8:00 – 9:00 – ulice: Opolska, Winna Góra, Kościelna, Podleśna, Brzeska, Skośna;
9:00 – 10:00 – ulice: Namysłowska, Nowy Świat, Krasickiego; Krzywa, Kolejowa;
10:00 – 11:00 – ulice: Sienkiewicza, Mariacka; Żeromskiego, Rataja;
11:00 – 12:00 – ulice: 1 Maja, Reja;
12:00 – 13:00 – ulice: Średnia, Krótka, Wojska Polskiego;
13:00 – 14:00 – ulica Wolności;
14:00 – 15:00 – Róże Różańcowe;
15:00 – 16:00 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:00 – 17:00 – mieszkańcy Zieleńca;
17:00 – 18:00 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.);
18:00 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 04 II 2015 r.

Tydzień Ekumeniczny


Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać.


Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”. Jest to fragment z Ewangelii św. Jana, a dokładnie z historii rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni, kiedy Chrystus mówi: „Daj mi pić” (J 4, 7).
W kościołach różnych wyznań w całej Polsce od 18 do 25 stycznia będą miały miejsce nabożeństwa i inne spotkania ekumeniczne. Zwyczajem stało się, że na nabożeństwach następuje gościnna wymiana kaznodziei – w kościele jednego wyznania kazanie wygłasza duchowny innego.

Szczególnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie podpisanie wspólnego listu o świętowaniu niedzieli, którego pomysł zrodził się już w 2010 roku. Podpiszą go przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Są to: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Wydarzenie będzie miało miejsce we wtorek, 20 stycznia, o godz. 11.00 w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego dokument podpisze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 15:00.
Kazanie wygłosi ks. Eneasz Kowalski z parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju.
W nabożeństwie będzie uczestniczyć z repertuarem kolęd Zespół Chóralny „Uśmiech” z Jasienicy Dolnej.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 15 I 2015 r.

Boże Narodzenie 2014


Niech radość i pokój płynące z ubogiej stajenki zapanują w naszych sercach, abyśmy otwarci na działanie łaski Bożej na co dzień doświadczali obecności Boga, zwłaszcza poznając go po łamaniu chleba (Łk 24,35) i abyśmy dzięki temu budowali wspólnotę Kościoła.

Życzę aby radość płynąca
z Betlejemskiej Groty
opromieniała całe
Wasze życie,
a Boża Dziecina niech
błogosławi każdym
Waszym poczynaniom.W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Pasterka w Krogulnej o godz. 22:00 i w Pokoju o godz. 24:00. Kolekta z pasterki zasila Fundusz Obrony Życia.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego i w drugi dzień świąt porządek Mszy św. niedzielny. W czwartek nabożeństwo kolędowe o godz. 15:00, w piątek kolekta na potrzeby KUL. W piątek dyspensa od pokarmów mięsnych.

W sobotę święto św. Jana Apostoła i ewangelisty. Msza św. rano o godz. 8:00. Na zakończenie Mszy św. bł. wina ku czci św. Jana.

Od soboty rozpoczęcie odwiedzin kolędowych według planu. Kolęda to czas wspólnej modlitwy, „niesienia” Bożego błogosławieństwa do naszych domów, rozmowy. Plan kolędy zamieszczony jest w gablotce, na stronie internetowej. Proszę aby w miarę możliwości na kolędzie byli obecni wszyscy domownicy. Dzieci proszę o przygotowanie zeszytów z religii oraz książeczek uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych, a młodzież gimnazjum zeszytów oraz indeksów do bierzmowania. Ofiara z kolędy przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

W czasie odwiedzin kolędowych podejmiemy temat Róż Różańcowych działających w naszej parafii, kwestie Różańca rodziców w intencji dzieci i planowanych pielgrzymek na rok 2015: do Fatimy (10 dni) albo Ziemi św. (8 dni) oraz Medjugorje (5 dni). Koszt pierwszej ok. 3500 zł, a drugiej około 1100 zł.

Zdjęcia tegorocznej szopki w galerii.


ks. KR, 24 XII 2014 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35