Wizytacja kanoniczna


W październiku i listopadzie nasza wspólnota parafialna przeżyje czas kanonicznej wizytacji biskupiej. Takie odwiedziny biskupie odbywają się co kilka lat. Poprzednim razem w 2009 r., gościliśmy ks. bp Paweł Stobrawę.

Tym razem będziemy gościć ks. biskupa Rudolfa Pierskałę. Uroczyste przywitanie nastąpi w piątek 23 października, kiedy to ks. bp. będzie sprawował Msze św. pontyfikalną o godz. 18:00. Szczegółowy plan wizytacji poniżej.

Czas wizytacji winien być dobrze wykorzystany w życiu parafii przez wiernych i duszpasterza. Trzeba o tym pamiętać, bowiem wizytacja kanoniczna ma za zadanie nie tylko kontrolę prawidłowości funkcjonowania kancelarii parafialnej, ksiąg – chrztu, małżeństwa etc., lecz pomóc podjąć refleksję odnośnie przeszłości i spojrzenia w przyszłość w aspekcie duszpasterskim.

Zapraszam i zachęcam do czynnego włączenia się w przebieg wizytacji. Polecajmy też w naszych modlitwach intencję jej błogosławionych owoców w życiu parafii.

23 października – piątek

godz. 18:00 Msza św. na rozpoczęcie wizytacji;
ok. godz. 19:00 spotkanie z Radą Duszpasterską;

24 października – sobota;

9:30 – odwiedziny chorych w szpitalu;
12:00 – wizytacja kancelarii parafialnej;
13:00 – wizytacja cmentarza;
14:00 – spotkanie z chorymi, błogosławieństwo lurdzkie;
15:00 – spotkanie z grupami parafialnymi;
16:00 – spotkanie z liturgiczną służbą ołtarza;
16:30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania;
18:00 – Msza św. w Krogulnej;

29 października – czwartek;

od 8:20 do 10:00 - lekcje religii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum;

03 listopada – wtorek;

godz. 15:00 – różaniec za zmarłych w Siedlicach;
godz. 17:00 – Msza św. w Krzywej Górze;


ks. KR, 20 X 2015 r.

Różaniec Święty


Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części: radosną, światła, bolesną i chwalebną.Różaniec w naszym kościele w miesiącu październiku odmawiamy w każdą niedzielę o godz. 15:00. Od poniedziałku do soboty o godz. 18:00, a w środy o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszam!!!


ks. KR, 02 X 2015 r.

Misje święte 2015 r.
PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 13 – 20 wrzesień 2015
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”...


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI - 13 września – NIEDZIELA.

Pokój
7.30 - Msza św. z nauką misyjną.
11.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18:00 - Nabożeństwo Fatimskie.
Krogulna:
9.15 - Msza św. z nauką misyjną.

MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA -14 września – PONIEDZIAŁEK.

Pokój
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla kobiet.
Krogulna:
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.

MISYJNE POJEDNANIE - 15 września – WTOREK.

Pokój
8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn.
Krogulna
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.

MISYJNA ODNOWIENIE WIARY W ŻYCIE WIECZNE - 16 września – ŚRODA.

8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9:30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

Spowiedź święta: środa – sobota
7:30-8:30; 17:30-18:00.


MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA - 17 września – CZWARTEK.

8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla rodziców dzieci i młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

MISYJNE OPOWIEDZENIE SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM - 18 września – PIĄTEK.

8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
Sakrament Namaszczenia chorych.
9.30 – Odwiedziny chorych.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.15 – Spotkanie dla młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.

ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH - 19 września – SOBOTA.
8.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauka misyjną.

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH - 20 września – NIEDZIELA – ODPUST PARAFIALNY.

7.30 - Msza św. z nauka misyjną.
11.00 - Msza św. z nauką misyjną. Poświęcenie krzyża misyjnego.
Krogulna:
9.15 – Msza święta z nauka misyjną.


ks. KR, 01 IX 2015 r.

Odpust w Krogulnej


Dnia 23 sierpnia przeżyliśmy odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w kościele filialnym w Krogulnej, który w tym roku przeżywa 20 rocznicę swojej dedykacji. Dokonał jej dnia 08 października 1995 roku ks. bp Alfons Nossol.

Stwierdzam, że w niedzielę 8 października 1995 r. dokonałem poświęcenia ołtarza i nowo wybudowanego kościoła filialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Krogulna, należącej do parafii Pokój. W ołtarzu zostały złożone relikwie Świętych Męczenników Rzymskich. Pięknie zorganizowana uroczystość zgromadziła kapłanów głównie z dekanatu Zagwiździe oraz rzeszę miejscowych parafian. Kościół został wzniesiony w krótkim czasie dzięki ofiarności wiernych miejscowej parafii. Stanowi udaną kompozycję sakralno - architektoniczną. Księdzu dziekanowi Janowi Chwalińskiemu, proboszczowi parafii oraz twórcom i wiernym za to wielkie dzieło, powstałe na chwałę Boga i pożytek ludziom, składam niniejszym serdecznie i gorące: Bóg zapłać.

Dokument poświęcenia nowego kościoła filialnego w Krogulnej z dnia 08 października 1995 roku.


Kościół w Krogulnej w ostatnim czasie został objęty szczególną troską i poddany gruntownej renowacji, poprzez wymianę poszycia dachu oraz wymianę okien, a w ostatnim czasie zostały ufundowane dwa witraże św. Józefa i Błażeja oraz namalowano na ścianie ołtarz wokół istniejącego obrazu Matki Bożej.


Zdjęcia kościoła w Krogulnej w galerii.


ks. KR, 25 VIII 2015 r.

WAKACJE 2015
Wakacje to kolejna szansa, byś usłyszał tę najważniejszą wiadomość:
Pan Bóg bardzo Cię kocha!
Będziesz mógł to odczytać i usłyszeć, jeśli do swego towarzystwa przez modlitwę codziennie zapraszać będziesz Pana Jezusa.
On czeka na ciebie z radością, z pogodą, z przygodą – z wielką miłością.

Ale będzie też czekał cichutko w kościele, czy sobie o Nim przypomnisz, czy Go odwiedzisz, czy podziękujesz? Czy zawsze i wszędzie Jezus może ci towarzyszyć?

Będzie z tobą, gdy tylko Go zaprosisz:
- do zabawy – pomoże ci szczęśliwie przeżyć nowe przygody;
- do wędrowania – lepiej poznasz świat, który cię otacza;
- do swojej rodziny – dasz dużo radości najbliższym;
- do swego serca – gdy szukać będziesz przyjaciół, bo dobrze jest mieć takiego Przyjaciela.

To bardzo ważne, by Jezus był z tobą, gdy grozić ci będzie niebezpieczeństwo, gdy zło kusić cię będzie, byś zrobił coś niewłaściwego, co sprawi przykrość innym.

Błogosławionych wakacji.


ks. KR, 04 VII 2015 r.

Uroczystość Bożego Ciała
Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.
Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

św. Jan Paweł II, Anioł Pański, 14 czerwca 1998


W czwartek Uroczystość Bożego Ciała.

Następuje zmiana porządku Mszy św. O godz. 7:30 Msza św. w Krogulnej, a 9:15 w Pokoju. Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Po zakończonej procesji około godz. 11:00 druga Msza św.

Na Eucharystię o 9:15 i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci pierwszokomunijne. Proszę również o przyozdobienie domów na trasie procesji obrazami i symbolami religijnymi.

Dzieci zachęcam do sypania kwiatów.

Ołtarze: I – przy krzyżu na ulicy Wolności, II - Wojska Polskiego, III - Namysłowskiej i IV przy grocie.

W piątek i sobotę tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.


ks. KR, 03 VI 2015 r.

Uroczystość I Komunii Świętej


.

Uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 10 maja 2015 roku o godz. 11:00.

Plan spotkań bezpośrednio przygotowujących do I Komunii św.

- wtorek godz. 17:15 pierwsza próba wraz z rodzicami;
- środa godz. 17:00 druga próba;
- piątek godz. 17:00 trzecia próba;
- sobota godz. 10:00 spowiedź święta i próba generalna;
- niedziela godz. 11:00 - uroczystość I Komunii św.;
- niedziela godz. 15:30 -nabożeństwo dziękczynne;


ks. KR, 05 V 2015 r.

Uroczystość Bierzmowania


We wtorek 28 kwietnia o godz. 17:OO
przeżyjemy w naszej wspólnocie uroczystość bierzmowania,
której będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja.
Sakrament Ducha Św. przyjmie młodzież
naszego dekanatu z parafii:
Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Murów, Pokój, Stare Budkowice, Zagwiździe i Zawiść.


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". KKK 1285


ks. KR, 23 IV 2015 r.

Niedziela Dobrego Pasterza


Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej pokazuje nam Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który zna swoje owce,
szuka ich, oddaje za nie życie.
Ewangelia pełna miłości - pokazuje, jak bardzo Bogu zależy na nas.
W tym dniu w naszej parafii gościć będziemy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.


Ewangelia wg. św. Jana 10,11-18:

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
ks. KR, 23 IV 2015 r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej


Ziemia Święta: 03 - 10 października 2015 r.

GALILEA – JAFFA - TABOR – KANA - KAFARNAUM - M.MARTWE – TYBERIADA - JEROZOLIMA – AIN KARIM – BETLEJEM – YAD VASHEM

CENA: 3000 zł + tzw. opłaty lokalne: 80 USD dla obsługi na miejscu

1 dzień - KATOWICE - TEL AVIV.
Zbiórka (Pokój) i przejazd autokarem na lotnisko do Katowic. Odprawa bagażowo - biletowa, wylot do Tel Avivu, transfer do Jaffy i nawiedzenie kościoła Świętego Piotra. Nocleg w Betlejem.
2 dzień - HEBRON -BETLEJEM.
Śniadania. Przejazd na Pole Pasterzy – miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszcza nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej. Popołudniu dzień w Hebronie. Wizyta w Synagodze, Grocie Patriarchów – miejscu gdzie pochowani są patriarchowie Abraham, Izaak, Jakub.
3 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster. Przejście na pole widokowe na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit miejsca gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym. Przejazd na Syjon Chrześcijański, gdzie mieści się Wieczernik, Synagoga, Grób Króla Dawida. Wizyta w kościele Zaparcia się Piotra. Kolacja i nocleg.
4 dzień JERYCHO - M. MARTWE.
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na kąpiel ok. 3 i 5 h). Kolacja i nocleg.
5 dzień - JAFFA – HAJFA - KANA - NAZARET.
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w Nablusie przy studni Jakubowej. Przejazd do Nazaretu. Na koniec dnia wizyta w Kanie Galilejskiej – (odnowienie sakramentu małżeństwa). Nocleg w Nazarecie/ Tyberiadzie.
6 dzień - TABOR - TYBERIADA - JORDAN - GALILEA - KAFARNAUM.
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabgha – miejsce gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Przerwa na tradycyjny lunch ryba Świętego Piotra (około 18 USD). Przejazd na Górę Przemienienia Pańskiego. Nocleg w Betlejem.
7 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd do Kościoła Świętej Anny. Przejście Drogi Krzyżowej. Modlitwa i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście. Wizyta pod Ścianą Płaczu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
8 dzień - TEL AVIV – KATOWICE.
Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Katowic, transfer autokarem do Pokoju i koniec pielgrzymki.

CENA ZAWIERA:

- transport na lotnisko w Katowicach, przelot lotem czarterowym, transport autobusem na terenie Izraela;
- 7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3 osobowych, śniadania, obiadokolacje;
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, koszty zwiedzania według programu, przewodnik z języku polskim;

CENA NIE ZAWIERA:

- tzw. opłaty lokalne: 80 USD dla obsługi na miejscu;
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia od chorób przewlekłych;
UWAGI:
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie;
- przy wzroście ceny Euro powyżej 5 zł, cena pielgrzymi może wzrosnąć o około 100 zł;
- przy lotach czarterowych godziny przelotów mogą ulec zmianie;
- paszport ważny minimum 6 miesięcy;


ks. KR, 15 IV 2015 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33