Całodzienna Adoracja


Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii
07 lutego (piątek).
Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Plan adoracji.


7:30 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu;
8:00 – 9:00 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
9:00 – 10:00 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul. Kolejowa;
10:00 – 11:00 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
11:00 – 12:00 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
12:00 – 13:00 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
13:00 – 14:00 – ul. Wolności;
14:00 – 15:00 – Róże Różańcowe;
15:00 – 16:00 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:00 – 17:00 – mieszkańcy Zieleńca;
17:00 – 17:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.)
17:30 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 06 II 2014 r.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan


W dniach 18 do 25 stycznia 2014 roku będziemy po raz kolejny obchodzić Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem jest pytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzielony?”. W diecezji opolskiej z tej okazji przygotowano cały szereg nabożeństw i spotkań poświęconych sprawie jedności chrześcijan.

W Pokoju nabożeństwo odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 17:30 w kościele Zofii. Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. bp Tadeusz Szurman zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Natomiast homilię wygłosi ks. bp Andrzej Czaja, biskup opolski.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


ks. KR, 14 I 2014 r.

Boże Narodzenie 2013


Niech się weseli święty,
bo bliski jest zwycięstwa.
Niech się raduje grzesznik,
bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany.
W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam,
w sercu na nowo tę
Dobrą Nowinę.
Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi.
Niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2014 Rok


ks. KR, 25 XII 2013 r.

Odwiedziny kolędowe 2013/2014


Przeżyjmy tegoroczne odwiedziny kolędowe w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
Każda rodzina przy okazji kolędy otrzyma folder związany z rozpoczętym w naszej górnośląskiej metropolii Rokiem Rodziny.
Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.


1. 27 12 13, piątek, g. 14:00, ul. Winna Góra (od p. Kinur), ul. Opolska (do ronda);
2. 28 12 13, sobota, g. 11:00, ul. Skośna (do ul. Brzeskiej), ul. Namysłowska (do ronda);
3. 29 12 13, niedziela, g. 14:00, ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej), ul. Nowy Świat (od ul. 1 Maja), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat);
4. 30 12 13, poniedziałek, g. 14:00, ul. 1 Maja - prawa (do ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
5. 31 12 13, wtorek, g. 11:00, Krzywa Góra (od p. Kuczera);
6. 02 01 14, czwartek, g. 15:00, ul. 1 Maja - lewa (do ronda);
7. 03 01 14, piątek, g. 14:30, Siedlice (od p. Polańskich);
8. 03 01 14, piątek, g. 18:00, ul. Podleśna (od ul. Kościelnej);
9. 04 01 14, sobota, g. 11:00, ul. Brzeska (do ronda);
10. 04 01 14, sobota, g. 15:00, ul. Kościelna (do ronda);
11. 05 01 14, niedziela, g. 14:00, ul. Żeromskiego (do ul. Wojska Polskiego);
12. 07 01 14, wtorek, g. 15:00, ul. Wojska Polskiego (do ronda);
13. 08 01 14, środa, g. 15:00, ul. Mariacka (do ul. 1 Maja), ul. Sienkiewicza (od ul. 1 Maja);
14. 09 01 14, czwartek, g. 15:00, ul. Średnia (do ul. Mariackiej), ul. Krótka;
15. 10 01 14, piątek, g. 15:00, ul. Rataja (od ul. Żeromskiego), ul. Wolności (bloki od nr 67);
16. 11 01 14, sobota, g. 11:00, ul. Wolności, (od p. Durlak do ronda);
17. 12 01 14, niedziela, g. 14:00, Krogulna (od. p. Chmielniaka);
18. 14 01 14, wtorek, g. 15:00, Krogulna (od. p. Wizemberg);
19. 15 01 14, środa, g. 15:00, Zieleniec (od p. Socha);
20. 16 01 14, czwartek, g. 15:00, Zieleniec (od. p. Zuzel);
21. 17 01 14, piątek, g. 15:00 Zieleniec (od. p. Zbroszczyk do p. Koziak);
22. 18 01 14, sobota, g. 11:00, Zieleniec (od. p. Leśniańskiego);
23. 19 01 14, niedziela, g. 14:00, Zieleniec (od. p. Relich) oraz kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.


ks. KR, 17 XII 2013 r.

Nowy biskup pomocniczy w Opolu


Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Rudolfa Pierskałę, kanclerza kurii diecezji opolskiej biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Semina.

Warszawa, 7 grudnia 2013 roku.
† Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski


Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie 11 stycznia 2014 r. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 10.00. Jako hasło biskupie obrał sobie wezwanie „Głosić radość Ewangelii”.


ks. KR, 10 XII 2013 r.

Rok Rodziny


Decyzją biskupów metropolii górnośląskiej w diecezjach naszej metropolii (katowickiej, gliwickiej i opolskiej) rozpoczeliśmy Rok Rodziny, który będzie przeżywany pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka.

„Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona przez sakrament małżeństwa w miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Jej doskonałym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku. Zależy nam na przypomnieniu i pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej. Żeby lepiej z nich korzystać, trzeba wiedzieć o bogatej ofercie służby małżeństwu i rodzinie na każdym etapie, nawet w sytuacji kryzysu. By kościelne instytucje wspierania małżeństw i rodzin mogły jeszcze lepiej służyć, powinny współpracować ze szkołami, mediami i samorządami lokalnymi. Widzimy w nich naturalnych sprzymierzeńców w trosce o rodzinę, od której zależy jutro społeczeństwa, Kościoła i naszej Ojcowizny”. (z listu pasterskiego na rozpoczęcie Roku Rodziny)

Pierwsze wydarzenia o charakterze diecezjalnym związane z Rokiem Rodziny:

a) Rekolekcje Remont Małżeński w Opolu. W dniach 13-15 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się 5. edycja rekolekcji dla małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Piękny dom”. Organizatorzy zapraszają na nie małżonków, zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.

b) Spotkanie Biskupa Opolskiego z rodzinami migrantów zarobkowych. W sobotę 28 grudnia 2013 r. – podobnie jak przed rokiem – Biskup Opolski spotka się w Jemielnicy z rodzinami migrantów zarobkowych. Na spotkanie zaproszone są rodziny z całej diecezji.

c) Rodzinny Orszak Trzech Króli. Zapowiedź na styczeń. Wydział Katechetyczny przy współpracy z podmiotami kościelnymi i świeckimi przygotowuje kolejną edycję Opolskiego Orszaku Trzech Króli, któremu w Roku Rodziny chcemy nadać jeszcze bardziej rodzinny charakter.


ks. KR, 10 XII 2013 r.

Święty czas Adwentu


Patronami i przewodnikami Adwentu obok Niepokalanej Maryi, są prorocy Izajasz i Jan Chrzciciel. Wzywają oni każdego z nas: Pan jest blisko! Nawracajcie się! Jan przygotowuje drogę dla Chrystusa, wyrównuje ścieżki do serc ludzkich, zmiękcza opór twardych jak skała serc i umysłów. A Pan Jezus wzywa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Odwagi. Nie bójcie się!

Przed nami 24 dni przygotowania do Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa.

W świętym czasie adwentu, uczyńmy choćby kilka kroków do Chrystusa. Przysłowie hinduskie mówi: Gdy człowiek zrobi jeden krok do Boga, wtedy Bóg czyni 10 kroków do człowieka. Gdy Pan Bóg zobaczy naszą dobrą wolę, wtedy przejmuje inicjatywę i resztę dopełnia swoją łaską i błogosławieństwem.

Roraty we wtorek, środę, czwartek i piątek
wieczorem o godz. 17:30.
Bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci i młodzież.
W zakrystii do nabycia lampiony adwentowe w cenie 20 zł.
Hasło tegorocznych rorat: uBoga droga, Tyle masz, ile dasz,
zaproponował papież Franciszek.


ks. KR, 01 XII 2013 r.

Niedziela na Plusie - audycja Radia Plus Opole


Postać Chrystusa Króla wyłania się z tajemnicy Kościoła jako misterium wiary i sakramentów, misterium wspólnoty zjednoczonych ze sobą ludzi i poszczególnych dusz. Chrystus żyje i daje nadzieję. Naprzeciw Niego staje każdy z nas, by postawić pytanie o fakt i sens królowania Boga; pytanie, które może być jak wyznanie Piotra, dociekliwość Piłata, protest lub niewiara Żydów. Oby nie było bezmyślnym śpiewem triumfalnych hymnów, które tak łatwo mogą przecież zmienić się w wyrok odrzucenia i negacji, aż po śmierć... Niech więc będzie modlitwą, szczerą i prostą. A nade wszystko uczciwą modlitwą pytań bardziej niż gotowych odpowiedzi.

W niedzielę 24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i w dzień zakończenia Roku Wiary, w naszej parafii będziemy gościć Radio Plus. W programie min. transmisja Mszy Świętej o godz. 11.00 oraz rozmowy z mieszkańcami parafii.
Rozpoczęcie po godzinie 9:00.
Serdecznie zachęcamy do słuchania Radia Plus na 107,9 FM.


ks. KR, 20 XI 2013 r.

Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w Potrzebie


Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które od 1947 roku pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji, wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen kataklizmów oraz cierpiących w ustrojach totalitarnych. Stowarzyszenie wspiera również polskie zgromadzenia kontemplacyjne oraz misjonarzy na całym świecie.
Aby budować kolejne studnie, szkoły szpitale, Polska Sekcja Kirche in Not prowadzi w diecezjach całego kraju zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (komputery, drukarki, TV, pralki, odkurzacze itp).
Zwracamy się do wszystkich parafian z prośbą o pomoc i włączenie się w tę zbiórkę. Oddając niepotrzebny sprzęt możemy pomóc innym.

Zbiórka w naszej parafii 23 października (środa)
od godz. 14:00 do 17:00. Plac przy kościele.


ks. KR., 22 X 2013 r.

Różaniec św.


Różaniec nie zastąpuje Mszy świętej i uczestnictwa w innych celebracjach liturgicznych. Różaniec nie stanowi konkurencji ani dla Liturgii Godzin, ani dla Koronki do Miłosierdzia Bożego, ani dla innych form kultu. Jest natomiast wspaniałym i potężnym sposobem przeżywania naszej wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy po drogach tajemnic naszego odkupienia. Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała Matka Boża w czasie swych objawień, m.in. w Lourdes (1858), w La Salette, w Fatimie (1917), w Beauraing (1932) i w Banneux (1933).

Zachęcam do wytrwałej modlitwy różańcowej. W październiku powierzajmy Panu Bogu wszystkie sprawy bliskie naszym sercom.

Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 18:00, a w niedzielę o godz. 15:00.


ks. KR, 08 X 2013 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27