Wielki Post 2018
Piosenka na WIELKI POST...


Empty me out / Fill me with You (Zabierz mi wszystko / Napełnij mnie Sobą)
Lord there is nothing / I can give to You (Panie, nie ma nic / Co mogłabym Ci dać)
I lay down my life / Here at Your feet (Składam me życie / Tu, u Twoich stóp)
You give me life / So completely (Dajesz mi życie / Tak absolutnie)
I died with You / Was buried with You (Umarłam z Tobą / Byłam pochowana wraz z Tobą)
The moment I believed (W momencie, gdy uwierzyłam)
I rose with You / Ascended with You (Powstałam z Tobą / Wzniosłam się wraz z Tobą)
Into the Heavenlies (Do Nieba)
Lord, it's not me / It's You inside of me (Panie to nie ja, ale Ty jesteś we mnie)
Jesus, You are all / These eyes can see (Jezu, jesteś wszystkim / co me oczy mogą zobaczyć)

Środa Popielcowa to w Kościele początek czterdziestodniowego czasu Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by mόc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu.

W Środę Popielcową Msze św. rano o godz. 7:00 i po południu o godz. 16:30 w Krogulnej i o godz. 18:00 w Pokoju. W czasie każdej Mszy obrzęd poświęcenia popiołu i posypania głów.

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w Wielkim Poście.

Zachęcam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek 17:30 oraz Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15:00.


ks. KR, 12 II 2018 r.

Adoracja - 07 lutego


Adoracja jest podstawowym aktem religijnym, jest uwielbieniem oddawanym w Kościele tylko Bogu oraz Jezusowi Chrystusowi Bogu - Człowiekowi.

Jej treścią jest uwielbienie i uznanie wielkości i jedyności Boga, Jego wspaniałości. Jest to w pełni życiowy, wolny akt, w którym człowiek w wierze, miłości i nadziei wielbi Boga za Jego miłość, uznaje równocześnie swoją egzystencję jako podarowaną i zawierza siebie samego Wszechmogącemu.

Niemniej adoracja nie jest wynikiem działania człowieka. Sam Bóg umożliwia adoracje przez dar Ducha Świętego. Adoracja dokonuje się przez, i, w Chrystusie w mocy Ducha Świętego.Plan całodziennej Adoracji (07 lutego - środa)

7:00 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji;
7:30 – 8:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
8:30 – 9:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul. Kolejowa;
9:30 – 10:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
10:30 – 11:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
11:30 – 12:30 – ul. Średnia, ul. Krótka;
12:30 – 13:30 – ul. Wojska Polskiego;
13:30 – 14:30 – ul. Wolności;
14:30 – 15:30 – Róże Różańcowe;
15:30 – 16:30 – mieszkańcy Zieleńca, Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.)
17:00 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 06 II 2018 r.

Kolędowanie


Kolędowanie to jeden z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Pieśni opisujące narodziny Chrystusa i znaczenie tego wydarzenia dla ludzi, śpiewano już w średniowieczu.
Wykonując te stare pieśni, tak jak robili to nasi rodzice, dziadkowie, przodkowie, mamy poczucie wspólnoty z nimi, z tymi ludźmi, którzy żyli przed nami. Czujemy, że jesteśmy stąd, że łączy nas wspólny los.


Serdecznie zapraszamy do kolędowania
w niedzielę 28 stycznia
na plac OSP w Pokoju – godz. 15:30.

Śpiewajmy kolędy! A kto nie śpiewa, niech żałuje.


Kolędowanie wsparte jest programem grantowym Fundacji Banku Zachodniego: "Tu mieszkam, tu zmieniam".
ks. KR, 17 I 2018 r.

Tydzień ekumeniczny


Pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) 18 stycznia w Kościele powszechnym rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce w tym czasie będą miały miejsce spotkania ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych różnych Kościołów chrześcijańskich.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

W naszej miejscowości nabożeństwo odbędzie się
w niedzielę 21 stycznia o godz. 15:00,
w ewangelickim kościele Zofii.
Przewodniczenie: ks. Eneasz Kowalski
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.


ks. KR, 17 I 2018 r.

Święta Bożego Narodzenia 2017


Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa,
niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany.
W Jezusie Chrystusie, Bóg daje nam zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam,
w sercu na nowo tę dobrą nowinę,
niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,
niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok!
ks. KR, 25 XII 2017 r.

Plan odwiedzin kolędowych


Treścią spotkania kolędowego jest wspólna modlitwa i błogosławieństwo domów, mieszkań, miejsc pracy – naszej codzienności.
Jest to okazja do chwili rozmowy na tematy wiary, życia religijnego, rodzinnego, parafialnego.


Plan kolędy 2017/2018.


1. 27 12 2017 środa g. 14:00 ul. Namysłowska (do ronda);
2. 28 12 2017 czwartek g. 14:00 ul. 1 Maja - prawa (do ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
3. 29 12 2017 piątek g. 14:00 ul. 1 Maja - lewa (do ronda);
4. 30 12 2017 sobota g. 11:00 ul. Rataja (od ul. Wolności); ul. Żeromskiego (do ul. Wojska Polskiego);
5. 02 01 2018 wtorek g. 15:00 ul. Kościelna (do ronda); ul. Brzeska (od ronda); ul. Podleśna (od ul. Brzeskiej);
6. 03 01 2018 środa g. 15:00 ul. Winna Góra (od p. Kinur), ul. Opolska (do ronda);
7. 04 01 2018 czwartek g. 15:00 ul. Mariacka (do ul. 1 Maja), ul. Sienkiewicza (od ul. 1 Maja); ul. Skośna (do ul. Brzeskiej);
8. 05 01 2018 piątek g. 15:00 ul. Średnia (do ul. Mariackiej), ul. Krótka;
9. 07 01 2018 niedziela g. 14:00 ul. Wojska Polskiego (do ronda);
10. 08 01 2018 poniedziałek g. 15:00 ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej), ul. Nowy Świat (od ul. 1 Maja), ul. Krasickiego (od ul. Nowy Świat);
11. 09 01 2018 wtorek g. 15:00 Siedlice (od p. Polańskich); ul. Wolności (bloki 65 i 67);
12. 10 01 2018 środa g. 15:00 ul. Wolności (od bloku nr 38 do ronda);
13. 11 01 2018 czwartek g. 15:00 Zieleniec (od p. Socha do p. Szramowskiej);
14. 12 01 2018 piątek g. 15:00 Zieleniec (od. p. Zuzel do p. Tomczyk);
15. 13 01 2018 sobota g. 11:00 Krogulna (od. p. Wizemberg do p. Zelek);
16. 14 01 2018 niedziela g. 14:00 Krogulna (od. p. Chmielniaka do p. Szewczyk);
17. 15 01 2018 poniedziałek g. 15:00 Zieleniec (od. p. Zbroszczyk do p. Koziak);
18. 16 01 2018 wtorek g. 15:00 Zieleniec (od. p. Leśniańskiego do p. Domańskich);
19. 17 01 2018 środa g. 15:00 Zieleniec (od. p. Relich do p. Kelmel);
20. 18 01 2018 czwartek g. 15:00 Krzywa Góra (od p. Kuczera) i kolęda dodatkowa;


ks. KR, 20 XII 2017 r.

Adwent - czas oczekiwania

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć.

Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa.

Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Serdecznie zapraszamy na Msze św. roratnie, które w tym roku przeżyjemy pod patronatem św. Józefa, opiekuna Pana Jezusa.


ks.KR, 30 XI 2017 r.

Uroczystość Wszystkich ŚwiętychKościół wspomina w dzień Wszystkich Świętych nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.

Odwiedzanie grobów jest zwyczajem znanym niemal wszystkim ludom i przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Chrześcijanie podjęli tę tradycję i nadali jej wymiar religijny.

W uroczystość Wszystkich Świętych (środa)
porządek Mszy św. niedzielny.
Nabożeństwo na cmentarzu:
w Pokoju o godz. 14:30 i w Zieleńcu o godz. 15:30.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (czwartek),
Msza św. w Pokoju o godz 18:00, a w Krogulnej o 16:30.
Nabożeństwo na cmentarzu w Krzywej Górze o godz. 15:00.


ks. KR, 29 X 2017 r.

Pielgrzymka do Fatimy


Informacje dla pielgrzymów do Fatimy...


Bagaż - mały bagaż podręczny - wymiarach: 42 x 32 x 25 cm (zabierany na pokład samolotu).
Płyny można przewozić na pokładzie tylko w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml,
zapakowane w przezroczystą torbę o pojemności 1 litra i wymiarach 20 x 20 cm.

Bagaż rejestrowany - duży - 23 kg, wymiary to: 149 x 119 x 171 cm.

Pilotem na pielgrzymce będzie pani Sylwia Wyleżoł.

I GRUPA
W czwartek 12.10.17 zbiórka o godz. 4:00, Msza św. i wyjazd o ok. godz. 4:30. W piątek 20.10.17 po zwiedzaniu Lizbony lot WIZZ numer: H5N42S. Przylot do Warszawy 21.10.17 o godz. 6:15. W Pokoju ok. godz. 12:00.

II GRUPA
Zbiórka w środę 18.10.17: o godz. 11:30 Murów (kościół) i o godz. 11:50 Pokój (kościół). Przejazd do Katowic. Wylot o godz. 17:45. Przylot do Lizbony o godz. 20:45 (lot WIZZ numer: IGV3WR). Powrót 27.10.17. W Pokoju ok. godz. 8:00.


ks. KR, 08 X 2017 r.

Różaniec Święty


RÓŻANIEC DO GRANIC

Modlitwa różańcowa dookoła PolskiPotężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnienień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.

Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017, w Święto Matki Bożej Różańcowej, w I Sobotę Miesiąca, w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w 100. rocznicę Objawień Fatimskich.

Zapraszam serdecznie do naszego kościoła od godz. 14:00 do 16:00.


ks. KR, 29 IX 2017 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33