Bierzmowanie 2013


„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14, 16-18).

Sakrament bierzmowania obok sakramentów chrztu i święceń kapłańskich należy do sakramentów, które - raz przyjęte - zachowują na zawsze swą ważność. Polecenie Boga, aby chrześcijanie mocą Ducha Świętego działali w Kościele i świecie nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny(KKK 1316).

Bierzmowanie w tym roku odbędzie się w Zagwiździu we wtorek 16 kwietnia o godz. 16:30.
Próba i sakrament pokuty w poniedziałek 15 kwietnia o godz. 19:00 w Zagwiździu.
Ostatnie spotkanie przy parafii dla młodzieży klas III w piątek o 18:30. Msza św. i spotkanie w salce.


ks. KR, 10 IV 2013 r.

Niedziela Zmartwychwstania


Zmartwychwstanie

Wyciągnij swe ręce dziś do Chrystusa.
On który cierpiał powstaje dziś z grobu.
Cieszy się wszechświat – cieszą niebiosa
I ty ciesz się ziemio – pełna żałoby.

Wciąż ciesz się i śpiewaj hymn Alleluja,
Bo niebo z Chrystusem dziś zwyciężyło
I twój też głos nich w niebo się wzbija,
Bo życie człowieka swój los zmieniło.


W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła - wigilia jest przecież oczekiwaniem. Łacińskiemu słowu vigilare odpowiada polskie czuwać.

Wigilia Paschalna w naszym kościele o godz. 19:00.
Rezurekcja rano o godz. 6:00. Pozostałe Msze św. w Pokoju o godz. 11:00 i w Krogulnej o godz. 9:15.


ks. KR, 30 III 2013 r.

Święte Triduum Paschalne


I. Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę jaką Chrystus spożywał w ostatnią noc przed męką. Ukazują to słowa znanej pieśni: "Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany".

II. Wielki Piątek, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej, który sprawuje się ją zwykle wieczorem. 

III. W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Gasną światła - wigilia jest przecież oczekiwaniem. Łacińskiemu słowu vigilare odpowiada polskie czuwać.

Porządek Nabożeństw:


Czwartek w Pokoju , godz. 18: 30, Msza św. Wieczerzy Pańskiej(przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy. Adoracja do godz. 21:00)

Piątek w Pokoju, godz. 7:30, Ciemna Jutrznia i Droga Krzyżowa.

Piątek w Pokoju, godz. 18:30, Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 08:30 do 18:30 planu w: ogłoszeniach)

Sobota w Pokoju, godz. 7:30, Ciemna Jutrznia (Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 08:30 do Wigilii Paschalnej, plan w ogłoszeniach)

Sobota, święcenie pokarmów: Pokój godz. 10:00 i 12:00, Krzywa Góra godz. 10:30, Siedlice godz. 11:00, Krogulna godz. 11:30.

Sobota godz. 19:00, Wigilia Paschalna.

Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania: rezurekcja o godz. 6:00 i suma o 11:00, w Krogulnej Msza św. o 9:15.


ks. KR, 26 III 2013 r.

Plan Rekolekcji wielkopostnych


Plan rekolekcji parafialnych o Bożym Miłosierdziu,
„Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88):
20 – 24. 03. 2013 r.


Środa 20. 03. 2013r.

17:30 - (Krogulna) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;
18:30 - (Pokój) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;

Czwartek 21.03.2013 r.

08:30 - (Pokój) Msza św. z nauką ogólną;
10:00 - 11:30 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Różaniec św.;
17:30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
18:30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
20:30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Piątek 22.03.2013 r.

08.30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
10.00 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Droga Krzyżowa;
16.30 - (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17.00 - (Krogulna) Msza św.z nauką;
17.30 - (Pokój) Droga Krzyżowa;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i Droga Krzyżowa;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Sobota 23.03.2013 r.

10.00 - (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z udzieleniem namaszczenia chorych;
16.00 - (Krogulna) Spowiedź święta;
16.30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
17.30 - (Pokój) Spowiedź święta;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i spowiedź święta;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;

Niedziela Palmowa 24.03.2013r.

07.30 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
09.15 - (Krogulna) Msza św. z nauka ogólną;
11.00 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
15.00 - (Pokój) Nabożeństwo Gorzkich Żali;
15.30 - (Pokój) Okazja do spowiedzi przedświątecznej;


ks. KR, 17 III 2013 r.

Habemus papam


W środę 13 marca 2013 r. tuż po godz. 19.00 biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej i dzwony Bazyliki św. Piotra w Rzymie obwieściły Kościołowi i światu radosną nowinę, którą wyraził kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran słowami znanej wszystkim formuły:

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Mario Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Był arcybiskupem Buenos Aires. W 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.

W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.

Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

(Za Radio Vaticana 2013)


ks. KR , 13 III 2013 r.

Rekolekcje wielkopostne


Rekolekcje wielkopstne w tym roku w duchu Miłosierdzia Bożego pod hasłem: "Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88)
Ćwiczenia rekolekcyjne poprowadzi ks. dr Waldemar Seremak pallotyn z Doliny Miłosierdzia z Częstochowy, teolog duchowości.

Rekolekcje przed Niedzielą Palmową w dniach
20, 21, 22, 23, 24 marca 2013 r.


Z Dzienniczka św. siostry Faustuny:

Kiedy poszłam na adorację, zapytałam się Pana: Jaka jest wola Twoja, Jezu, w tej sprawie, w której mi się spowiednik każe spytać? - Jezus mi odpowiedział: Jest wolą Moją, aby tu był, i niech się sam nie zwalnia. - I zapytałam się Jezusa, czy może być ten napis: „Chrystus, Król Miłosierdzia". - Jezus mi odpowiedział: Jestem Królem Miłosierdzia".


ks. KR, 05 III 2013 r.

Wielkopostna pielgrzymka - 16 marca


KALWARIA - Mikołaj Zebrzydowski odznaczał się pobożnością do Matki Bożej i dlatego bardzo wcześnie powstają w Kalwarii kaplice poświęcone Mat­ce Bożej. W roku 1641 znalazł się w Kalwarii obraz Matki Bożej, zwany początkowo płaczącym, a później cudownym. Obraz ten wcze­śniej znajdował się w kilku okolicznych plebaniach i dworach. Już w 1613 r. znane było nabożeństwo dróżkowe, zwane drogą współcierpienia Matki Bożej. Rozbudowa kalwarii trwała również po śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego. Obecnie obejmuje ona, rozciągnięte na długo­ści 6 km, 42 kościoły i kaplice, w tym 26 z XVII w., poświęcone kultowi męki Pańskiej oraz Matki Bożej.

MOGIŁA - umieszczony w kościele w Krakowie - Mogile wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, już w Xlll wieku zasłynął łaskami. Przed tym wizerunkiem modlili się m.in. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, św. Jadwiga Królowa. Figura Pana Jezusa Mogilskiego ma 192 cm i jest polichromowana. Ma naturalne włosy, o których ludowe opowiadanie mówi, że kiedyś odrastały. Na biodrach Chrystusa znajduje się przepaska z tkaniny ze złotym haftem. Kaplicę Krzyża świętego zamyka kuta, żelazna, krata ze złoceniami - wotum rycerzy Stefana Żółkiewskiego za ocalenie w bitwie pod Cecorą w 1620 roku.

Zapisane osoby proszę o potwierdzenie chęci wyjazdu przez wpłatę należności.
Wyjazd pielgrzymów - 16 marca (sobota) godz. 6:00.


ks. KR, 05 III 2013 r.

Zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI


Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi z urzędu papieskiego. "Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową" - powiedział papież po łacinie 11 lutego 2013 r. do uczestników konsystorza w sprawie kanonizacji grupy błogosławionych. 265. następca św. Piotra, który 16 kwietnia br. skończy 86 lat, ostatecznie złoży swój urząd 28 lutego o godz. 20.

Najważniejsze wydarzenie ośmioletniego pontyfikatu (za ekai):

1. Encykliki "Deus caritas est" i "Caritas in veritate”
2. Papież z Niemiec w Auschwitz
3. Podróż do Turcji
4. Zdjęcie ekskomuniki z lefebrystów
5. List do katolików Irlandii
6. Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu
7. Spotkanie w Asyżu
8. Beatyfikacja Jana Pawła II
9. Trylogia "Jezus z Nazaretu"
10. Ogłoszenie rezygnacji.

W ostatnich dniach pontyfikatu polecajmy Papieża dobroci i łaskawości Boga w modlitwie.


ks. KR, 23 II 2013 r.

Wielki Post 2013


Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII wieku.

W Środę Popielcową Msze św. rano o godz. 7:30 i po południu o godz. 16:00 w Krogulnej i o godz. 17:30 w Pokoju. W czasie każdej Mszy obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem.


ks. KR, 10 II 2013 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego


Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32).

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.

Msze św w sobotę: Pokój 7:00 i 17:30. Krogulna 8:00. Kolekta na potrzeby klasztorów klauzurowych. Po wieczorne Mszy św. i przez całą niedzielę błogoławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

W niedzielę na sumie o godz. 11:00 poświęcenie i wręczenie świec dzieciom klasy III przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św.


ks. KR, 31 I 2013 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23