V Niedziela Wielkiego Postu


1. Proszę o serdeczne przyjecie gazetki, która dotarła do naszych domów i mieszkań: Jak przeżyć i zachować wiarę gdy zabraknie kościoła i księdza? Poradnik na czasy klęsk, zagrożeń i prześladowań. Zachęcam do lektury i konkretnych działań.

2. Msze św. w kościele parafialnym o 7:30 i o godz. 11:00. W Krogulnej o godz. 9:15. Uczestniczy tylko najbiższa rodzina (5 osób). Nie będzie dziś Nabożeństwa Gorzkich Żali.

3. W poniedziałek Msza św. rano o godz. 7:00, pozostałe dni wieczorem o godz. 17:30 i 18:00.

4. We wtorek nie będzie Mszy św. w szpitalu.

5. W piątek nie ma Drogi Krzyżowej. Nie będzie również odwiedzin chorych.
Nie ma spotkań dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz dla ministrantów.

6. Życzę sił, wiary i ufności w Bożą Opatrzność na kolejny tydzień.

Gazetka parafialna w PDF do samodzielnego wydrukowania w zakładce: aktualności/intencje.


ks. KR, 28 III 2020 r.

List Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu.ks. KR, 28 III 2020 r.

Nowy Dekret Biskupa Opolskiego


Opole, dnia 24 marca 2020 roku

Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.

3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.

7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.

9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.

11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.

13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.

14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.

15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.

16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.

18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.

19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

biskup opolski Andrzej Czaja


ks. KR, 24 III 2020 r.

Rekolekcje w kwarantannieks. KR, 24 III 2020 r.

Koronawirus


W związku z epidemią i nowym zarządzeniem o ograniczeniu zgromadzeń ludzi, proszę aby od dnia dzisiejszego w Eucharystii uczestniczyły tylko osoby, które zamówiły w danym dniu intencje Mszy św. (maksymalnie 5 osób).

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek nie odbędzie się.
Msza św. o godz. 18:00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotę nie odbędzie się.

Aktualne transmisje nabożeństw na stronie: https://episkopat.pl/


ks. KR, 24 III 2020 r.

Niedziela IV Wielkiego Postu


Ogłoszenia parafialne

1. Msze św. w kościele parafialnym o 7:30 i o godz. 11:00.
2. Nie będzie Mszy św. w kaplicy w Krogulnej i nabożeństwa Gorzkich Żali.
3. W poniedziałek Msza św. rano o godz. 7:00.
4. W poniedziałek Msza św. pogrzebowa św. Joanny Kołodziej o godz.18:00. Eucharystia dla najbliższej rodziny i sąsiadów (do 50 osób).
5. We wtorek nie będzie Mszy św. w szpitalu.
6. W piątek Msza św. w kaplicy w Krzywej Górze o godz. 16:45.
7. Nie ma spotkań dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz dla ministrantów.
8. Do wieczności odeszła śp. Joanna Kołodziej z Pokoju. l. 95. Wieczny odpoczynek...
9. Pielgrzymkę do Miechowa i Imbramowic przesuwamy na czas późniejszy.
10. Plan nabożeństw w zakładce: aktualności/intencje.
11. Zachęcam do codziennego wspólnego różańca św. o godz. 20:30, zakończonego Apelem Jasnogórskim.

Ważne informacje

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, informuję że Msze św. w niedzielę w Pokoju będą sprawowane normalnie o godz. 7:30 i 11:00. Do udziału zapraszam ofiarodawców intencji i rodzinę.

Nie będzie sprawowana Msza św. w kaplicy w Krogulnej!!!

Przypominam również, że ks. biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. (od III do V Niedzieli Wielkiego Postu).

Transmisje Mszy św.

TV Trwam: godzina 9.30 - Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej; godzina 12.00 - Anioł Pański z papieżem Franciszkiem;

TVP: godzina 7.00 - Msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Krakowa;

TVP3: Msze św. w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) o g. 8.00 oraz niedzielna Msza św. o godz. 9.00.

Program Pierwszy Polskiego Radia: godzina 9.00 - Transmisja Mszy z Warszawy;

Radio Doxa, 107,9 FM.

- od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 20:00 – Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze; 21:00 – Apel Jasnogórski;
- w soboty w godzinach: 7:00 - Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 - Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 - Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 - Apel Jasnogórski;
- w niedziele w godzinach: 10:30 - Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 - Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – Apel Jasnogórski.
- Droga Krzyżowa - transmisje w piątki o 17:45 z Katedry Opolskiej.
- Gorzkie Żale - transmisja w niedziele o 17:45 z Katedry Opolskiej;

Gość Niedzielny dostępny jest www.e.gosc.pl w zakładce Instrukcja.
Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi – w pdf na www.gosc.pl


ks. KR, 21 III 2020 r.

Dekret biskupa opolskiego


Dekret Biskupa Opolskiego związany z nadzwyczajną sytuacją zagrożenia koronawirusem.

Dekret i wszystkie jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego opublikowaniu.ks. KR, 17 III 2020 r.

Ważne informacje


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informuję że Msze św. w niedzielę w Pokoju będą sprawowane normalnie o godz. 7:30 i 11:00.
Do udziału zapraszam ofiarodawców intencji i najbliższą rodzinę.

Nie będzie sprawowana Msza św. w kaplicy w Krogulnej!!!

Przypominam o zasadach:

- przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę;
- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
- rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą;

Przypominam również, że biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.
(od III do V Niedzieli Wielkiego Postu).

Zapraszam również do wspólnego codziennego różańca o godz. 20.30 – w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Kościół w Pokoju przez całą niedzielę będzie dostępny dla wiernych.

Msze św. w tygodniu będą sprawowane każdego dnia według planu w zakładce: aktualności/intencje.
ks. KR, 14 III 2020 r.

Transmisje Mszy św.


Transmisje Mszy św. w Radiu, Telewizji i Internecie.

W nawiązaniu do treści Zarządzenia i Dyspensy przypominamy wiernym o dostępnych transmisjach niedzielnych Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu, m.in.

godz. 7.00 w TVP 1;
godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy;
godz. 9.30 w Telewizji Trwam;
godz. 13.00 w TVP Polonia;

Ponadto na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze Święte odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Transmisji Mszy świętej można wysłuchać w Radio Doxa od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30, natomiast w niedziele Msze święte transmitowane są o godzinie 10.00 (I i III niedziela miesiąca) lub 10.30 (pozostałe niedziele).

W okresie Wielkiego Postu zachęcamy też do duchowego udziału w nabożeństwach tego okresu.

Pomocą mogą być transmitowane przez Radio Doxa nabożeństwa: droga krzyżowa w piątki o 17.45 i gorzkie żale w niedziele o 17.45. Transmisje nabożeństw na falach Radia Doxa prowadzone będą z opolskiej katedry.

Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm.


ks. KR, 13 III 2020 r.

Wielki Post 2020
W środę 26 lutego 2020 roku rozpoczynamy Wielki Post. Trwa on 40 dni (nie wlicza się do niego sześciu niedziel) i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową, której data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

W Środę Popielcową w czasie Mszy świętej dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Słyszymy wówczas słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Popiół jest przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej.

Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.

W Środę Popielcową Msze św. w nasze parafii o godz. 7:00 i 18:00 oraz o godz. 16:30 w Krogulnej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem w niedzielę od godz. 14:00 do 15:00.
Zakończenie nabożeństwom.

We wtorek od godz. 17:00.

W Krogulnej we wtorek od godz. 16:15 do 17:15.ks. KR, 22 II 2020 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35