Miesiąc maj
W kulturę naszego narodu, w jej historię i tradycję tak bardzo „wpisała się” Maryja. Nie mamy się czego wstydzić, gdy mówią, że jesteśmy narodem maryjnym. Raczej wstydzić się nam trzeba tego, że... nie do końca jesteśmy narodem maryjnym.

„Czyńcie wszystko, co Syn mój wam powie…” Ona mówi do nas już ponad tysiąc lat.

Nabożeństwa majowe:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota godz. 18:00.
środa godz. 17:00 i niedziela godz. 15:00.
Serdecznie zapraszamy.


ks. KR, 01 V 2019 r.

Triduum Paschalne
Wielki Poniedziałek 15 kwietnia.

Tego dnia słyszymy opis namaszczenia Jezusa w Betanii według św. Jana (J 12, 1-11) oraz proroctwo proroka Izajasza o Słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata (Iz 42, 1-7).

Msza św.: godz. 7:00 Za + siostrę Jadwigę, oraz braci Stanisława i Ryszarda.

Wielki Wtorek 16 kwietnia.

Wielki Wtorek – zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się świętego Piotra. Jest czasem żałoby i zadumy nad śmiercią oraz zapowiedzią zmartwychwstania Jezusa.

Msze św.
godz. 16:30 (szpital) Za parafian.
godz. 18:00 Za + Barbarę Bąkowską w 19. rocznicę śmierci.

Wielka Środa 17 kwietnia

W środę wspominamy dzień, w którym Judasz za trzydzieści srebrników sprzedał Pana Jezusa.

Msza św.: godz. 17:30 Do Opatrzności Bożej (…) w intencji Andrzeja z okazji 60. urodzin.

Po Mszy św. około 18:00 – Droga Krzyżowa ulicami naszej miejscowości.

Wielki Czwartek 18 kwietnia

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii, święto kapłaństwa. W Wielki Czwartek z ołtarza zdejmuje się obrusy, co nawiązuje do odarcia Jezusa z szat. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Ciemnicy, symbolizującej czas Chrystusowej modlitwy w Ogrójcu. W kościołach parafialnych uroczysta msza sprawowana jest wieczorem. Jest to Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu.


Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18:30 – w intencji kapłanów pracujących
w naszej parafii - zmarłych i żyjących


Wielki Piątek 19 kwietnia.

Wielki Piątek – dzień w którym umarł Chrystus, upamiętniający Jego Mękę. Jest szansą na obudzenie na nowo naszej wiary, umocnienie nadziei i odwagi niesienia swojego krzyża z pokorą.
W kościołach odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, której głównym wydarzeniem jest adoracja Krzyża. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Jest to dzień żałoby i postu ścisłego.

Godz. 7:30 Ciemna jutrznia i Godzina Czytań.
Godz. 18:30 Liturgia ku czci Męki Pańskiej.


Wielka Sobota 20 kwietnia.

Wielka Sobota – to czas wielkiego, cichego oczekiwania. Podobnie jak dla uczniów Jezusa, to dzień próby. Dzień łączący gorycz i ból pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa z pełnym nadziei oczekiwaniem na radość Zmartwychwstania.
W Wielką Sobotę nie odprawia się Mszy Św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie. Modlitewna zaduma, przerywana jest święceniem pokarmów. Wieczorna Wigilia Paschalna, kończy się procesją rezurekcyjną.

Godz. 7:30 Ciemna jutrznia i Godzina czytań.
Godz. 20:30 WIGILIA PASCHALNA I PROCESJA REZUREKCYJNA!!! Za parafian.


Spowiedź św.:

- Wielki Poniedziałek:
Pokój - 6:30 i Krogulna - 19:00;
- Wielki Wtorek - 17:15;
- Wielka Środa - 17:00;
- Wielki Czwartek i Piątek - po wieczornych obrzędach;

Poświęcenie pokarmów:

W Wielką Sobotę w Pokoju o godz. 10:30 i 12:00, w Krzywej Górze o godz. 11:00, w Siedlicach o godz. 11:30 i w Krogulnej 11:45.


ks. KR, 16 04 2019 r.

Rekolekcje Wielkopostne 2019


Rekolekcje wielkopostne przeżyjemy w dniach 10 - 14 kwietnia br.
Poprowadzi je ks. Mateusz Buczma, referent w Wydziale Duszpasterskim Kurii w Opolu, referent diecezjalny ds. Nowej Ewangelizacji
oraz diecezjalny koordynator ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych.Plan rekolekcji wielkopostnych
10 kwietnia – 14 kwietnia 2019 roku

ŚRODA 10 kwietnia 2019

17:30 – (Krogulna) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
19:30 – (Pokój) – Adoracja Najświętszego Sakramentu;

CZWARTEK 11 kwietnia 2019

10:00 – (Pokój) SP – spotkanie dla klas IV – VIII;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
18:30 – (Pokój) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
19:30 – Spotkanie dla małżonków i rodziców.

PIĄTEK 12 kwietnia 2019

8:30 – (Pokój) SP – spotkanie dla klas IV – VIII;
10:00 – (Pokój) SP – spotkanie dla klas I – III;
17:00 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
18:00 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:30 – (Pokój) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
19:30 – (Pokój) spotkanie dla kandydatów do bierzmowania i młodzieży;

SOBOTA 13 kwietnia 2019

10:30 – (Pokój) Msza św. dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych;
16:30 – (Krogulna) Spowiedź święta;
17:00 – (Krogulna) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
17:30 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym;
19:00 – (Pokój ) Adoracja Najświętszego Sakramentu.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019

7:30 – (Pokój) Msza św. – zakończenie rekolekcji;
9:15 – (Krogulna) Msza św. – zakończenie rekolekcji;
11:00 – (Pokój) Msza św. – zakończenie rekolekcji;
15:00 – Pasja – Teatr „A” z Gliwic;
16:30 – Spowiedź przedświąteczna;

Serdecznie do udziału zapraszamy.


ks. KR, 04 IV 2019 r.

Teatr

Pasja... Bardzo krótkie słowo. Pięć liter. Niby taki drobiazg. A jednak?

Pasja dla każdego z wierzących to „Męka naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. Żywy i bardzo plastyczny jest obraz tego wszystkiego, co wydarzyło się w czasie od zdrady Judasza aż po złożenie do grobu martwego ciała Pana Jezusa. Poszczególne sceny opisu męki przebiegają przed naszymi oczyma jak filmowe klatki. Chciałoby się powiedzieć, że to już tylko historia... Ale czy na pewno?

Wracać myślą i sercem do tego należy, bo to jednak nie historia.

To realna rzeczywistość...

Widowisko Pasja o Śmierci i Zmartwychwstaniu Pańskim w wykonaniu "Teatru A" z Gliwic.
Niedziela Palowa - 14 kwietnia, godz. 15:00.
Kościół Parafialny.


ks. KR, 28 III 2019 r.

Wielkopostna Pielgrzymka na Górę Igliczną i do Radochowa


Jedną z najstarszych form wędrowania są podróże podejmowane w celach religijnych czyli pielgrzymki. Pielgrzymka to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący czyli pielgrzym, spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem lub jego świętymi. Pielgrzym pragnie tam spełnić określone formy kultu w celu uzyskania nadprzyrodzonych łask. Pielgrzymka stanowi odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do wiecznego celu - domu Ojca w niebie.

W tym roku wielkopostna pielgrzymka na Górę Igliczną i do Radochowa odbędzie się w dniu 06 kwietnia (sobota).
Wyjazd o godz. 6:30. Msza św. na Górze Iglicznej o godz. 12:00. Przejazd do Radochowa (około godz. 15:00) spotkanie z pustelnikiem oraz Droga Krzyżowa na Cierniaku.
Powrót około godz. 19:30.
Koszt pielgrzymki 45 zł.


ks. KR, 09 III 2019 r.

Wielki Post 2019
W wielkim Poście chodzi o to, co Kościόł nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:

- większej wstrzemięrzliwości w jedzeniu i piciu;
- większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym (rekolekcje);
- unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw;
- większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej prywatnej jak i wspόlnotowej;
- wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych;
- korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania;
- uczestnictwie w rόżnych ćwiczeniach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa);

W naszej wspólnocie parafialnej:

Droga Krzyżowa:
- dla dzieci w środę o 17:00;
- dla dorosłych w piątek o 17:30;
- w Krogulnej w czwartek o 16:45;

Gorzkie Żale:
- w niedzielę o 15:00;


ks. KR, 08 III 2019 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed „Królem Chwały” (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy”. Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom” (KKK 2628).
Mamy zatem w modlitwie adoracyjnej uznanie swojej małości i zależności wobec Boga Stworzyciela, pokorę, pełne czci milczenie przed Bogiem, oparcie się na Nim, a także wysławianie Go. Adoracja Najświętszego Sakramentu to przebywanie przed nim wyrażające boską cześć dla Chrystusa obecnego pod postaciami eucharystycznymi, które jest połączone z pragnieniem naśladowania Go w ofiarowaniu siebie Ojcu i zjednoczenia się z nim w komunii.

Plan Adoracji (07 lutego - czwartek)

♦ 7:00 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji;
♦ 7:30 – 8:30 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska, ul. Skośna;
♦ 8:30 – 9:30 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul. Kolejowa;
♦ 9:30 – 10:30 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
♦ 10:30 – 11:30 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
♦ 11:30 – 12:30 – ul. Średnia, ul. Krótka;
♦ 12:30 – 13:30 – ul. Wojska Polskiego;
♦ 13:30 – 14:30 – ul. Wolności;
♦ 14:30 – 15:30 – Róże Różańcowe;
♦ 15:30 – 16:30 – mieszkańcy Zieleńca, Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
♦ 16:30 – 17:30 – adoracja w ciszy;
♦ 17:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi św.)
♦ 18:00 – Msza św. na zakończenie Adoracji;


ks. KR, 07 II 2019 r.

Ofiarowanie Pańskie


Święto Ofiarowania Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Znane było już w IV wieku w Jerozolimie, natomiast w liturgii rzymskiej zadomowiło się w wieku VII. Przed 1969 rokiem na Zachodzie znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości. W Polsce od gromnic święconych tego dnia przyjęła się nazwa „Matki Boskiej Gromnicznej”.

Msze św. w Święto Ofiarowania Pańskiego w Pokoju o godz. 8:00 i 18:00 w Krogulnej o godz. 16:30 (błogosławieństwo świec).
Jest to Światowy Dzień Życie Konsekrowanego.
Kolekta przeznaczona jest na potrzeby klasztorów klauzurowych.


ks. KR, 31 I 2019 r.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Nabożeństwo Ekumeniczne w naszym kościele
w niedzielę 20 stycznia o godz. 15:00


Słowo Boże wygłosi pastor ewangelicki ks. Eneasz Kowalski.


W ramach nabożeństwa wystąpią chóry Schola Cantorum Opoliensis i Pueri Cantores Opolienses”, działające przy Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu.
Dyrygenci: Anna Sikora i Tadeusz Eckert.Zapraszamy również serdecznie w sobotę 26 stycznia na godz. 18:00 na jasełka po góralsku w wykonaniu zespołu „Dąbróweczki” ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.ks. KR, 07 I 2019 r.

Boże Narodzenie 2018„Nigdy człowiek
nie ma tak wielkiej
świadomości siebie,
swojej istoty,
swego życia
jak w Boże Narodzenie.
Jest to czas
ludzkiej szczerości...”

(bł. papież Paweł VI)Pasterka w naszej parafii:
w Krogulnej o godz. 22:00
w Pokoju o godz. 24:00.
Kolekta z pasterki zasila Fundusz Obrony Życia.

We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Msze św. 7:30 i 11:00 Pokój oraz 9:15 Krogulna.
Nabożeństwo kolędowe o godz. 15:00.

W środę święto św. Szczepana.
Msze św. 7:30 i 11:00 Pokój oraz 9:15 Krogulna.
Kolekta na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu.

W czwartek święto św. Jana Ewangelisty (poświęcenie wina), Msza św. o godz. 8:00.

W piątek święto Świętych Młodzianków.
Msza św. z błogosławieństwem dzieci i młodzieży o godz. 10:00.


ks. KR, 24 XII 2018 r.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31