Niedziela XIV Zwykła

08 VII 2020 r.


1. Przeżywamy dziś XIV Niedzielę Zwykłą. Msze św. o godz. 7:30 i 11:00. W Krogulnej Msza św. o godz. 9:15. Nie ma nabożeństwa popołudniowego.

2. Biskup Opolski od dnia 30 maja zniósł dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Z dyspensy nadal mogą jednak korzystać trzy kategorie osób: (1) osoby w podeszłym wieku, (2) osoby z objawami infekcji oraz (3) ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

3. W sobotę o godz. 18:00 odbyła się I Komunia św. Przystąpiło do niej dwoje dzieci. Kolejne uroczystość pierwszokomunijna planowana jest na 19 lipca (troje dzieci).

4. W dniu dzisiejszym przedstawiciele naszej parafii udadzą się do każdej rodziny z cegiełką na cel malowania (jest to broszurka pt. Dekada wyzwać, pracy i modlitwy. Parafia Pokój 2010-2020). Zwracam się z prośbą o życzliwe przyjęcie tej inicjatywy i wsparcie malowania naszego kościoła. Do tej pory za wykonane prace w maju i czerwcu została uregulowana należność w wysokości: 253 tys. zł. (do zapłaty postało na jeszcze 227 tys. zł). Na koncie dysponujemy kwotą 113 tys. + 15 tys. dotacji z UM. Brakująca kwota to ok. 100 tys. zł.
Prace przy wymianie elektryki (ok. 130 tys.) pokrywane są z funduszy parafialnych.

5. W poniedziałek i środę Msze św. rano o godz. 7:00. Pozostałe dni wieczorem o godz. 18:00.

6. Sakrament pokuty każdego dnia przed Eucharystią.

7. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku po zakończonej Mszy św.

8. W sobotę o godz. 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

9. Pielgrzymi którzy wpłacili należność na pielgrzymkę wielkopostną mogą ją odebrać w kancelarii.

10. Pielgrzymi na cel renowacji figur złożyli ofiarę w wysokości: 6700 zł.
Do sprzątania kościoła proszę rodziny z ulicy Średniej: Lizak, Kulczyński, Boba, Wakuła, a do Krogulnej panie: Magdalenę Gregorowicz i Jolantę Machynia.

ks. KR